Tema Akademi Eğitim Kurumları Logo
Ücretsiz Destek Telefon (0212) 824 28 18

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Eğitimi

Teorik derslerin % 90’nına devam zorunludur. Pratik eğitimin tamamına devam zorunluluğu vardır.

Staj yerini bulma ve staj yapma sorumluğu katılımcılardadır.

Evet. Bakanlığın belirlediği ilkelere göre. İşyeri hekimi adayları bir işyeri hekiminin bulunduğu, iş güvenliği uzmanı adaylarının ise bir iş güvenliği uzmanının bulunduğu işyerlerinde yapılır.

Hayır. Eğitimi yetkili olmak şartıyla kim verirse versin, sınavda başarılı olanlar belge alabileceklerdir. üniversite ya da özel eğitim kurumlarının verdiği eğitim ve sonundaki eğitim katılım belgesinin yasal anlamda hiçbir farkı bulunmamaktadır.

70 puan almak gerekmektedir. Sınav 100 sorudan oluşmakta ve yanlış cevaplar doğru cevapları götürmemektedir.

Hayır. Yürürlükteki Kanun ve yönetmeliklerde meslek kuruluşları tanımlanmamıştır. Bu kuruluşlar eğer Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre bir şirket kurar ve yetki belgesi alırlarsa eğitim verebilirler.

Yenileme eğitimlerine katıldıktan sonra eğitim kurumunun verdiği eğitim katılım belgesi ve Bakanlıkça belirlenecek vize ücretinin ödenmesini takiben Bakanlıkça vize yapılacaktır. Vize işlemleri eğitim kurumlarınca toplu olarak yaptırlmaktadır.

Hayır. Sadece yenileme eğitimi zorunludur.

Sınava girdikten sonra bir kez daha sınava girme hakkı bulunmaktadır. Ancak, iki sınavda da başarılı olamayan adaylar yeniden eğitim programına katılmak zorundadır.

Türkiye’ ki tıp fakültelerinden ya da yurt dışındaki tıp fakültelerinden mezun olup YÖK’ten denkliğini almış ve diploması Sağlık Bakanlığı’nca onaylanmış hekimler katılabilir. Özel statüleri gereği Batı Trakya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarından çalışma izni olanlar ile hekimlik mesleğini Türkiye’de yapmalarına Sağlık Bakanlığı’nca izin verilen hekimler de katılabilir.

16.12.2003 tarihinden önce verilmiş sertifikalar geçerli kabul edilmektedir.

Geçerli sertifikalar alındıkları tarih itibariyle 5 yıl süreyle geçerlidir.

16.12.2003 tarihinden önce TTB tarafından ve 27.11.2010 tarihinden sonra Bakanlıkça verilen sertifikaları geçerlidir. Yani TTB’nin 16.12.2003 tarihinden sonra verdiği üniversitelerin de ambleminin olduğu sertifikalar Danıştay kararı ve Bakanlığın yazıları ile geçerli kabul edilmemektedir.

Belgenin alınış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir. Yenileme eğitiminden sonra tekrar vize edilerek 5 yıl daha geçerlidir.

Diplomasında mühendis ibaresi olanlar, teknik öğretmenler, fen ya da fen-edebiyat fakültelerinin fizik ya da kimya lisans mezunları ile meslek yüksekokullarının iş sağlığı ve güvenliği programından mezun olanlar.

Merkezi sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü yapar.

Bakanlığın belirleyeceği sayıda, muhtemelen yılda iki kez.

Hayır. Sınavdan 70 puan aldıktan sonra Bakanlığın size verdiği sertifika ile yapılabilir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü. Uygulamada Bakanlık, sertifikaları eğitim alınan yetkili eğitim kurumlarına topluca teslim etmektedir.

İş güvenliği uzmanlığına kabul edilecek meslek mensupları öncelikle C sınıfı sertifika sahibi olacaklar. Üç yıl çalıştıktan sonra B sınıfı sertifikasını eğitim ve stajla birlikte sınavla elde edilecektir. Dört yıl çalıştıktan sonra da A sınıfı sertifikası için eğitim ve stajla birlikte sınavla elde edilebilecektir.

Merkezi sınavı yapan kurum kim ise o hazırlar. Eğitim kurumlarının ya da Bakanlığın bir ilgisi bulunmamaktadır. Üniversitelerin ilgili bölümlerinden oluşan akademisyenlerce hazırlanmaktadır.

Bakanlıkça ilan edilen müfredat programıyla anlatılan konulardan çıkacaktır. Konuların soru ağırlıkları sınav uygulama duyurusunda www.meb.gov.tr ve www.isggm.gov.tr adreslerinde sınavdan bir ay önce yayınlanmaktadır.

İlkyardım Eğitimi

İlkyardım Eğitimi almak önemlidir. İlk Yardım Eğitimi almaktaki temel amaç öncelikle kendimiz, çevremiz ve yakınlarımız için hayat kurtarıcı müdahaleleri öğrenmek, gerekli durumlarda en doğru ve bilinçli uygulamaları çaresiz kalmadan yapabilmektir.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan İlk Yardım Yönetmeliği’ne göre işyerlerinde her 20 kişiden birinin ilkyardımcı olması, tehlikeli işler kapsamında olan işyerlerinde ise her 10 kişiden bir kişinin ilk yardımcı olması gerekiyor.

İlk Yardım eğitiminin süresi 16 saat sürmektedir. Bu 16 saatlik program en az 2 gün sürecek şekilde planlanmaktadır.

Evet, ilkyardım eğitiminde sınav vardır. İlkyardım sınavı yazılı ve uygulamalı olmak üzere 2 bölümden oluşmaktadır.

İlk Yardım eğitimini İlk Yardım Eğitimcisi belgesi (sertifikası) olan kişiler verebilir.

İlkyardım Eğitimini Tema Akademi İlkyardım Eğitim Merkezi’nden alabilirsiniz. Detaylı bilgi için 0212 544 29 00 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

İlk Yardım sertifikası ve kimlik kartı 3 yıl geçerlidir. 3 yılın sonunda yeniden güncelleme eğitimi alınarak yenilenmesi gerekir.

İlk Yardım eğitimi sırasında anlatılan konular:
İlk yardım temel uygulamaları,
Hasta yaralının değerlendirilmesi,
Suni solunum ve kalp basısı,
Kanamalar,
Şok,
Koma,
Solunum yolu tıkanıklıkları,
Zehirlenmeler,
Böcek sokmaları,
Diğer acil durumlar,
Taşımalar,
İnsan vücudu,
Kafatası ve omurga yaralanmaları,
Yaralanmalar

İlk Yardım eğitiminde kullanılan malzemeler;
Yetişkin, çocuk, bebek uygulama mankenleri,
Sargı bezleri,
Tespit malzemeleri,
Simülasyon malzemeleri,
İlkyardım el kitabı,
Sunumlar

İlkyardım sertifikasının geçerlilik süresi dolduğunda en yakın ilkyardım eğitim merkezine giderek güncelleme eğitimi programına katılmalısınız. Tema Akademi İlkyardım Eğitim Merkezi’ni arayarak (0 212 544 29 00) ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Daha önce alınan ilkyardım belgeleri ve sertifikaları yeni yönetmelik kapsamında geçeli sayılmayacaktır.
Yeniden ilkyardım eğitimi, belgesi ve sertifikası almak için Tema İlkyardım Eğitim Merkezi’ni 0212 544 29 00 / 0542 532 77 13 arayabilirsiniz.

Riskli iş yerleri, ağır iş makinelerinin bulunduğu alanlar, metal ağırlıklı çalışan işyerleri, kimyasal maddelerle üretim yapan işyerleri, bünyesinde sürücü bulunduran işyerleridir (Kargo, nakliye, iş makineleri çalışanları vb.)

Hayır. İlk Yardımda ilaç kullanılmaz. Enjeksiyon Yapılmaz.

yetki belgesi;ilk yardım eğitimi vermek için sunduğu şartları yerine getiren kurumların sertifika vermeye hakkı kazandığını gösteren belgedir.

Eğitim sonunda yazılı sınavdan ve uygulama sınavından kalanlar bir sonraki sınava girerler.

Hayır. Bu uygulamalar tıbbi uygulamalar olup ilk yardım eğitim müfredatında da yer almamaktadır.

Hayır, giremezsiniz. İlkyardım dersi verebilmeniz için ilkyardım eğiticisi sertifikanız olması gerekmektedir.

22 Mayıs 2002'de Sağlık Bakanlığı tarafından çıkartılan 24762 sayılı ve 18 Mart 2004 tarihinde üzerinde bazı değişiklikler yapılan 25406 sayılı İlk Yardım Yönetmeliği gereğince tüm kurum ve kuruluşlarda ilk yardım eğitimi almış personel bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. İşyerlerinde her 20 kişiden birinin ilkyardımcı olması, tehlikeli işler kapsamında olan işyerlerinde ise her 10 kişiden bir kişinin ilk yardımcı olması gerekiyor. Şunu da unutmamalıyız ilk yardımın önemini bilincinde olan herkes ilk yardım eğitimi almalıdır.

Bir kurumda çalışan 20 personelden 1 personel, ilk yardım eğitimi almalıdır. Ağır ve tehlikeli işler kapsamındaki kurumlarda ise 10 personelden 1 personel ilk yardım eğitimi almalıdır.
Örneğin bir kurumda 200 personel çalışıyorsa, 10 personel ilk yardım eğitimi almalıdır.
Ama bu kurum tehlikeli ve ağır işler kapsamında bir kurum ise ilk yardım eğitimi alması gereken personel sayısı 20 olmalıdır.

İlk yardım eğitimini, kurumların kendi eğitim salonunda verebileceğimiz gibi, kendi eğitim salonumuzda da verebilmekteyiz. Ayrıntılı Bilgi için Tema İlkyardım Eğitim Merkezi’ni (0212 544 29 00 / 0542 532 77 13) arayabilirsiniz.

lk yardım eğitimini, ilk yardım eğitmeni sertifikasına sahip her sağlık personeli verebilir. Fakat ilkyardım bilgi ve becerisinin tek başına yeterli olmayacağı düşüncesiyle eğitmenlerimizde nitelikli eğitimci özelliklerine sahip olma şartını arıyoruz.

İlk yardım eğitimi almak için tek şart okuma yazma bilmektir. Eğitim düzeyi önemli değildir. Önemli olan, ilk yardım eğitimini alırken bunun sorumluluğunu taşıyabilecek, eğitimin ciddiyetini kavrayabilecek bilinçte olmak ve öğrenmeye istekli olmaktır.

Hayır. Eğitimler, görsel ve uygulamalı olarak örnek olaylar gösterilerek anlatılmakta, her katılımcının eğitim materyalleri üzerinde uygulama yaparak öğrenmesi sağlanmaktadır. Bütün uygulamalar, eğitime katılanların tamamı tarafından, doğru uygulama yapılıncaya kadar tekrar edilmektedir. Unutmayın doğru ilkyardım hayat kurtarır.

İlkyardım Sınavı, İlkyardım Eğitiminden sonra en fazla 1 hafta içinde Pazar gününe gelecek şekilde yapılmaktadır.

İlkyardım Sınavı Başvurularını ve eğitim bildirimlerini İl Sağlık Müdürlüğüne sizin adınıza biz yapıyoruz.

İlkyardım eğitimi alan kişilerin sınava 2 defa girme hakkı vardır. Sınavlarda başarılı olamayanlar, yeniden bir ilk yardım eğitimi programına katılarak sınavlara yeniden girebilirler. Unutmayın! Doğru İlkyardım sevdiklerinizi size bırakır.

İlkyardım sınavında başarılı olan herkes ilkyardım sertifikası ve ilkyardımcı kartını almaya hak kazanır. İlkyardım sınavında başarılı olamayanlara ise Katılım Belgesi verilmektedir.

İlkyardım sertifikaları ve ilk yardımcı kimlik kartları 3 yıl boyunca geçerlidir. 3 yıl sonunda güncelleme eğitimi alınması gerekir. Detaylı bilgi için Tema Akademi İlkyardım Eğitim Merkezi’ni (0212 544 29 00) arayabilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı onaylı ilk yardım sertifikası ve ilkyardımcı kimlik kartının geçerlilik süresi 3 yıldır. Bu süreden sonra güncelleme eğitimi alınması gerekmektedir.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi : Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimdir.

OSGB’ler, sözleşme yaptıkları işyerlerine sunulacak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini, işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yürütür.

Az Tehlikeli Sınıfta bulunan işletmeler;

Ayda kişi başı 5 dakika İşyeri Hekimi

Ayda kişi başı 10 dakika İş Güvenliği Uzmanı ( A,B,C sınıfı )

Diğer Sağlık Personeli bulundurma zorunluluğu yoktur.

Tehlikeli İşler Sınıfında bulunan işletmeler;

Ayda kişi başı 10 dakika İşyeri Hekimi

Ayda kişi başı 20 dakika İş Güvenliği Uzmanı ( A,B,C sınıfı )

Diğer Sağlık Personeli bulundurma zorunluluğu yoktur.

Çok Tehlikeli İşler sınıfında bulunan işletmeler;

Ayda kişi başı 15 dakika İşyeri Hekimi

Ayda kişi başı 40 dakika İş Güvenliği Uzmanı ( A,B sınıfı )

Diğer Sağlık Personelinin Çalışma Süreleri

Ayda kişi başı 10 dakika (10 ila 49 çalışan),

Ayda kişi başı 15 dakika (50 ila 249 çalışan),

Ayda kişi başı 20 dakika (250 ve üzeri çalışan) işyerlerinde Diğer Sağlık Personeli bulundurma zorunluluğu vardır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında “İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli “ ile çalışma hükümleri kademeli olarak uygulamaya konulmuş olup, kademeleri tehlike sınıfı ve çalışan sayına göre belirlenmiştir.

Çalışan Sayısı 50 Kişiden fazla ise: Tehlike sınıfına bakılmaksızın 01.01.2013 tarihinden itibaren iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu vardır.

Çalışan Sayısı 50 Kişiden az ise: Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıfta ise; 01.01.2014 tarihi itibari ile iş güvenliği uzmanı,işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu vardır.

Az Tehlikeli sınıfta ise; Temmuz 2016 tarihi itibari ile iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu vardır.

Diğer Sağlık Personeli bulundurma zorunluluğu 10 kişinin üstünde çalışanı olan ve Çok Tehlikeli İşler sınıfında bulunan işletmeleri kapsamaktadır.

Resmi Gazete’de 30 Haziran 2012 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 6331 nolu İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı görevlendirmeyen işverene görevlendirmediği her bir kişi için aylık 5.601 TL, aykırılığın devam ettiği her ay için de aynı miktarda idari para cezası kesilmesini öngörüyor.

Diğer sağlık personeli görevlendirmemenin idari para cezası bulunmaktadır. Görevlendirme yapmayan iş yerleri 2800 TL ceza ödeyecek, aykırılığın tespit edildiği tarihten itibaren kesilmeye başlayan para cezası devam eden her ay yenilenecektir.

Risk Değerlendirmesi / Acil Durum Planı'nda erteleme durumu söz konusu değildir. 01.01.2013 tarihi itibari ile yasal yükümlülüktür.

Risk Değerlendirmesi / Acil Durum Planı tehlike sınıfı fark etmeksizin çalışanı olan tüm işyerleri için zorunluluktur.

Tüm işletmeler, çalışanlarına, temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimini 01.01.2013 tarihi itibarı ile aldırmak zorundadır.

Az Tehlikeli sınfta yer alan işletmelerde 8 saat

Tehlikeli Sınıfta yer alan işletmelerde 12 saat

Çok Tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerde 16 saat eğitim zorunludur.

6331 Sayılı Kanun MADDE 17 – (1) İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; Ceza: İşverenin; çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verme yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde her bir çalışan için 1.078 TL para cezası uygulanacaktır.

Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en geç iki yılda bir

Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en geç dört yılda bir

Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en geç altı yılda bir yenilenir.

Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en geç iki yılda bir

Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en geç dört yılda bir

Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en geç altı yılda bir yenilenir.

Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa

Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa

Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa yenilenir.

Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç beş yılda bir

Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç üç yılda bir

Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç yılda bir yenilenir.

İşyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği için işverene önerilerde bulunacak, gerekli tedbirlerin alınmasını istemek gibi konularda işyerindeki tüm çalışanlarla işveren arasındaki iletişimi sağlayacak bir iş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisi görevlendirilecektir. Çalışan temsilcisi, çalışanlar arasında yapılacak seçimle veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla belirlenecektir.

İşyeri sağlık ve güvenlik birimi; devamlı olarak en az 50 işçinin çalıştırıldığı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere işyerinde bünyesinde kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birimdir. İşyeri sağlık ve güvenlik birimi; en az bir işyeri hekimi ile sanayiden sayılan işlerin yapıldığı işyerlerinde en az bir iş güvenliği uzmanından oluşur. Ancak bu yükümlülük, Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmiş ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmetin tamamının veya bir kısmının alınmasıyla da yerine getirilebilir.

 • Yasalardan doğan tüm yükümlülüklerinizi OSGB yerine getirecektir.
 • İşyeri Hekimi, risk grubuna göre İş Güvenliği Uzmanı, Diğer Sağlık Personeli kendi bünyenizde görevlendirme yükümlülüğünüz olmayacak. İhbar ve kıdem tazminatları OSGB sorumluluğunda olacaktır.
 • İşletme körlüğünden kurtularak; eksikler ve gereklilikler profesyonel bir kadro tarafından ortaya çıkarılacaktır.
 • Gerekli hallerde (hastalık veya özel sebepler) işe devam edemeyecek doktorunuz veya mühendisiniz yerine aynı niteliklere haiz bir personel zaman kaybı olmaksızın görevi yürütecektir.
 • Şirketinizde görevlendirilecek uzmanlarımız sadece eksikleri tespit etmeyecek bu eksiklerin nasıl giderileceği konusunda da öneriler getirecektir.
 • OSGB gizlilik ilkesini baz alarak çalışan ve tarafsız olarak 3. göz denetimlerini yapabilecektir.
 • İşçilerin sağlık gözetimine ve çalışma ortamının gözetimine ait bütün bilgileri işveren adına kayıt altına alınacak, saklanacak ve gerekli istatistikler oluşturulacaktır.
 • OSGB işveren adına Bakanlıklar ile ilgili tüm yasal süreçleri takip edecek ve işverene raporlama yapacaktır.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi

SRC belgesi almak için öncelikle yetkili bir SRC kursuna başvurmanız gerekmektedir. SRC muafiyet için gerekli şartları taşımanız halinde sınavsız olarak SRC belgenizi alabilirsiniz. Muafiyet için gerekli şartları taşımıyorsanız, almak istediğiniz SRC belgesinin eğitimlerine katılmanız gerekmektedir. Daha sonrasında Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan sınavda başarılı olmanız durumunda SRC belgeniz T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından adresinize gönderilecektir.

SRC belgesi sorgulama işlemlerinizi E-Devlet sistemi üzerinden e-devlet şifrenizle yapabilirsiniz. Ancak e-devlet sisteminde yapılan sorgulama işlemi sadece ehliyet yılınızla ilgili sorgulama sonucunuzu gösterir. Bu sonuç C,D ve E sınıfı ehliyet sahibi sürücüler için doğru sonucu verir. Fakat B sınıfı ehliyeti olan sürücüler için SGK sorgulaması da gerekmektedir.

SRC belgesi sınav sonuçları, SRC sınavı yapıldıktan sonra yaklaşık 20 gün sonra açıklanmaktadır. SRC belgesi sınav sonucunuzu, kayıtlı olduğunuz SRC kursunu arayarak ya da e-devlet sisteminden e-devlet şifrenizle öğrenebilirsiniz.

SRC belgesi almak için, Türkiye Cumhuriyeti’nden alınmış sürücü belgesine sahip olmanız gerekmektedir. Eğitim durumu olarak, en az okuryazarlık belgesi sahibi olmanız gerekmektedir.

SRC belgesi sınav giriş belgenizi kayıtlı olduğunuz SRC kursundan ya da e-devlet sisteminden e-devlet şifrenizle giriş yaparak alabilirsiniz. E-devlet sisteminden aldığınız SRC sınav giriş belgenizin renkli çıktı olması gerekmektedir.

25.02.2003 tarihinden önce b sınıfı ehliyetiniz varsa ve ehliyet alış tarihinizden 25.02.2003 tarihine kadarki süre içinde 90 günlük SGK ödenmişliği varsa SRC eğitimlerine ve SRC sınavlarına girmeden SRC belgesi alabilirsiniz. C,D,E sınıfı ehliyeti olanlarda SGK şartı aranmaz. Sadece ehliyet alış tarihinizin 25.02.2003 tarihinden önce olması yeterlidir.

SRC1, SRC2, SRC3 ve SRC4 belgeleri için istenen evraklar,

 2 fotoğraf, ehliyet ve kimlik fotokopileri ve mezun oldukları okulun diploma fotokopisidir.

SRC5 belgesi için istenen belgeler, 2 fotoğraf, ehliyet ve kimlik fotokopisi, SRC3 veya SRC4 belgesinin fotokopisidir.

SRC belgesini yetkili SRC kurslarına başvurup, eğitimlere katılıp sınavlarda başarılı olduktan sonra alabilirsiniz.

4928 Sayılı Taşıma Kanununun 26 maddesi (k) bendi ilk cümlesindeki 26 maddesine göre Mesleki Yetki Belgesi olmadan faaliyet gösteren işletmeciye 2013 yılı için 731 TL. yine aynı kanunun aynı maddesine istinaden, Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmadan faaliyet gösteren şoförlere 2013 yılı için 291 TL. para cezası kesilir.

SRC1 eğitimi 32 saat, SRC2 eğitimi 28 saat, SRC3 eğitimi 32 saat, SRC4 eğitimi 28 saat sürmektedir.
SRC5 eğitimi 19 saat temel eğitim ve 13 saat tanker eğitiminden oluşmaktadır.

SRC belgesi derslerine girmeniz zorunludur. Derslere girmemeniz ya da eksik girmeniz durumunda kaydınız T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından silinecektir.

SRC belgeniz, SRC sınav sonuçlarınız açıklandıktan 1 – 1,5 ay içinde adresinize gönderilir.

SRC belgesi almak istiyorsanız veya SRC belgesi almanız gerekiyorsa yetkili SRC kurslarından birine başvurarak eğitimleri tamamlayıp sınavlarda başarılı olduktan sonra SRC belgenizi alabilirsiniz. 

SRC belgesi almak için yetkili SRC kurslarından birine başvurabilirsiniz.

SRC kurslarına kayıt yaptırdığınızda SRC belgesi sınavına 4 defa girme hakkınız vardır. 4 defa başarısız olmanız durumunda yeniden kayıt olmanız gerekmektedir. Fakat SRC sınav harçlarınızı her girişinizde yatırmanız gerekmektedir.

SRC sınav harçları Halk Bankası’na yatırılmaktadır.

SRC sınav harcı 37 TL’dir. Sınavdan sonra SRC belgesi kart ücreti 17 TL'dir. (Sınavda başarılı olanlar için)

SRC belgesi için SGK sorgulamalarınızı https://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/ adresinden T.C. Kimlik veya ehliyet bilgilerinizi girerek yapabilirsiniz.

ADR (The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınması Hakkında Avrupa Anlaşmasıdır. Bu anlaşma 30 Eylül 1957 yılında Cenevre'de yapılmış 29 Ocak 1968 yılında yürürlüğe girmiştir. Hali hazırda 48 ülke bu anlaşmaya taraftır.

Türkiye 22 Mart 2010 tarihinde ADR'ye taraf olmuş, 01 Ocak 2011 tarihinde ADR konvansiyonu yürürlüğe girmiştir.

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı (TMGD), İfa edeceği görev ve nitelikleri ADR/RID'ın 1.8.3 üncü kısmında belirtilen ve Bakanlık tarafından tehlikeli madde güvenlik danışmanı sertifikası düzenlenerek yetkilendirilen gerçek kişidir. (22 Mayıs 2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete Tanımlar (h)

 1. Üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun olmak,
 2. Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak,
 3. Yetkili yangın söndürme eğitim merkezlerinden uygulamalı yangın söndürme eğitimine katıldığına dair alınan belgenin aslını ibraz etmek veya noter onaylı suretini sunmak,
 4. TMGDEYB sahibi eğitim kuruluşlarında, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimine katılarak, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi tamamlama belgesini almak, bu Tebliğ kapsamında açılacak sınavda başarılı olmak gerekir. (22 Mayıs 2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete Madde 12 )

a) Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmeler

b) Miktarına bakılmaksızın ADR Bölüm 1.1.3.6.3'te yer alan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle iştigal eden ve tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan işletmeler

Danışmanın asıl görevi, işletmenin başındaki kişinin sorumluluğu altında, yapılan işin gereklilikleri kapsamında en uygun araç ve faaliyetleri belirleyip kullanımını sağlayarak, en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırmaktır. İşletme içerisindeki faaliyetler göz önüne alındığında, bir danışman başlıca aşağıdaki görevleri yapar:

a) Tehlikeli maddelerin taşınmasında uluslararası anlaşma ve sözleşme (ADR/RID) hükümlerine uyulduğunu izlemek.

b) Tehlikeli maddelerin ADR/RID hükümlerine göre taşınması hususunda işletmeye öneriler sunmak.

c) İşletmenin tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili yıllık faaliyet raporunu, yıl sonu itibariyle ilk üç ay içerisinde hazırlamak ve elektronik ortamında İdare'ye ibraz etmek. Söz konusu yıllık rapor aşağıda belirtilen asgari hususları içerir:

 

 1. Tehlikeli maddelerin tehlike sınıfı ve özelliklerini.
 2. Tehlikeli maddelerin sınıflarına göre toplam miktarlarını.
 3. ADR/RID Bölüm 1.8.3.6'ya göre işletmede meydana gelmiş kazalarla ilgili düzenlenmiş raporları.
 4. Taşınan tehlikeli maddelerin hangi taşıma türü ile yapıldığını.
 5. ADR'de ön görülen muafiyet kapsamında herhangi bir yük taşınıp taşınmadığı, taşınmış ise miktar ve sınıfı.
 6. Güvenlik danışmanının, işletme için gerek gördüğü ilave güvenlik değerlendirmesini.

 

ç) Taşınacak tehlikeli maddelerin tespiti yapılarak, bu maddeye ilişkin ADR'deki zorunluluklar ile uygunluk prosedürlerini belirlemek.

d) İşletmenin faaliyet konusu olan tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanacağı taşıma araçları satın alınırken rehberlik etmek.

e) Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi ve boşaltımında kullanılan teçhizatın kontrolüyle ilgili prosedürleri belirlemek.

f) Ulusal ve uluslararası mevzuat ve bunlarda yapılan değişiklikler hakkında, işletme çalışanlarına göreve yönelik eğitim vermek veya almalarını sağlamak ve bu eğitimin kayıtlarını muhafaza etmek.

g) Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında bir kaza veya güvenliği etkileyecek muhtemel bir olay meydana gelmesi durumunda uygulanacak acil durum prosedürlerini belirlemek, çalışanlara bunlarla ilgili tatbikatları periyodik olarak yaptırmak ve bunların kayıtlarını tutmak.

ğ) Kazaların veya ciddi ihlallerin tekrar oluşmasını önleyecek tedbirlerin alınmasını sağlamak.

h) Alt yüklenicilerin veya üçüncü tarafların seçiminde ve çalıştırılmasında tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili mevzuatın öngördüğü özel şartların dikkate alınmasını sağlamak.

ı) Tehlikeli maddelerin taşınması, doldurulması veya boşaltılmasında yer alan çalışanların, operasyonel prosedürler ve talimatlar hakkında bilgiye sahip olmalarını sağlamak.

i) Tehlikeli malların taşınması, yüklenmesi veya boşaltılmasında muhtemel risklere karşı hazırlıklı olmak için, ilgili personelin farkındalığını artırmaya yönelik önlemler almak.

j) Tehlikeli maddenin sınıfına göre taşıma sırasında taşıtta bulunması gereken doküman ve güvenlik teçhizatlarının taşıma aracında bulundurulmasına yönelik talimatları oluşturmak.

k) ADR/RID Bölüm 1.10.3.2'de belirtilen işletme güvenlik planını hazırlayarak planın uygulanmasını sağlamak.

l) Faaliyetler konusunda eğitim, denetim ve kontrol dâhil yaptığı her türlü işi kayıt altına almak, bu kayıtları 5 yıl süreyle saklamak ve talep edilmesi halinde İdareye ibraz etmek.

m) İşletmede görevi ile ilgili yapacağı denetlemelerde; denetlenen kişi ve işlerle ilgili tarih ve saat belirterek kayıt tutmak.

n) Herhangi bir tehlikenin söz konusu olduğu durumlarda tehlike giderilene kadar yapılan işi durdurmak, tehlikenin giderildiği durumda da işi kendi onayı ile başlatmak ve tehlike giderilene kadar geçen süreçteki her türlü aşamayı işletmeye veya yetkili mercilere yazılı olarak bildirmek.

o) Taşıma aracına yüklenen yükün ADR/RID hükümlerine uygun olarak; paketlenmesi, etiketlenmesi, işaretlenmesi ve yüklenmesiyle ilgili iş ve işlemlere ilişkin prosedürler belirlemek.

TMGD, sorumlu olduğu işletmede taşıma, yükleme veya boşaltma sırasında meydana gelen bir kazanın cana, mala ve çevreye zarar vermesi durumunda; kaza hakkında bilgi toplayarak işletme yönetimine veya İdareye bir kaza raporu verir. Bu rapor uluslararası veya ulusal mevzuat kapsamında işletme yönetimi tarafından yazılması gereken raporun yerini tutmaz. (22 Mayıs 2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete Madde 23 (1) )

Bir TMGD, en fazla 5 işletmeye danışmanlık yapabilir. (22 Mayıs 2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete Madde 23 (1)

Bir eğitim kuruluşunda çalışan TMGDE, eğitim görevinin haricinde işletmelere TMGD hizmeti vermek istemesi halinde en fazla 2 işletmeye bu hizmeti verebilir.
(22 Mayıs 2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete Madde 26 (3)

Bir işletmede TMGD görevini TMGD sertifikası sahip olmak şartıyla; işletme sahibi, işletmede çalışan başka biri veya işletmede doğrudan çalışmayan biri de yapabilir.
(22 Mayıs 2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete Madde 27 (2)

Eğitim için istenen başvuru evrakları:

 1. Adli Sicil Kaydı (E-devlet'ten ya da adliyeden alınabilir)
 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 3. Lisans Diploması ya da Mezuniyet Belgesi
 4. 2 Adet Fotoğraf
 5. Adres Bilgisi
 6. Ödeme Dekontu ya da Ödeme Bilgisi

Not : Kursiyer kurs ücretini banka yoluyla (Havale - Eft) ödemeyi tercih ederse, tam kaydını eğitim merkezimize gelmeden tamamlayabilir. Yukarıda istenilen evraklar tmgd@temaakademi.com.tr a renkli taratılıp gönderilmelidir.
Kursiyer bu evrakların asıllarını eğitim başladığında yanında getirmelidir.

 • TMGD (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı) Ders Konuları
 • Tehlikeli madde taşımacılığında ulusal mevzuat &;; uluslararası sözleşmeler.
 • Tehlikeli maddelerin sınıflandırılmaları
 • Genel ambalajlama, tank ve tank konteyner kuralları (tip, kod, etiketleme yapımı ve periyodik muayene ve testler)
 • İşaretleme, etiketleme, ikaz levhası ve turuncu plakaların takılması kuralları
 • Taşıma evraklari nelerdir?
 • Sevkiyat yöntemi ve gönderimdeki kısıtlamalar (tam yük, dökme halinde taşıma, orta boy hacimli konteynerlerde taşıma, sabit veya sökülebilir tanklarda taşıma)
 • Yolcuların taşınması ile ilgili kurallar
 • Karışık yüklemeye ilişkin yasaklar ve tedbirler
 • Tehlikeli maddelerin ayrıştırılması kuralları
 • Taşınan madde miktarlarının sınıflandırılması ve miktar muafiyetleri istifleme kuralları ve Ellecleme.
 • Yükleme öncesinde ve boşaltma sonrasında dezenfektasyon veya gazdan arındırma kuralları
 • Araçta bulundurulması gereken belgeler (taşıma evrakı, yazılı talimatlar, araç onay sertifikası, sürücü eğitim sertifikası, özel izin belgesi ve benzeri)
 • Trafikte araçların seyri ve park etme kuralları
 • Tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili trafik mezvuatı ve kısıtlamalar
 • Tahliye işlemleri veya bu işlem sırasında meydana gelebilecek sızıntılara müdahale etme kuralları
 • Taşıma teçhizatları ile ilgili gereklilikler
 • Tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili işletmeye yönelik güvenlik planlarının hazırlanması
 • Tehlikeli madde kaynaklı bir kazanın, kaza nedenleri ve çeşitleri hakkında bilgilendirme ile bu kazaların raporlanması
 • İşletmeler için hazırlanacak yıllık raporların hazırlanma usul ve esasları
 • Uygulama eğitimi

ADR tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi asgari 49 ders saati olarak uygulanır. RID, IMDG Kod veya IATA DGR kapsamındaki faaliyetlere ilişkin olarak tehlikeli madde güvenlik danışmanı yetkisini de isteyen adaylar, ayrıca bu modlar için onar ders saati ilaveten eğitim almaları gerekir. Eğitim kuruluşları tarafından düzenlenecek her bir eğitim programında en fazla 20 kursiyer bulunabilir. Eğitimlerde her bir ders saatinin süresi 50 dakika olacak şekilde, günlük ders programı 3 ders saatinden az, 7 ders saatinden fazla olamaz. Eğitimde devam zorunludur. (22 Mayıs 2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete Madde 13)

 1. T.C. vatandaşları için T.C. kimlik numarası olan nüfus cüzdanı fotokopisi, yabancılar için pasaport örneği,
 2. Yabancılar için öğrenim durumunu gösterir belgenin Türkçeye tercüme edilmiş noter onaylı sureti,
 3. Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi tamamlama belgesi,
 4. Sınav ücretinin yatırıldığına dair makbuz

Sınavlar, İdare tarafından belirlenen tarihlerde, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca yapılır.

TMGD sınavı yılda en az 1 kere yapılır. (22 Mayıs 2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete Madde 14 (3) ) Sınav tarihi en az 60 gün önceden İdare'nin internet sitesinden (www.tmkt.gov.tr) ilan edilir.

Sınavlar test şeklinde yapılmaktadır.

25 Nisan 2015 tarihinde yapılan sınav için süre 3.5 saat sürmüştür.

Sınav Ankara'da yapılmaktadır.

Sınav 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulur. Sınav sonunda başarılı olabilmek için en az 70 puan almak gereklidir.
(22 Mayıs 2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete Madde 16 (2)

Sınavlarda, tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin ilgili uluslararası sözleşme/anlaşma dokümanlarının haricinde başka dokümanların kullanımına izin verilmez. Söz konusu dokümanların güncel hallerini sınav esnasında bulundurmak adayın sorumluluğundadır. Söz konusu uluslararası mevzuat Türkçe olabileceği gibi İngilizce, Fransızca, Almanca veya Rusça olabilir. Ancak, sınav Türkçe olarak yapılır. (22 Mayıs 2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete Madde 16 (3)