Tema Akademi Eğitim Kurumları Logo
Ücretsiz Destek Telefon (0212) 824 28 18
Acil Durum Planlama Hizmetleri

Acil Durum Planlama Hizmetleri

1. İşletmenin şartlarının analiz edilerek ve değerlendirilerek acil durumların tespit edilmesi,
2. Acil Durum Planlarının hazırlamak,
3. İşyerinde kullanılan maddelerin oluşturduğu riskleri tespit etmek,
4. İşletmede personel tarafından üretimde ya da diğer durumlarda kullanılan makinelerin risk analizlerini yaparak raporlar hazırlamak,
5. Korunmak amacı ile personel tarafından kullanılmakta olan iş ekipmanlarının risklerini belirlemek,
6. İşletmenin faaliyet gösterdiği yere bağlı olarak çevresel risk faktörlerini belirlemek,
7. İşletmeden ve çevresel faktörlerden kaynaklanacak olan risk faktörlerini tespit etmek ve gerekli önlemlerin alınması adına raporlar hazırlamak,
8. Beklenmeyen durumlarda personellerin korunmak amacı ile alması gereken önlemleri belirlemek,
9. Acil durumlar karşısında personelin can güvenliğinin ve sağlığının korunması için alınması gereken önlemleri belirleyerek bu konuda çalışanlara eğitim verilmesini sağlamak,
10. Yangın, sel ve doğal afet hallerinde işletmenin şartlarına uygun olarak personelin eğitilmesini sağlamak,
11. İşletmede karşılaşılan yangın, sel ve diğer olumsuz durumlarda işletmenin tahliyesi için ve personelin can güvenliklerinin sağlanması adına gerekli önlemlerin alınması, bu konuda yetkililerin eğitilmesinin sağlanması,
12. İşyerinde çalışan hamile, yaşlı ya da engellilerin tahliyesi esnasında refakat edilmesi konusunda eğitimlerin verilmesi,
13. İlk yardım planı hazırlamak,
14. İlk yardım planı konusunda personele gerekli eğitimlerin verilerek bilinçlendirilmesini sağlamak,
15. Acil durumun etkilerinin en aza indirgenebilmesi adına önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak,
16. Acil durumlarda çalışanların sağlığını ve can güvenliğini tehlikeye atacak olan elektrik, su vb. tesisatların kısa süre içerisinde can güvenliği adına bu tesisatların devre dışı konularında bilgilendirmeler yapmak ve eğitimler vermek,
17. Alınan önlemlerin ve gerçekleştirilen eğitimlerin uygulanmasını sağlamak ve tatbikatlar yapmak,
18. Hem işletmede çalışan personelin hem de çevrenin korunmasını sağlamak,
19. Acil eylem planlarının hazırlanması sırasında işveren ile birlikte çalışmak,
20. Personellerin işletmede karşılaşmış oldukları olumsuz durumları amirlerine ya da işverene en kısa süre içerisinde bildirmeleri konularında bilgilendirmek,
21. Acil durumlar da diğer kurum ya da kuruluşlar ile iletişime geçerek yardım sağlamak.


Konularında işverenin ve çalışanın eğitilmesi, planların hazırlanması hizmetleri sunulmaktadır.

Ücretsiz danışmanlık hizmeti ya da teklif almak için lütfen formu doldurun.