Tema Akademi Eğitim Kurumları Logo
Ücretsiz Destek Telefon (0212) 824 28 18
İş Güvenliği Uzmanı Hizmetleri

İş Güvenliği Uzmanı Hizmetleri

1. Eğitim planlamasını gerçekleştirmek.
2. İşverenlere ve çalışanlara gerekli eğitimi vermek.
3. İşletmelerde kontrol ve aynı zamanda da denetimleme mekanizmasını kurarak yönetimini sağlamak.
4. İş Güvenliği ve İş Sağlığı Kurullarına katılım sağlamak.
5. İşyeri sahiplerine İş Güvenliği konularında danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunmak.
6. Alt kademe de yer alan işverenin denetim işlemlerini yerine getirerek bir üst işverene rapor halinde sunmak
7. Senelik olarak çalışma planlarının hazırlanmasını sağlamak.
8. İç Yönetmeliği hazırlamak
9. Risk Analizlerini yaparak rapor hazırlamak.
10. Acil Eylem Planı hazırlamak
11. İşletmelere uygun olarak hem sağlık hem de Güvenlik Planları hazırlamak
12. İş İzni için gerekli yöntemlerin belirlenmesinin sağlanması.
13. Çalışma yönergelerini hazırlamak
14. Meydana gelen bir iş kazasının ardından Kaza Kök Sebep Analiz Formunu tanzim etmek.
15. Patlamadan Korunma Dokümanlarını tanzim etmek.
16. Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle ilgili olarak çalışma şartlarını belirlemek
17. Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin muhafaza altına alınmasında ki şartları belirlemek
18. Elektrik tesisatlarında ki topraklama hatların belirli zaman aralıkları içerisinde kontrollerinin yerine getirilmesini takip etmek
19. Kimyasal maddeler ile personellerin çalışma prensiplerini belirlemek
20. Kimyasal maddelerin muhafaza şartlarını belirlemek
21. Bireysel koruyucu donanım risk analizini yaparak değerlendirmek.
22. Kimyasal maddelerin risk analizlerini yaparak değerlendirmek.
23. Bireysel koruyucu donanım seçimi sırasında iş yeri sahibine yardımcı olmak.
24. Elektrik tesisatlarında meydana gelebilecek aksaklıklar için araştırma ve denetimleri yapmak ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması için çalışmalar yapmak.
25. İş makinelerinin periyodik olarak gerekli kontrollerini takip etmek
26. Kaldırma makinelerinin belli zaman dilimleri içerisinde gerekli olan kontrollerini takip etmek
27. Basınçlı kaplar ile kazanların gerekli kontrollerini takip etmek
28. İşyerinde ki paratonerin belirli aralıklar ile kontrollerini takip etmek

Ücretsiz danışmanlık hizmeti ya da teklif almak için lütfen formu doldurun.