0212 914 00 29

İlkyardım Eğitici Eğitimi

İlk yardım yönetmeliği kapsamında, ilk yardım eğitmeni ihtiyacını karşılamayı amaçlayan bir programdır.

Eğitim konularının temel içeriği, ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda Bakanlık tarafından belirlenir.

Konu ile ilgili ilk yardım yönetmeliğine ekten ulaşabilirsiniz,

Kimler ilkyardım Eğiticisi olabilir sorunun cevabı aşağıdaki sekmede detaylıca bulabilirsiniz.

İlkyardım eğitici eğitim programlarına;

  -Tıp Doktorları, Adli Tıp Teknikerleri, Anestezi Teknisyeni  -Acil Tıp Teknisyenleri (Lise, Önlisans, Lisans Mezunları),
  -Sağlık Memurları (Lise, Önlisans ve Lisans Mezunları),  -Tıbbi Teknologlar, Pedagog, Perfüstyonist Teknikeri, 
  -Diş Hekimleri, Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerleri, Ameliyathane Teknikeri  -Odyolog, Radyoterapi Teknikeri, Röntgen Teknisyeni, 
  -Eczacılar, Çevre Sağlığı Tekniker ve Teknisyenleri  -Sosyal Hizmet Uzmanı, sağlık Teknisyenleri
  -Biyologlar, Toplum Sağlığı Teknisyeni, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen  -Emekli Sağlık Çalışanları, Podolog, Psikolog
  -Diş Teknikerleri, Dil ve Konuşma Terapisti, Diyaliz Teknikeri,  -Laborantlar, Mamografi Teknisyeni, 
  -Hemşireler (Lise, Önlisans, Lisans Mezunları),Fizyoterapist  -Ebeler,Elektronörofizyoloji, Hemşire Yardımcısı, Ergoterapi Teknikeri
  -   -Tıbbi Sekreterler (yüksek okul mezunu olanlar),
  -Paramedikler, Klinik Psikolog, odyomedri Teknikeri, Optisyen  -Sağlık Eğitimcileri (Gevher Nesibe mezunları v.b.)

katılabilirler.

GEREKLİ BELGELER: 

1- Diploma Fotokopisi

2- Kimlik Fotokopisi

3- 2 Adet resim

İlkyardım eğitici eğitimleri ;

 

Uzaktan Eğitim: 3 gün

Örgün Eğitim: 2 gün

Toplam 5 Gün

 

EĞİTİMCİ EĞİTİMİ KONULARININ TEMEL İÇERİĞİ

TEORİK VE UYGULAMA SAATLERİ

EĞİTİM KONULARI                                                :                                                        UYGULAMA SAATLERİ

1-İLETİŞİM BECERİSİ

Toplam Süre 60 dk.

2-KLİNİK EĞİTİME YAKLAŞIM

Toplam Süre 60 dk.

3-OLUMLU EĞİTİM ATMOSFERİ YARATMA

Toplam Süre 60 dk.

4-GÖRSEL İŞİTSEL ARAÇLARI HAZIRLAMA VE KULLANIM

Toplam Süre 120 dk.

5-İNTERAKTİF EĞİTİM TEKNİKLERİNİ KULLANMA

Toplam Süre 120 dk.

6-YETERLİLİĞE DAYALI EĞİTİMDE YETİŞTİRİCİLİK

Toplam Süre 60 dk.

7- YETERLİLİĞE DAYALI DEĞERLENDİRME ARAÇLARINI KULLANMA

Toplam Süre 30 dk.

Not: Kalan Süre İnteraktif eğitim amacıyla kullanılır.

 

 

İLKYARDIM EĞİTİM KONULARININ TEMEL İÇERİĞİ TEORİK VE UYGULAMA SAATLERİ

EĞİTİM KONULARI        : UYGULAMA SAATLERİ
1-GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ:       Toplam Süre 45 dk.
İlkyardım nedir?      Teorik        Pratik
Acil tedavi nedir?                                                                               45 dk.         -  
İlkyardımcı kimdir?                          
İlkyardım ve acil tedavi arasındaki fark nedir?                     
İlkyardımın öncelikli amaçları nelerdir?                  
İlkyardımın temel uygulamaları nelerdir?                             
İlkyardımcının müdahale ile ilgili yapması gerekenler nelerdir?                  
İlkyardımcının özellikleri nasıl olmalıdır?                                
Hayat kurtarma zinciri nedir?                      
İlkyardımın ABC si nedir?                              
2-HASTA / YARALININ VE OLAY YERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ:     Toplam Süre 120 dk.
İlkyardımcının bilmesi gereken ve vücudu oluşturan sistemler nelerdir?   Teorik        Pratik
Vücutta nabız alınabilen bölgeler nelerdir?         45 dk.        75 dk.
Hasta / yaralının değerlendirilmesinin amacı nedir?  
Hasta / yaralıların ilk değerlendirilme aşamaları nelerdir?                             
Hasta yaralının ikinci değerlendirmesi nasıl olmalıdır?                     
Olay yerini değerlendirmenin amacı nedir?                         
Olay yerinin değerlendirilmesinde yapılacak işler nelerdir?                          
3-TEMEL YAŞAM DESTEĞİ:          Toplam Süre 660 dk.
Solunum ve kalp durması nedir?                               Teorik        Pratik
Temel yaşam desteği nedir?                                 120 dk.        540 dk.
Hava yolunu açmak için Baş-Çene pozisyonu nasıl verilir?                          
Hava yolu tıkanıklığı nedir?                          
Dış kalp masajı nasıl yapılır?                         
Yapay solunum nasıl yapılır?                       
Solunum yolu tıkanıklığı belirtileri nelerdir?                         
Tam tıkanıklık olan kişilerde Heimlich manevrası nasıl uygulanır?                              
4-KANAMALARDA İLKYARDIM:  Toplam Süre 120 dk.
Kanama nedir?             Teorik        Pratik
Kaç çeşit kanama vardır?       60 dk.        60 dk.
Kanamalarda ilkyardım uygulamaları nelerdir?                                   
Hangi durumlarda turnike uygulanmalıdır?                          
Turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlar neler olmalıdır?                              
Şok nedir?                           
Kaç çeşit şok vardır?                       
Şok belirtileri nelerdir?                                  
Şokta ilkyardım uygulamaları nelerdir?                  
Şok pozisyonu nasıl verilir?                          
5-YARALANMALARDA İLKYARDIM:   Toplam Süre 60 dk.
Yara nedir?                             Teorik        Pratik
Kaç çeşit yara vardır?              45 dk.        15 dk.
Yaraların ortak belirtileri nelerdir?                            
Yaralanmalarda ilkyardım nasıl olmalıdır?                              
Ciddi yaralanmalar nelerdir?                       
Ciddi yaralanmalarda ilkyardım nasıl olmalıdır?                                  
Delici göğüs yaralanmalarında ne gibi sorunlar görülebilir?                           
Delici göğüs yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?                                                
Delici karın yaralanmalarında ne gibi sorunlar olabilir?                    
Delici karın yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?                                   
Kafatası ve omurga yaralanmaları neden önemlidir?                       
Kafatası yaralanmaları çeşitleri nelerdir?                               
Kafatası ve omurga yaralanmalarının nedenleri nelerdir?                                             
Kafatası ve omurga yaralanmalarında belirtiler nelerdir?                                              
Kafatası ve omurga yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?                                 
6-YANIK, DONMA VE SICAK ÇARPMASINDA İLKYARDIM Toplam Süre 45 dk.
Yanık nedir?                                                           Teorik        Pratik
Kaç çeşit yanık vardır?                                            45 dk.         - 
Yanığın ciddiyetini belirleyen faktörler nelerdir?                               
Yanıklar nasıl derecelendirilir?                    
Yanığın vücuttaki olumsuz etkileri nelerdir?                        
Isı ile oluşan yanıklarda ilkyardım işlemleri nedir?                             
Kimyasal yanıklarda ilkyardım nasıl olmalıdır?                     
Elektrik yanıklarında ilkyardım nasıl olmalıdır?                                    
Sıcak çarpması belirtileri nelerdir?                            
Sıcak çarpmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?                        
Donuk belirtileri nelerdir?                            
Donukta ilkyardım nasıl olmalıdır?                            
7-KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMALARDA İLKYARDIM Toplam Süre 120 dk.
Kırık nedir?                          Teorik        Pratik
Kaç çeşit kırık vardır?            45 dk.        75 dk.
Kırık belirtileri nelerdir?                                
Kırığın yol açabileceği olumsuz durumlar nelerdir?                           
Kırıklarda ilkyardım nasıl olmalıdır?                          
Burkulma nedir?                              
Burkulma belirtileri nelerdir?                      
Burkulmada ilkyardım nasıl olmalıdır?                     
Çıkık nedir?                         
Çıkık belirtileri nelerdir?                                
Çıkıkta ilkyardım nasıl olmalıdır?                                
Kırık çıkık ve burkulmalarda tespit nasıl olmalıdır?                            
Tespit sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?                        
Tespit yöntemleri nelerdir?                        
8-BİLİNÇ BOZUKLUKLARINDA İLKYARDIM Toplam Süre 120 dk.
Bilinç kaybı nedir?                                   Teorik        Pratik
Bilinç kaybı nedenleri nelerdir?                                60 dk.        60 dk.
Bilinç bozukluğu belirtileri nelerdir?                        
Bilinç bozukluğu durumunda ilkyardım nasıl olmalıdır?                   
Koma pozisyonu (Yarı yüzükoyun-Yan pozisyon) nasıl verilir?                     
Havale nedir?                    
Havale nedenleri nelerdir?                          
Nedenlerine göre havale çeşitleri nelerdir?                        
Ateş nedeniyle oluşan havale nedir?                      
Ateşli havalede ilkyardım nasıl olmalıdır?                              
Sara krizi (Epilepsi) nedir?                           
Sara krizinin belirtileri nelerdir?                                 
Sara krizinde ilkyardım nasıl olmalıdır?                   
Kan şekeri düşüklüğü nedir?                      
Kan şekeri düşmesi nedenleri nelerdir?                                
Kan şekeri aniden düştüğünde hangi belirtiler görülür?                                
Kan şekeri düşüklüğü yavaş ve uzun sürede oluşursa hangi belirtiler görülür?        
Kan şekeri düşmesinde ilkyardım nasıl olmalıdır?                             
Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri nelerdir?                            
Göğüste kuvvetli ağrı belirtileri nelerdir?                              
Göğüs ağrısında ilkyardım nasıl olmalıdır?             
9-ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM:   Toplam Süre 30 dk.
Zehirlenme nedir?                        Teorik        Pratik
Zehirlenmelerde genel belirtiler nelerdir?    30 dk.         - 
Zehirlenme hangi yollarla meydana gelir?                            
Sindirim yoluyla zehirlenmede ilkyardım nasıl olmalıdır?                               
Solunum yolu ile zehirlenmelerde ilkyardım nasıl olmalıdır?                        
Cilt yolu ile zehirlenmelerde ilkyardım nasıl olmalıdır?                    
Zehirlenmelerde genel ilkyardım kuralları nelerdir?                        
10-HAYVAN ISIRMALARINDA İLKYARDIM                                                          Toplam Süre 30 dk.
Hayvan ısırmaları neden önemlidir?           Teorik        Pratik
Kedi, köpek ısırmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?  30 dk.         - 
Arı sokmalarının belirtileri nelerdir?                        
Arı sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?                           
Akrep sokmalarının belirtileri nelerdir?                  
Akrep sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?                    
Yılan sokmalarının belirtileri nelerdir?                     
Yılan sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?                       
Deniz canlıları sokmasında belirtiler nelerdir?                     
Deniz canlıları sokmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?                        
11-GÖZ. KULAK VE BURUNA YABANCI CİSİM KAÇMASINDA İLKYARDIM             Toplam Süre 15 dk.
Göze yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?  Teorik        Pratik
Kulağa yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?  15 dk.         - 
Buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?                         
12-BOĞULMALARDA İLKYARDIM    Toplam Süre 30 dk.
Boğulma nedir?                       Teorik        Pratik
Boğulma nedenleri nelerdir?          30 dk.         - 
Boğulmalarda genel belirtiler nelerdir?                  
Boğulmalarda genel ilkyardım işlemleri ne olmalıdır?                      
13-HASTA/YARALI TAŞIMA TEKNİKLERİ                                                          Toplam Süre 120 dk.
Hasta/yaralı taşınmasında genel kurallar nelerdir?  Teorik        Pratik
Acil taşıma teknikleri nelerdir?         45 dk.        75 dk.
Sürükleme yöntemleri nelerdir?                              
Araç içindeki yaralıyı taşıma (RENTEK manevrası)                              
Kısa mesafede süratli taşıma teknikleri nelerdir?                              
Sedye üzerine yerleştirme teknikleri nelerdir?                  
Sedye ile taşıma teknikleri nelerdir?    

Yazılı Sınav: 40 soruluk çoktan seçmeli test yapılmaktadır.
Yazılı sınavdan 85 ve üstü alanlar başarılı olmaktadır.

Uygulama: İlkyardım uygulamaları yaptırılmaktadır. Uygulamadan da 85 ve üstü alanlar İlkyardım Eğitimini tamamlayarak Eğitim Becerileri Sınavına alınmaktadır. Doktorlar, Yönetmelik gereği ilkyardım eğitiminden muaftır, ancak sınava girmeleri gerekmektedir.

Eğitim Becerleri Sınavı: Temel İlkyardım konularından birisinin sunumunun hazırlanarak Sınav Komisyonu’na sunulması şeklinde yapılmaktadır.

Sertifika 5 yıl geçerlidir.

Sertifikanın 5 yılın sonunda güncellenmesi zorunludur. Fakat bu süre içinde en az 20 eğitim verdiğini kanıtlayanlar güncelleme eğitimine katılmak zorunda değildir.
Güncelleme eğitimi en az 16 saat sürmektedir.

NEDEN İLKYARDIM EĞİTİCİ EĞİTİMİ SERTİFİKASI ALINMALI?

Sürücü kurslarında ve ilkyardım eğitim merkezlerinde ilkyardım eğitmenliği yapabilmek için sertifika zorunludur.

  • Acil Tıp Teknisyenleri veya Teknikerleri, Adli Tıp Teknisyenleri, Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerleri, Ameliyathane Teknikerleri, Anestezi Teknisyeni veya Teknikerleri
  • Biyolog, Biyomedikal Cihaz Teknisyenleri,
  • Çevre Sağlığı Teknişyenleri veya Teknikerleri, Çevre Sağlığı ve Toplum Sağlığı Teknisyenleri, Çocuk Gelişimcisi.
  • Dil ve Konuşma Terapisti, Diş Anestezisti, Diş Protez Teknikeri, Diş Hekimi, Diyaliz Teknikeri, Diyetci, Diyetisyen.
  • Ebe, Ebe Yardımcısı, Eczacı, Eczane Teknikeri, Elektronörofizyoloji Teknikeri, Fizyoterapi Teknikeri, Fizyoterapist.
  • Hemşire ve Hemşire Yardımcısı, Hayvan Sağlığı Memuru ve Benzeri Sağlık Memuru, Ergoterapist.
  • Klinik Psikolog, Mamografi Teknikeri, Odyolog, Odyometri Teknikeri, Optisyen.
  • Loborant, Pedagog, Perfüstyonist Teknisyeni, Podolog, Psikolog.
  • Radyoterapi Teknikeri, Röntgen Teknisyeni
  • Sağlık Memurları
Grup Uzaktan Eğitim Dönemi Örgün Eğitim Dönemi Son Başvuru Başvuru Durumu
İLKYARDIM EĞİTİCİ EĞİTİMİ BOSTANCI 05-08-2022 - 07-08-2022 08-08-2022 - 09-08-2022 1 Ağustos 2022 Başvuru Yap
TEMEL İLKYARDIM-BOSTANCI 18-07-2022 - 19-07-2022 15 Temmuz 2022 Başvuru Yap
İLKYARDIM GÜNCELLEME- BOSTANCI 05-07-2022 - 05-07-2022 4 Temmuz 2022 Başvuru Yap
TEMEL İLKYARDIM - BAYRAMPAŞA 04-07-2022 - 05-07-2022 1 Temmuz 2022 Başvuru Yap
TEMEL İLKYARDIM - BAYRAMPAŞA 29-06-2022 - 30-06-2022 28 Haziran 2022 Başvurular Dolu
İLKYARDIM GÜNCELLEME - BAYRAMPAŞA 29-06-2022 - 29-06-2022 13 Haziran 2022 Başvurular Dolu
İLKYARDIM EĞİTİCİ EĞİTİMİ-BAYRAMPAŞA 14-06-2022 - 16-06-2022 17-06-2022 - 18-06-2022 13 Haziran 2022 Başvurular Dolu
İLKYARDIM GÜNCELLEME- BOSTANCI 14-06-2022 - 14-06-2022 13 Haziran 2022 Başvurular Dolu
OED 16-06-2022 - 16-06-2022 9 Haziran 2022 Başvurular Dolu