Tema Akademi Eğitim Kurumları Logo
Ücretsiz Destek Telefon (0212) 824 28 18
İşyeri Hekimliği Hizmetleri

İşyeri Hekimliği Hizmetleri

1. İşyeri sahibine, iş sağlığı konularında rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunmak.
2. Çalışan personelin işe ilk girişlerinde ve belirli aralıklar ile sağlık muayenelerini yapmak
3. Çalışan personele genel sağlık konularında gerekli olan eğitim hizmetini vermek
4. İşin yürütülmesi sırasında ergonomik ve psikososyal riskleri analiz ederek, personelin verimli olarak çalışmasını sağlamak.
5. Yapılan iş ile çalışan arasında ki uyumunu sağlamak
6. Personellerin sağlık sorunları nedeni ile devamsızlık yapması durumunda bu sorunların çalışma şartlarından ya da işletmede ki diğer olumsuz koşullardan kaynaklanıp kaynaklanmadığı yönünde araştırmalar yaparak, değerlendirmeler yapmak.
7. Çalışanların sağlık durumlarına uygun işlerde çalışmalarının temin edilmesi yönünde işveren ile birlikte çalışmalar yürütmek.
8. Bulaşıcı hastalık durumlarında gerekli önlemlerin ivedilikle alınmasını sağlamak.
9. İş sağlığı ve iş güvenliği kurulunın yapmış oldukları çalışmalara katılım sağlamak.
10. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kurullarının almış oldukları kararların uygulanmasının denetlenmesini yapmak.
11. Personelin acil durum konularında eğitilmelerini sağlamak.
12. İşletmede ki işyeri sağlığı konusunda denetleme mekanizmasının oluşturulmasını sağlamak ve bu çalışmalara katılmak.
13. İşletmede ki zararlı risklerin belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.
14. Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin periyodik olarak temizliği ve bakımını kontrol etmek.
15. İş güvenliği temelinde gerçekleştirilen risk analizlerinin değerlendirilmesini sağlamak.
16. Çalışma ortamında ki risklerin önceden belirlenmesi ve yönetmeliklere uygun olarak gerekli koruyucu önlemlerin alınmasını sağlamak.
17. İşyerinde çalışan personeller için koruyucu sağlık muayenelerini yapmak
18. Eğer var ise gece vardiyasında çalışan personeller içinde olmak üzeretüm personelin sağlık denetimlerini yapmak
19. İşyerindeki genel temizlik durumlarını denetlemek
20. İşletmelerin senelik olarak çalışma planı hazırlamak
21. İş kazasına maruz kalan personellerin tedavilerini yakından takip etmek ve sağlık kurumları ile işbirliği içerisinde çalışmalar yürütmek.

Ücretsiz danışmanlık hizmeti ya da teklif almak için lütfen aşağıdaki formu doldurun.