0212 914 00 29

OSGB Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Nedir?
Ortak Sağlık Güvenlik Birimi / 23.03.2014

Sektör farkı olmaksızın her hizmet sektörü bünyesinde çalışan firmaların yerine getirmesi gereken yasal yükümlülükleri vardır. Bu yükümlülüklerin şirketler tarafından yerine getiriliyor olması yürürlüğe giren yasalarla kanunen şarttır. Bunu denetlemek ve bu sorumlulukları yerine getirmek adına her şirket için iş sağlığı ve iş güvenliği uzmanı gerekmektedir. İşte bu uzmanları şirketlere yönlendiren ya da şirket bünyesinde çalışmasını sağlayan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından görevlendirilmiş kuruluşlara OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) denir.

Her şirket için verilen hizmet oldukça önemlidir. En az 50 çalışanı bünyesinde çalıştıran şirketler için çalışmaların sürmesinde en büyük etken tabii ki çalışanlarıdır. Çalışanların her konuda ihtiyaçları ve güvenlikleri sağlanmalıdır. Yakın tarihte yürürlüğe girmiş, bu konu hakkındaki tüm yasal düzenlemeleri barındıran kanun sayesinde çalışanların çalışma ve sağlık güvenceleri sağlanmıştır. Bu konu ile ilgili görevlendirilmiş kurum OSGB, her şirket için iş sağlığı ve iş güvenliği uzmanını görevlendirip ya da isteklerine göre şirket bünyesinde istihdamı sağlanır ve işçilerin çalışırken karşılaşabilecekleri tehlikeli durumları da denetlemeyi sağlamaktadır.

Her şirket için görevlendirilen her işyeri hekimleri, sağlık personelleri, iş güvenliği uzmanları çalışanların ve toplumun sıhhati için düşünülmüştür. Örneğin; yaşamın her anında kazalar ya da afetlerle karşılaşılabilir. Deprem, yangın, sel, su baskını ve daha birçok felaketle sonuçlanabilecek olaylar için önceden bir hazırlık evresi içinde olunmalıdır. Bu hazırlık evresini de yine OSGB tarafından görevlendirilen uzmanlar yapmaktadır. Oluşabilecek her türlü olumsuzluğa engel olabilmek ve çalışanların can güvenliğini sağlayabilmek adına oldukça yararlı bir kuruluştur.

Yalnızca olabilecek olaylar karşısında can güvenliğini sağlamak yeterli değildir. İnsanların çalıştığı ortam ve sağlıklarının gidişatının da kontrol altında olması için her türlü imkân sunulmaktadır. Her kurum ve kuruluş içinOSGB tarafından görevlendirilen işyeri hekimleri ve sağlık personelleri çalışanların düzenli olarak sağlık muayenelerini yapmakta olup, çalıştıkları alanların hijyen şartlarına uygun olup olmadığını denetlemektedir.

İnsan sağlığının verilen hizmetten ve kazanılan gelirden daha mühim olduğunun bilincinde bir sektörün gelişmesi için Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ve İş Güvenliği çalışmalarına devam etmektedir.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi’nin önemi 2014 yılı itibaren gittikçe artmaktadır. Yeniden güncellenen yasa ile birlikte neredeyse istisnasız bütün iş yerleri İş Güvenliği prosedürünü eksiksiz uygulama zorunluğu gelmiştir. 

Kategoriler


Bu Kategorideki ilgili yazılar