Tema Akademi Eğitim Kurumları Logo
Ücretsiz Destek Telefon (0212) 824 28 18
Çalışanların İş Güvenliği Temel Eğitim

Çalışanların İş Güvenliği Temel Eğitim

İşlemelerde personelerin daha sağlıklı faaliyet göstermelerini temin etmek ve güvenliklerinin en üst düzeyde sağlayabilmek adına çalışanlara iş güvenliği temel eğitimi verilmektedir. 

1. İşyerinde uyulması gereken temel güvenlik kuralları,
2. Personellerin sağlık açısından bilinçlendirilmesi ile temel sağlık eğtimi
3. İşyerinin faaliyet alanına göre karşılaşılabilecek olan iş kazaları konusunda personelin bilinçlendirilmesi
4. Olası meslek hastalıkları konusunda işyerinde çalışanların bilinçlendirilmesi,
5. Hem iş kazaları hem de meslek hastalıklarının nedenleri, işyerlerinde ki risk faktörleri
6. Personellerin İş teçhizatlarının doğru ve güvenilir olarak kullanımı konusunda bilinçelndirilmesi
7. Personellerin kanuni yükümlülükleri,
8. Personellerin yasal hakları konularında bilinçlendirilmesi,
9. Genel olarak kanun ve yönetmelikler hakkında bilgilendirmeler, eğitimler 
10. Personelin güvenilir bir ortamda çalışması için alınacak olan tedbirler,
11. İşletmelerde sağlıklı ve güvenilir bir ortamda çalışması için kurulacak olan sistemler,
12. Personellerin bireysel olarak alacakları güvenlik önlemleri,
13. Monitörlü güvenlik ekipmanlarının çalışması,
14. İşyerinde ki işaretlerin anlamları ve alınması gereken önlemler,
15. İşyerinin hijyeninin sağlanması konusunda alınması gereken kişisel tedbirler,
16. İşletmede tespit edilen olası bir olumsuzluk için işveren ile anında iletişime geçilmesi,
17. İşyerinde disiplin ve düzenin sağlanması,
18. İlk yardım uygulamaları,
19. Acil durumşlar ile karşılaşılması halinde alınacak önlemler, atılacak adımlar,
20. Yangın, sel vb. Durumlardan korunma ya da bu durumlar ile karşılaşılması halinde uygulanacak olan eylem planı
21. Elektrik, Su tehlikeleri ve bu tehlikeler karşısında alınacak önlemler.
22. İşletmede iş güvenliğinin ve iş sağlığının en üst seviyede temin edilebilmesi için işveren, işyeri hekimi ve diğer sağlık çalışanları ile koordineli olarak çalışmak.