Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması Eğitimi

1. ATEX Direktifleri, Patlayıcı Ortamlar

 • Mevzuatı ve Yükümlülükler - 1999/92/EC (ATEX)

2. ATEX Patlamalarının Dinamiği, Tehlikelerin Anlaşılması

 • Yanma Kimyası ve Yangının Davranışı
 • Katı Sıvı ve Gazların Yanma, Parlama ve Patlama Davranışları
 • Patlamaların Mekanizması ve Dinamiği
 • Tutuşma Sıcaklığı, Parlama Noktası (Flash Point), LEL ve UEL, Molekül Ağırlığı, Özgül ağırlık
 • Toz Patlamaları ve Gerekli Şartlar

3. Patlayıcı Ortam Oluşabilecek Yerler, Bu Ortamın Kalıcılığı ve Bölgelerin Belirlenmesi Bölge Hesaplamaları

 • Tehlikeli Alan Sınıflandırması
 • Alan Sınıflandırma Aşamaları

4. Bertaraf Yöntemleri ve Havalandırma

 • Yanıcı Madde Kullanmamak
 • İnertleştirme (Azot, Karbondioksit vb. ekleme)
 • Seyreltme
 • Havalandırma (Havalandırma Hesapları)

5. Mühendislik Önlemleri Sonucu Ortaya Çıkan Zone Haritası

6. Tüm Tutuşturucu Kaynakların Kontrolü

 • Kategori 1,2,3, Eksproof Ekipman Kullanımı
 • Statik Elektrik Önlemleri ve KKD
 • Mekanik Kıvılcımlar
 • Diğer Tutuşturucu Kaynakların Önlenmesi Yöntemleri

7. Patlayıcı Ortam Patlamalarının Etkisinin Azaltılması

 • Basınca Dayanıklı Yapı
 • Yeterli Yırtılma Yüzeyi, Patlama Menfezleri
 • Patlama Kapakları ve Diskleri
 • Domino Etkisinin Önlenmesi

8. ATEX için Acil Durum Planı 

9. Risk Değerlendirmesi Yöntemlerinin Uygulanması

 • Bilinen risk değerlendirmesi yöntemleri,
 • Uygun risk değerlendirmesi yönteminin seçimi,
 • Seçilmiş olan yöntemin patlayıcı atmosfer risk değerlendirmesinde uygulanması,
 • Saha çalışmalarından örnek uygulamaların paylaşımı,

10. Örnek Yapılmış Dokümanlar Üzerinde Çalışma

 • Dokümanın incelenmesi,
 • Soruların cevaplanması,
 • Katılımcılarla birlikte hesaplama ve risk analizi çalışmaları ile yönlendirme
Grup Uzaktan Eğitim Dönemi Örgün Eğitim Dönemi Son Başvuru Başvuru Durumu
İş Sağlığı Ve Güvenliği A Sınıfı (Sürekli Eğitim) 15:00 - 21:00 01-12-2017 - 15-12-2017 16-12-2017 - 30-12-2017 28 Kasım 2017 Başvuru Yap
İş Sağlığı Ve Güvenliği B Sınıfı (Sürekli Eğitim) 15:00 - 21:00 05/11/2017 - 19/11/2017 20-11-2017 - 04-12-2017 1 Kasım 2017 Başvuru Yap
İş Yeri Hekimliği (Haftasonu Grubu) 15:00 - 21:00 02/11/2017 - 16/11/2017 17-11-2017 - 17-12-2017 29 Ekim 2017 Başvuru Yap
İş Sağlığı Ve Güvenliği C Sınıfı (Haftasonu Grubu) 15:00 - 21:00 02-11-2017 - 16-11-2017 17-11-2017 - 17-12-2017 29 Ekim 2017 Başvuru Yap
Diğer Sağlık Personeli (Sürekli Eğitim) 09.00 - 15.00 01/11/2017 - 08/11/2017 09-11-2017 - 16-11-2017 28 Ekim 2017 Başvuru Yap
Diğer Sağlık Personeli (Sürekli Eğitim) 15.00 - 21.00 01-11-2017 - 08-11-2017 09-11-2017 - 16-11-2017 28 Ekim 2017 Başvuru Yap
İş Sağlığı Ve Güvenliği C Sınıfı (Sürekli Eğitim) 09:00 - 15:00 28-10-2017 - 11-11-2017 12-11-2017 - 26-11-2017 24 Ekim 2017 Başvuru Yap
İş Sağlığı Ve Güvenliği C Sınıfı (Sürekli Eğitim) 15:00 - 21:00 28-10-2017 - 11-11-2017 12-11-2017 - 26-11-2017 24 Ekim 2017 Başvuru Yap
İş Yeri Hekimliği (Sürekli Eğitim) 15:00 - 21:00 28-10-2017 - 11-11-2017 12-11-2017 - 26-11-2017 24 Ekim 2017 Başvuru Yap
İş Yeri Hekimliği (Sürekli Eğitim) 09:00 - 15:00 28-10-2017 - 11-11-2017 12-11-2017 - 26-11-2017 24 Ekim 2017 Başvuru Yap