0212 914 00 29

Temel Yangın Söndürme Eğitimi

Eğitimin amacı, katılımcıları, yangının ısı, duman, zehirleyici gaz, boğucu gaz ve panik nedeniyle oluşan can güvenliğine yönelik tehlikelerini en aza indirilmesini ve söndürülmesini sağlayacak şekilde, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirler, organizasyon, denetim ve tahliye konusunda teorik olarak bilgilendirmektir. Zamanında doğru müdahale ile hem onlarca hayat kurtarın hem de işletmenizi karşılanması zor maliyetlerden koruyun.

Bu eğitime Yöneticiler ve tüm çalışanlar katılabilir.

Eğitime Katılabilmek için gerekenler

 • Diploma aslı veya onaylı örneği,
 • Kimlik fotokopisi,
 • 5 adet resim gerekmektedir.
 • 18 Yaşını doldurmuş ve İlkokul mezunu olan herkes katılabilir.

Yanma Nedir?
Yanma çeşitleri ve bileşenleri
Yanıcı maddeler ve özellikleri
Yangınların Sebepleri, Etkenleri ve Aşamaları
Yangın Yerindeki Tehlikeler ve Hareket Tarzı
Yangınla Mücadele ve Müdahale Yöntemleri
Yangın Söndürmede Kullanılan Maddeler
Yangın Söndürme Cihazları ve Yangın Dolaplarının Kullanılması
Yangın Söndürmede Kullanılan Maddeler
İş Yerinde Yangın Güvenliği ve Yangınları Önleyici Tedbirler
Yangın Söndürme (Usulleri) Prensipleri.
Yangın Türleri ( LPG, Doğalgaz, Elektrik, Akaryakıt, Araç Yangınları )
Her Çalışanın Mutlaka Bilmesi Gereken Hususlar
Acil Durumlarda Alarm ve Tahliye Planlaması
Yangın Söndürme Tatbikatı Yanma ve yangın olgusu
Isı kaynakları ve etkileri
Isı transferi
Yangın önleyici tedbirler
Yangın sınıfları ve özellikleri
Yangın belirtileri ve safhaları
Yanma ürünleri
Söndürme maddeleri ve özellikleri

Teorik Yangın Söndürme Eğitimi Nedir?
Personeli yangın çıkmaması için gerekli tedbirlerin alınması ve olası yangın durumlarda yapılması gerekenler hakkında personeli teorik olarak bilgilendirmektir.

Teorik Yangın Söndürme Eğitiminin Konusu

 • Yangın ve Yanma Kimyası,
 • Tehlikeli Maddeler
 • Ev ve İş yerlerinde Yangın Risklerini Azaltma
 • Yangın Söndürme Kaynakları
 • Yangın Söndürme Güvenliği

Yangın söndürme maddelerinin kullanma teknikleri

 • Yangın yerindeki tehlikeler
 • Yangın nedenleri
 • Ev kazaları ve hayat kurtaran önlemler
 • Bina yangınlarında doğru davranış şekillileri
 • İşletmelerde yangın güvenlik önlemleri
 • Deprem hakkında genel bilgiler ve depremden korunma
 • Söndürme maddeleri ve kullanım teknikleri
 • Kurtarma teknikleri, yaralı taşıma usulleri

Uygulamalı Yangın Söndürme Eğitimi Nedir?
Personele yangın çıkmaması için gerekli önlemlerin alınması ve olası yangın durumlarda yapılması gerekenler ve tahliye konusunda yardımcı olmaktır. Ayrıca olası bir yangın durumunda bina içerisindeki mevcut ekipmanla yangına en uygun şekilde müdahale etmek konusunda uygulamalı eğitimlerdir.

Uygulamalı Yangın Söndürme Eğitimi Konusu

Yangın ve Yanma Kimyası

Tehlikeli Maddeler

Yangının ilerlemesi ve büyüme safhası

Yangın Riskleri ve Önlemler

Yangın ve insan Sağlığı

Yangın Söndürme Kaynakları

Yangın Söndürme Güvenliği

Temel tahliye Eğitimi

Yangın söndürme kayanakları çeşitlerinin tanıtımı

Yangın söndürmede kullanılan kaynakların kullanılma yöntemleri

Yangın söndürme esnasında alınması gereken güvenlik önlemleri

Yangın söndürme teknikleri

Ekip Liderleri ve Görevleri

Bina Analizi ve Tehlikeler

Uygulama (Yangın Söndürme / Yangın Tatbikatı/ Mevcut Ekipmanın Kullanılması)