İş Güvenliği Uzmanlığı Pratik Eğitimi

İş güvenliği Uzmanı olduk peki ne yapacağımızı biliyor muyuz? Sorumluluklarımız, yükümlülüklerimiz nelerdir? 
İş güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliği gereği; takip edilmesi gereken hususlar konusunda bilgilendirmek 

• İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmeli’ğin incelenmesi
• İSG KATİP kullanımı
• Yıllık Çalışma Planının hazırlanması
• Yıllık Eğitim Planının hazırlanması
• Acil Durum Ekiplerinin Seçimi
• Acil Durum Planları hazırlanırken dikkat edilecek hususlar
• Risk Değerlendirme Çalışmaları öncesi ve sonrası yapılması gereken çalışmalar
• İş sağlığı ve Güvenliği Eğitim içerikleri hazırlanırken dikkat edilecek hususlar
• İSG Eğitim öncesi ve sonrası hazırlanacak süreçler, kullanılacak dokümanlar
• İzinli İşler nelerdir? İzinli İş prosedürleri ve formları nasıl hazırlanması
• Noter Onaylı Defter yazımı ve takibi
• İş Kazası ve sonrası için hazırlanacak prosedür ve formlar
• Aksiyon Planları ve takibi
• İSG Kurul Toplantı öncesi ve sonrası yapılması gereken çalışmalar
• KKD seçimi ve kullanım ile ilgili hazırlanması gereken form ve prosedürler
• Arşivlenmesi gereken evraklar
• Yıllık Değerlendirme Raporu hazırlanması 

2 gün (16 saat)

  • İş güvenliği Uzmanları,
  • İSG Yöneticileri
  • İSG Kurul Üyeleri
  • İşverenler
Grup Uzaktan Eğitim Dönemi Örgün Eğitim Dönemi Son Başvuru Başvuru Durumu
İş Sağlığı Ve Güvenliği B Sınıfı (Sürekli Eğitim) 15:00 - 21:00 04-07-2017 - 18-07-2017 19-07-2017 - 02-08-2017 30 Haziran 2017 Başvuru Yap
İş Sağlığı Ve Güvenliği C Sınıfı (Sürekli Eğitim) 09:00 - 15:00 28/06/2017 - 13/07/2017 13-07-2017 - 27-07-2017 24 Haziran 2017 Başvurular Dolu
İş Sağlığı Ve Güvenliği C Sınıfı (Sürekli Eğitim) 15:00 - 21:00 28-06-2017 - 13-07-2017 13-07-2017 - 27-07-2017 24 Haziran 2017 Başvurular Dolu
İş Yeri Hekimliği (Sürekli Eğitim) 15:00 - 21:00 28-06-2017 - 12-07-2017 13-07-2017 - 27-07-2017 24 Haziran 2017 Başvurular Dolu
Diğer Sağlık Personeli (Sürekli Eğitim) 09.00 - 15.00 28-06-2017 - 05-07-2017 06-07-2017 - 13-07-2017 24 Haziran 2017 Başvurular Dolu
Diğer Sağlık Personeli (Sürekli Eğitim) 15.00 - 21.00 28-06-2017 - 05-07-2017 06-07-2017 - 13-07-2017 24 Haziran 2017 Başvurular Dolu
İş Yeri Hekimliği (Sürekli Eğitim) 09:00 - 15:00 28-06-2017 - 12-07-2017 13-07-2017 - 27-07-2017 24 Haziran 2017 Başvurular Dolu
İş Yeri Hekimliği (Haftasonu Grubu) 15:00 - 21:00 20-04-2017 - 04-05-2017 05-05-2017 - 04-06-2017 16 Nisan 2017 Başvurular Dolu
İş Sağlığı Ve Güvenliği C Sınıfı (Haftasonu Grubu) 15:00 - 21:00 20-04-2017 - 04-05-2017 05-05-2017 - 04-06-2017 16 Nisan 2017 Başvurular Dolu