0212 914 00 29

İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Eğitimi / 25.02.2021

İş Sağlığı ve Güvenliği, İş yerinde sürdürülen faaliyetler sırasında iş sağlığına ve güvenliğine zararlı olabilecek koşulların tespit edilmesi, bu zararlardan korunması ve önlemlerin alınması adına yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır.

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girişi sürecinde ele alınmaya başlamış ve çeşitli yasalarla önemi üzerine durulmuş en sonda da 2012 yılında yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile zorunlu hale gelmiştir.

A,B,C Sınıfı iş güvenliği uzmanı sertifikası ve fiyatları hakkında +90 212 544 38 00 numaralı telefondan hızlı bilgi alınız.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin amaç edindiği bazı konular vardır. Bu konular şu şekilde sıralanabilir:

 •          Çalışanları iş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı korumak, işçilerin beden ve ruh sağlıklarının korunmasına yardımcı olan çalışmalar sunmak, bu sayede hem iş yerinin hem de işçilerin güvenliği ve sağlığı sağlanmak.
 •          Üretim güvenliğini sağlayarak verim artmasına olanak sağlamak.
 •          İş yerinde alınan tedbirler ve uygulamalarla iş kazalarının önüne geçmek. Böylece bu kazaların neden olabileceği makine arızalarının, devre dışı kalmaların ve buna benzer işletmeyi zarara sokacak ve üretimi durduracak durumlara mani olmak.

İş sağlığı ve güvenliği, çok yönlü çalışmalar gerektiren oldukça detaylı ve karmaşık konulardan oluşmaktadır. Çalışmalar sırasında bazı bilimlerden yararlanmak gerekir. Bu bilimlerden bazıları şunlardır:

 •          Fizik
 •          Kimya
 •          Matematik
 •          Tıp
 •          İstatistik
 •          İktisat
 •          Sosyoloji
 •          Psikoloji
 •          Ergonomi
 •          Hukuk

Bu ve bunun gibi pek çok bilimden yararlanılarak sistemli ve organize çalışmalar sunmak oldukça önemlidir. İş güvenliği ve sağlığı bu şekilde kapsamlı çalışmalarla sağlanmaktadır. Çünkü bir iş yerinde güvenliği ve sağlığı olumsuz etkileyebilecek pek çok değişken mevcuttur.

Görüldüğü gibi iş güvenliği ve sağlığı son derece detaylı kapsamlı çalışmalar gerektirir. Ayrıca oldukça önemli bir konudur. Bu nedenle iş yerinde güvenliğin ve sağlığın sağlanabilmesi adına sıkı bir eğitim alınması gerekir. Bu nedenle de İş Sağlığı ve Güvenliği kursları mevcuttur. Biz Tema Akademi olarak sizlere eksiksiz ve kaliteli bir eğitim sunmak adına bütün gücümüzle çalışmaktayız.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kursu

Bu kadar önemli ve geniş bir konuda iyi bir eğitim almak oldukça önemlidir. Alınan eğitimin kalitesi uygulamaların başarılı olması ve iş güvenliğinin ve sağlığının sağlanması adına paralel olarak ilerlemektedir.

Çalışan sayısı belli bir sınırı aşan işletmelerde İş sağlığı ve güvenliği kurulu kurma yükümlülüğü vardır. Bu yükümlülük kapsamında işletmenin faaliyetleri sürecinde meydana gelebilecek kazalar ve buna benzer olumsuzluklar neler olabilir şeklinde analizler yapılır. Analizlerin sonucunda gerekli önlemler ve tedbirler alınır. Ayrıca meydana gelen bir kazanın ardında bu kazanın bir kez daha yaşanmaması için gerekli çıkarımlar yapılır.

Tüm bu çalışmaların yapılabilmesi için iyi bir eğitim alınması şarttır. Bu noktada Tema Akademi sizlere kaliteli bir eğitim sunmaktadır. Alanında uzman eğitmenlerimiz ve eğitim sorunsuz ilerlemesini sağlayacak ekipmanlarımızla sizlerin hizmetindeyiz. Uzaktan eğitim ile tüm Türkiye genelince alınabilecek eğitimlerimizle İş Sağlığı ve Güvenliği konularını en iyi şekilde anlayabilirsiniz. Böylece İş Sağlığı ve Güvenliği sınavından geçerek görevinize başlayabilirsiniz.

İş Sağlığı ve Güvenliği İstanbul

İşletmelerin en işlevsel ortamlarda en verimli şekilde faaliyetlerini sürdürmeleri ve işçilerin en güvenilir ortamlarda çalışabilmesi için İş Sağlığı ve Güvenliği çok önemlidir. İş Sağlığı ve Güvenliği çerçevesinde hazırlanan ve uygulanan çalışmalarla en iyi koşullarda ve güvenilir ortamlarda iş görmek mümkün olmaktadır.

İşçi sağlığı konusunda ve üretimde aksaklık yaşamadan süreklilik sağlamak noktasında İş Sağlığı ve Güvenliği son derece önemli konumdadır. İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında alınan tedbirler, önlemler ve uygulamalarla işletmeler oldukça verimli işçilerse güvenli ve sağlıklı olmaktadır. Bu noktada bu konu üzerinde alınacak eğitimler çok önemlidir.

İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında İstanbul’da alınacak eğitimler için Tema Akademi güvenin adresidir. Alanında sahip olduğu deneyim ve tecrübe ile eksiksiz bir eğitim sunmaktadır. Konusunda uzman eğitmenler tarafından hazırlanmış eğitimlerle konuya hakimiyet sağlanmakta ve sertifika almak için girilen sınava en iyi şekilde hazırlanılmaktadır. İstanbul’da kaliteli İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi alabilmek için Tema Akademi doğru bir adrestir.

Tema Akademi’nin sizlere sağladığı kapsamlı müfredat ve kaliteli eğitmenlerin verdiği dersler ile sınavda başarılı olmak işten bile değildir. Bu kapsamda konunu en ince detaylar ve incelikleri öğretilmektedir. Böylece hem sınavda başarılı olma hem de iyi bir İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı olma yolunda sağlam bir temel atılmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı olmak adına ilgili konuda gerekli eğitimleri alarak sınava girmek gerekir. Bu sınava girebilmek için ve bu sertifikayı almaya hak kazanmak için bazı şartlara uygunluk aranmaktadır. Bu şartlar arasında bazı üniversite bölümlerinden mezun olmak gerekir. Eğitim alarak İş Sağlığı ve Güvenliği olabilecekler şunlardır:

 •          Mühendislik bölümlerinden mezun olanlar.
 •          Kimya bölümü mezunu olanlar.
 •          Fizik bölümü mezunu olanlar.
 •          Teknik öğretmenler.
 •          İş Sağlığı ve Güvenliği mezunları.
 •          Mimarlar.
 •          Teknik elemanlar.
 •          Bakanlık ve bazı kuruluşlarda görevleri çalışma hayatını denetlemek olan müfettişler.
 •          Biyolog unvanına sahip kişiler.

Bu şartları sağlayanlar gerekli sınava girerek başarılı olabilir ve sertifikalarını alabilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği sertifikası alabilmek için İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü onaylı eğitim kurumlarından eğitim ve sertifika almak gerekir.

Sertifika aldıktan sonra ise İş Güvenliği Uzmanlığı sınavından en az 70 puan almak gerekmektedir.

İş yerleri faaliyet gösterdikleri alana göre farklı tehlike potansiyelleri taşımaktadır. Bu nedenle iş yerleri çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli olarak 3 gruba ayrılmıştır. Her bir grup için farklı sertifikaya sahip olmak gerekir. Bu kapsamda:

 •          Çok tehlikeli sınıfında yer alan bir işletmede çalışmak için A Sınıfı İş Güvenlik Uzmanı sertifikası,
 •          Tehlikeli sınıfında yer alan bir işletmede çalışmak için B sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Sertifikası,
 •          Az tehlikeli sınıfında yer alan bir işletmede çalışmak için ise C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Sertifikası almak gereklidir.

Gerekli eğitimleri alıp sınavda başarılı olanlar C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olarak göreve başlarlar. A ve B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olmak için ise belge yükseltme eğitimine katılmak gerekmektedir.

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı belgesi olanların yükselebileceği bir sonraki uzmanlık B Sınıfı’dır. Ancak bunun için en az 3 yıl fiilen görev yapmış olmak gerekir. En az 3 yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği sözleşmesi ile belgeleyenler B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı için gerekli eğitimleri alamaya hak kazanır. Eğitimlerin sonrasında yapılan sınavdan başarılı olanlar B Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı olarak görev yapmaya başlayabilir.

B Sınıfı Uzman belgesi olanlar A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı belgesini edinebilmek için 4 yıl fiilen çalışmalıdır. Bu sürenin ardından A Sınıfı Uzman belgesi için gerekli eğitimleri almaya başlayabilir. Eğitimin ardından yapılacak sınavda başarılı olarak A Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı olarak göreve başlayabilir.

Tüm bu süreçlerde gerekli olan eğitimlerin alınmasında Tema Akademi sizlerledir. Uzman eğitim kadrosu ve verimli dersleriyle ilgili sınavlara en iyi şekilde hazırlanmanız adına eksiksiz bir eğitim sunmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak adına eğitim almış ve sertifika sahibi uzmandır. Bu kapsamda iş yerinde faaliyetin ve bu faaliyet unsurlarının güvenini sağlamak adına gerekli analizleri yapar, önlem ve tedbirleri alır, bu kapsamda raporlama yapar ve ilgili konularda yetkilileri uyarır ve bilgilendirir.

İş yerlerinin tehlike potansiyeline göre 3 farklı sınıfta İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı olunabilmektedir. A, B ve C Sınıfı olarak ayrılan İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı olabilmek için bazı şartlar vardır.

C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı olabilmek için:

 •          C sınıfı ile ilgili gerekli eğitimleri almak ve sınavlarda başarılı olmak.
 •          Bakanlıklarda en az 10 yıl boyunca müfettiş yardımcılığı yapmış olmak.

B Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman olabilmek için:

 •          C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı olarak en az 3 yıl görev yapmış olmak.
 •          B Sınıfı ile ilgili gerekli eğitimleri alarak yapılan sınavda başarılı olmak.

A Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı olabilmek için:

 •          B Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı olarak en az 4 yıl görev yapmış olmak.
 •          A Sınıfı ile ilgili gerekli eğitimleri alarak sınavda başarılı olmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı olarak görev yapan kişilerin bazı sorumlulukları vardır. Bu sorumluluklar şunlardır:

 •          İş yerinin ve iş yeri unsurlarının İş Sağlığı ve Güvenliği yönetmelikleri kapsamında standartlara uygun olup olmadığı denetlemek.
 •          Bu kapsamda uyulmayan standartları belirleyerek gerekli işlemleri yapmak.
 •          İş yerindeki olası tehlikeleri belirlemek.
 •          Zehirli olması mümkün olan malzemeler üzerinde analiz yaparak gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.
 •          Çalışanları mevcut koşullarda oluşabilecek tehlikelere karşı bilgilendirmek.
 •          Bu kapsamda prosedürler belirlemek.
 •          Meydana gelen kazaların nedenlerini inceleyerek ileride oluşmalarını engelleyecek tedbirler almak.
 •          Çeşitli hijyen programları oluşturmak ve denetimi sağlamak.
 •          Acil durumlarda uygulanacak prosedürleri oluşturmak ve bu kapsamda gerekli eğitimleri vermek.
 •          Tehlikeli durumlar ve tehlikeli ekipmanlar için kontrol sağlamak, iyileştirici önlemler almak.
 •          İş güvenliği acısından mühendislerle ve çalışanların güvenliği için doktorlarla iş birliği yaparak koordineli çalışmak.
 •          İlgili tehlikelere karşı yetkilileri bilgilendirme ve alınması gereken önlemler kapsamında bilgi vermek.

Bu ve benzeri amaçlar çerçevesinde görevini yerine getiren İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, tüm bu durumlara karşısında etkin çözümler oluşturabilmek için bazı niteliklere sahip olmalıdır. Bu nitelikler şunlardır:

 •          İş sağlığı ve güvenliği kapsamında alınan tedbirleri, bu konu ile alakalı talimatları çalışanlara ve yöneticilere en iyi şekilde aktarabilme,
 •          Detaylara odaklanabilme ve yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilme,
 •          Doğru ve hızlı analiz yapabilme,
 •          Süreyi verimli kullanabilme,
 •          İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına hakim olma,
 •          Analizlerin sonucunda ortaya çıkan sorunlar karşısında etkili ve faydalı çözümler bulabilmek.

İş Sağlığı ve Güvenliği son derece kapsamlı ve detaylı bir konudur. Bu nedenle iyi bir eğitim almak gerekmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı olabilmek adına eğitim alınan kurumun kalitesi çok önemlidir. Bu alanda yılların getirdiği tecrübe ve deneyimle hareket eden Tema Akademi sizlere kaliteli ve güvenilir eğitimler sunmaktadır. Bu kapsamda uzman eğitmenler işe kaliteli eğitim için gerekli olan en iyi ekipmanlarla ve kaynaklarla eğitim vermektedir.

Tema akademi uzaktan eğitim yöntemi ile tüm Türkiye genelinde eğitimler verebilmektedir. Online olarak yapılan derslerle İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda eksiksiz ve kaliteli eğitimler sizlerle buluşmaktadır. Toplam 220 saat süren eğitimlerin 81 saati pasif, 99 saatlik kısmı ise senkron eğitimler şeklindedir. Ayrıca 40 saatlik staj da eğitimlerimiz kapsamındadır.

Kategoriler


Bu Kategorideki ilgili yazılar