0212 914 00 29

İş Güvenliği Eğitimi
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Eğitimi / 14.10.2014

Çalışanların, işyerlerinde can güvenliklerinin sağlanması, iş kazalarının önüne geçilmesinin temini ile çalışanların meslek hastalıklarından korunmalarının sağlanması adına iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi ile çalışmaları yasal olarak bir zorunluluk haline getirilmiştir. İş güvenliği uzmanlarının sorumlulukları oldukça fazla olup söz konusu olan insan sağlığı ve güvenliğidir. İşyerlerinde gerekli önlemlerin alınabilmesi, risk analizlerinin yapılması, gerekli araştırma ve istatistiki verilerin depolanması için uzman kişinin bu alanda gerekli eğitimleri almış ve tamamlamış olması şartı bulunmaktadır. İş güvenliği eğitimleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetki belgesi verilmiş olan eğitim kuruluşları tarafından sağlanmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği uzmanı adaylarının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açılmakta olan sınavlara giriş hakkı elde edebilmesi için İş güvenliği eğitimlerine katılmaları yasal bir zorunluluktur. Bu zorunluluk çerçevesinde eğitimler toplam 220 saattir. Teorik ve pratik eğitimler olmak üzere iki aşamada sağlanan eğitimlerin 180 saati teorik eğitimden oluşurken 40 saati ise staj olarak da adlandırılmakta olan teorik eğitimden oluşmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı olmak isteyen kişilerin bu eğitimlere başvurabilmesi için belli şartlara da haiz olmaları gerekmektedir. İlk olarak bu eğitimlere başvuracaklarda mimar, mühendis ya da fen edebiyat fakültelerinin kimya, fizik bölümü mezunu olmaları ya da teknik öğretmen olma şartları aranmaktadır. Belirtilen bu bölüm mezunları 220 saatlik iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılım sağlamak sureti ile Bakanlık tarafından yıl içerisinde belirli tarihlerde açılan iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı sınavına girerek başarılı olmasının sonucunda sertifika almaya hak kazanmaktadırlar.

iş Güvenliği eğitimi

İş güvenliği uzmanlığında A, B ve C sınıfı olmak üzere 3 sınıfta sertifika bulunmaktadır. C ilk basamak olup az tehlikeli sınıflarda görev yapmaya izin vermektedir. B sınıfı az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda, C sınıfı ise az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflarda görev ifa etmeye izin vermektedir. Sınıflar arasında geçiş belirli süre iş deneyiminin belgelenmesi ve yine Bakanlık tarafından açılmakta olan ilgili sınavda başarı gösterilmesi sonucunda gerçekleşmektedir. Her bir sınıf sertifikasına sahip kişiler yedişer yıl ara ile sertifikalarının vize edilmesi ile görevlerine devam edebilirler. Vize işlemleri yine Bakanlık tarafından gerçekleştirilmektedir. Ancak Bakanlık tarafından sertifikanın vize edilebilmesi için yenileme eğitimlerine katılım şartı bulunmaktadır.

İş güvenliği eğitimleri, uzmanların işletmelerde çalışanların güvenliklerinin sağlanması ve her türlü mesleki hastalıkların önüne geçilmesi adına rehberlik etmek, alınması gereken tedbirlerin alınması konusunda işveren ile koordineli bir şekilde çalışılması, risk değerlendirilmesi ve analizlerinin yapılmasının eğitimleri, işyerlerinde meydana gelen iş kazaları ile karşılaşılan meslek hastalıklarının neden – sonuç istatistiklerinin belirlenmesi, hazırlanması, olası yeni kazaların oluşmasının önüne geçilmesi amacı ile gerekli tedbirlerin alınması, çalışanların hizmet vermiş oldukları çalışma ortamlarının işin gereklerine uygun olarak düzenlenmesi, tedbirlerin alınması konusunda ilgili birimler ile birlikte çalışılması konularında eğitim verilmektedir.

Teorik eğitimlerde ise pratik eğitimlerde ki konuların uygulanması konularında eğitim verilmektedir. Belirlenen eğitim programı iş güvenliği uzmanı adaylarının çalışanlarının can güvenliği ve sağlıklarının korunması amacı ile üst seviyede gerekli önlemlerin alınması amacını taşımaktadır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile işyerlerinde faaliyet konusu ne olursa olsun belirlenen şartların oluşması durumunda iş sağlığı ve güvenliği uzmanın görev yapması bir zorunluluk haline getirilmiştir. Eğitimlerini tamamlayarak Bakanlık tarafından açılan sınavı da başarılı olarak geçen iş güvenliği uzmanları almış oldukları sertifika ve yasalar kapsamında belirtilen yerlerde görev yapabilmektedirler.

İş güvenliği eğitimini resmi kurumlar dışında özel kurumlar da vermektedir. Bakanlık tarafından yetkilendirilen kurumlardan alınan eğitim sonrasında sınava girilir ve başarılı olunduğu takdirde İş güvenliği uzmanlığı sertifikası olmaya hak kazanılır.

Kategoriler


Bu Kategorideki ilgili yazılar