Tema Akademi Eğitim Kurumları Logo
Ücretsiz Destek Telefon (0212) 824 28 18
Temel Yangın Söndürme Eğitimi

Temel Yangın Söndürme Eğitimi

Eğitimin amacı, katılımcıları, yangının ısı, duman, zehirleyici gaz, boğucu gaz ve panik nedeniyle oluşan can güvenliğine yönelik tehlikelerini en aza indirilmesini ve söndürülmesini sağlayacak şekilde, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirler, organizasyon, denetim ve tahliye konusunda teorik olarak bilgilendirmektir. Zamanında doğru müdahale ile hem onlarca hayat kurtarın hem de işletmenizi karşılanması zor maliyetlerden koruyun.

Bu eğitime Yöneticiler ve tüm çalışanlar katılabilir.

Eğitime Katılabilmek için gerekenler

 • Diploma aslı veya onaylı örneği,
 • Kimlik fotokopisi,
 • 5 adet resim gerekmektedir.
 • 18 Yaşını doldurmuş ve İlkokul mezunu olan herkes katılabilir.

Temel Yangın Söndürme Eğitimi

Yangın, iş yerlerinde ciddi tehlikeler arasında yer alır ve çalışanların güvenliğini tehdit edebilir. Bu nedenle, işletmelerde temel yangın söndürme eğitimi önemli bir rol oynar. Temel yangın söndürme eğitimi, çalışanlara yangın tehlikesi ve nasıl güvenli bir şekilde müdahale edileceği konusunda bilgi ve beceriler sunar. İşte temel yangın söndürme eğitimi hakkında ayrıntılı bir içerik:

1. Yangın Tehlikesi ve Önemi

 • Yangın kavramı ve yangının potansiyel tehlikeleri
 • Yangınların iş yerlerine ve çalışanlara etkileri
 • Yangın güvenliği önlemlerinin önemi ve yangın söndürme eğitiminin amacı

2. Yangın Türleri ve Sınıflandırılması

 • Yangınların farklı türleri: A, B, C, D ve K sınıfları
 • Her yangın türünün özellikleri ve hangi tür yangın söndürücülerin kullanılması gerektiği

3. Yangın Söndürücüler ve Kullanımı

 • Farklı tipteki yangın söndürücülerin özellikleri ve işlevleri (su, köpük, toz, karbondioksit)
 • Yangın söndürücülerin doğru kullanımı: P.A.S.S. prensibi (Pull, Aim, Squeeze, Sweep)
 • Yangın söndürücü seçimi ve bakımı

4. Yangın Güvenliği Prosedürleri

 • Yangın anında yapılması gerekenler: Acil çıkışlar, yangın alarmı, acil durum numaraları
 • Yangın güvenliği ekipleri ve sorumlulukları
 • Yangın tatbikatlarının önemi ve nasıl gerçekleştirileceği

5. Yangın Önleme ve Yangın Kaçış Planı

 • Yangın risklerini azaltma: elektrik ekipmanlarının kullanımı, düzenli temizlik, yangın koruma sistemleri
 • Yangın kaçış planı: Acil çıkışların belirlenmesi, toplanma noktaları, acil durum kaçış yolları

6. Pratik Uygulama ve Simülasyonlar

 • Temel yangın söndürme ekipmanlarının uygulamalı kullanımı
 • Yangın söndürme simülasyonları ve pratik alıştırmalar
 • Yangın durumunda nasıl güvenli bir şekilde müdahale edileceğine dair becerilerin geliştirilmesi

7. İlk Yardım ve Acil Durum Müdahalesi

 • Yangın sonrası yaralanmalar ve olası sağlık riskleri
 • Temel ilk yardım becerileri: yanıklar, duman zehirlenmeleri, kesikler ve ezikler
 • Acil durum ekiplerinin rolü ve işbirliği

8. Yangın Söndürme Eğitimi Kaynakları ve Belgelendirme

 • Yangın söndürme eğitimi kaynakları ve materyalleri
 • Yangın güvenliği ile ilgili resmi belgelendirme programları ve sertifikalar
 • Eğitimlerin düzenli olarak gözden geçirilmesi ve güncellenmesi gerekliliği

9. Örnek Vaka Çalışmaları ve Senaryolar

 • Gerçek hayattan örnek olaylar ve vaka çalışmaları üzerinden yangın durumlarının analizi
 • Farklı senaryolara dayalı rol oyunları ve grup çalışmaları

10. Kaynaklar ve İletişim Bilgileri

 • Yangın güvenliği ile ilgili kaynaklar, web siteleri ve literatürlerin paylaşılması
 • İletişim bilgileri: yangın güvenliği sorumlularının iletişim detayları ve acil durum numaraları

Temel yangın söndürme eğitimi, iş yerlerindeki tüm çalışanlar için önemli bir gerekliliktir. Eğitim, hem işçilerin güvenliğini sağlamaya hem de yangın durumlarında doğru ve etkili müdahalede bulunmaya odaklanır. Eğitim programı, teorik bilginin yanı sıra pratik uygulamalar, simülasyonlar ve vaka çalışmalarını içermelidir. Ayrıca, düzenli olarak gözden geçirilerek güncellenmeli ve katılımcıların bilgi ve becerilerinin sürekli geliştirilmesi sağlanmalıdır.

Unutulmamalıdır ki, temel yangın söndürme eğitimi yangın güvenliğinin sadece bir parçasıdır ve iş yerindeki diğer yangın önleme önlemleriyle birlikte etkili bir şekilde uygulanmalıdır. Yangın söndürme eğitimi, iş yerinde güvenli bir çalışma ortamı sağlamak ve yangın durumlarına etkili bir şekilde müdahale etmek için hayati bir adımdır.

 

Yanma Nedir?
Yanma çeşitleri ve bileşenleri
Yanıcı maddeler ve özellikleri
Yangınların Sebepleri, Etkenleri ve Aşamaları
Yangın Yerindeki Tehlikeler ve Hareket Tarzı
Yangınla Mücadele ve Müdahale Yöntemleri
Yangın Söndürmede Kullanılan Maddeler
Yangın Söndürme Cihazları ve Yangın Dolaplarının Kullanılması
Yangın Söndürmede Kullanılan Maddeler
İş Yerinde Yangın Güvenliği ve Yangınları Önleyici Tedbirler
Yangın Söndürme (Usulleri) Prensipleri.
Yangın Türleri ( LPG, Doğalgaz, Elektrik, Akaryakıt, Araç Yangınları )
Her Çalışanın Mutlaka Bilmesi Gereken Hususlar
Acil Durumlarda Alarm ve Tahliye Planlaması
Yangın Söndürme Tatbikatı Yanma ve yangın olgusu
Isı kaynakları ve etkileri
Isı transferi
Yangın önleyici tedbirler
Yangın sınıfları ve özellikleri
Yangın belirtileri ve safhaları
Yanma ürünleri
Söndürme maddeleri ve özellikleri

Teorik Yangın Söndürme Eğitimi Nedir?
Personeli yangın çıkmaması için gerekli tedbirlerin alınması ve olası yangın durumlarda yapılması gerekenler hakkında personeli teorik olarak bilgilendirmektir.

Teorik Yangın Söndürme Eğitiminin Konusu

 • Yangın ve Yanma Kimyası,
 • Tehlikeli Maddeler
 • Ev ve İş yerlerinde Yangın Risklerini Azaltma
 • Yangın Söndürme Kaynakları
 • Yangın Söndürme Güvenliği

Yangın söndürme maddelerinin kullanma teknikleri

 • Yangın yerindeki tehlikeler
 • Yangın nedenleri
 • Ev kazaları ve hayat kurtaran önlemler
 • Bina yangınlarında doğru davranış şekillileri
 • İşletmelerde yangın güvenlik önlemleri
 • Deprem hakkında genel bilgiler ve depremden korunma
 • Söndürme maddeleri ve kullanım teknikleri
 • Kurtarma teknikleri, yaralı taşıma usulleri

Uygulamalı Yangın Söndürme Eğitimi Nedir?
Personele yangın çıkmaması için gerekli önlemlerin alınması ve olası yangın durumlarda yapılması gerekenler ve tahliye konusunda yardımcı olmaktır. Ayrıca olası bir yangın durumunda bina içerisindeki mevcut ekipmanla yangına en uygun şekilde müdahale etmek konusunda uygulamalı eğitimlerdir.

Uygulamalı Yangın Söndürme Eğitimi Konusu

Yangın ve Yanma Kimyası

Tehlikeli Maddeler

Yangının ilerlemesi ve büyüme safhası

Yangın Riskleri ve Önlemler

Yangın ve insan Sağlığı

Yangın Söndürme Kaynakları

Yangın Söndürme Güvenliği

Temel tahliye Eğitimi

Yangın söndürme kayanakları çeşitlerinin tanıtımı

Yangın söndürmede kullanılan kaynakların kullanılma yöntemleri

Yangın söndürme esnasında alınması gereken güvenlik önlemleri

Yangın söndürme teknikleri

Ekip Liderleri ve Görevleri

Bina Analizi ve Tehlikeler

Uygulama (Yangın Söndürme / Yangın Tatbikatı/ Mevcut Ekipmanın Kullanılması)