Tema Akademi Eğitim Kurumları Logo
Ücretsiz Destek Telefon (0212) 824 28 18
Risk Analizi Hizmetleri

Risk Analizi Hizmetleri

İşyerinin faaliyet alanı göz önüne alınmak suretiyle;

1. İşyerinde çalışanları etkileyebilecek tüm tehlikeleri ve riskleri belirleyerek,
2. İşyerinin faaliyet alanına göre kullanılması gereken iş teçhizatlarını belirlemek,
3. Kullanılacak olan iş teçhizatların personel üzerindeki etkilerini araştırılmasını sağlamak,
4. İşyerinde ki kimyasal maddeleri kontrol etmek ve çalışan üzerindeki etkilerinin incelenmesi,
5. Çalışanların sağlık durumlarını belirlenmesi,
6. İşletmede çalışan personelin iş güvenliği konusunda çalışmalar yapılması,
7. İşletmede ki elektrik, su ve diğer tesisatların denetlenerek,
8. İşletmede ki olası riskler için gerekli önlemlerin tespit edilmesi,
9. Personelin iş sağlığı ve iş güvenliği için gerekli araştırmalar ve denetimleri gerçekleştirilmesi,
10. İşletmede ki düzeni ve güvenliği sağlamak,
11. Personellerin güvenli ve sağlıklı bir ortam da işlerini sürdürmek adına önlemlerin alınması,
12. Personellerin sağlık durumları gözetilmek sureti ile çalışma ortamının analizlerin yapılması,
13. Çalışma ortamının işçinin sağlığı ve güvenliği gözetilmek sureti ile denetlemelerin yapılması,
14. Hamile ya da emziren kadın çalışanların bu durumları göz önüne alarak,
15. Kimyasal ürünler ile çalışan personeli yakın izlem içerisinde tutarak,
16. Olası meslek hastalıklar konularının araştırılarak,
17. İşletmede karşı karşıya kalınması olası iş kazaları göz önünde tutarak,
18. Personellerin birebir sağlık ve güvenlikleri yakından takip edilerek,
19. İşin türüne göre belli bir yaşın üzerinde ki çalışanların sağlık durumları dikkate alınarak,
20. Daha önce meslek hastalığı geçiren personellerin sağlık durumlarına önem vererek,
21. İş kazası hikâyesi olan çalışanlarında sağlık durumları göz önüne alınarak,

İşletmede çalışanların hem sağlık hem de güvenlikleri adına en üst düzeyde korunmalarının temini adına İşletmelerde uygulanabilirliği temin eden Risk Analizi Raporu hazırlanır.

Ücretsiz danışmanlık hizmeti ya da teklif almak için lütfen formu doldurun.