Tema Akademi Eğitim Kurumları Logo
Ücretsiz Destek Telefon (0212) 824 28 18
Kadromuz

Kadromuz

6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu ile verilmiş olan yetkiler çerçevesinde çalışanların daha güvenli ve daha sağlıklı çalışma ortamlarında iş görmelerini temin etmek adına hizmet sunmaktayız. Bu konuda gerekli olan tüm personel, donanım desteği sağlamakta ve bunu uzman personellerimiz aracılığı ile gerçekleştirmekteyiz. Hem eğitim alanında hem de destek alanında Tema Akademi olarak işletmelere etkin ve etkili hizmetlerimizi sunmak adına çalışmalarımıza yön vermekte, değişen mevzuat ve çevre koşullarına göre kendisini yenilemekteyiz.

Sunmuş OSGB hizmetlerimiz, İşyeri hekimliği kursu, iş güvenliği uzmanı hizmeti, sağlık personeli hizmeti, çalışanların iş güvenliği temel eğitimi, risk analizi, sağlık taramaları ve işe giriş sağlık raporları ve acil durum eylem planlarının hazırlanması yer almaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği için işverene danışmanlık ve rehberlik hizmetlerini de sunmaktayız. İşletmelerde meydana gelebilecek olası iş kazaları ile çalışanların karşılaşabileceği olası meslek hastalıkları konularında tespitlerin, analizlerin ve araştırmaların yapılması, bu çerçevede risklerin değerlendirilmek sureti ile tüm önlemlerin alınması için işveren ile ortak çalışmalar yürütmek,

Kanunlar ile belirlenen niteliklere sahip bireylere hem bireysel hem de kurumsal olarak İş Güvenliği ve İşyeri Hekimliği Eğitimleri vermek,  her yıl belirli sürelerde gerçekleştirilmekte olan sınavlara katılım sağlayacak adaylara en iyi ve en kapsamlı eğitim hizmetini sunmak Tema Akademi olarak vermiş odluğumuz hizmetler arasında yer almaktadır.

Eğitim ve danışmanlık, rehberlik hizmetlerimiz alanında uzman, tecrübeli ve Yetkinlik sertifikasına sahip personellerimiz tarafından sağlanmaktadır.

Tema Akademi olarak temel ilkemiz, çalışanların can güvenliklerinin olduğu, sağlılarının kontrol altında olduğu işletmelerde görev yapmasını sağlamak amacı ile işveren ile birlikte ortak çalışmalar yapmak, bu hizmeti sunacak olan İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimlerinin tam donanımlı olarak eğitimlerinin tamamlanmasını sağlamak ve bu konuda ihtiyaç duyulan tüm hizmetleri Avrupa standartlarında profesyonel bir yaklaşım ile sunmaktır.