0212 914 00 29

İSG / OSGB Hizmetleri

TEMA AKADEMİ ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri (OSGB’ler), bünyesinde istihdam ettikleri iş güvenliği uzmanı, İşyeri hekimi ve diğer sağlık personelleriyle ilgili mevzuat çerçevesinde işyerlerine OSGB hizmeti sunmaktadır.
Yapılan ortam gözetimlerinde belirlenen tespit ve öneriler işveren temsilcilerine yazılı olarak sunulmaktadır.

Tespit ve öneri defterine yazılan uygunsuzlukların giderilmesi ve düzeltici / önleyici faaliyet yapılması kanunen zorunluluktur ve işveren üzerinde büyük bir sorumluluktur. Tam da bu noktada birçok firma neyi nasıl yapacağını, hangi hizmeti nereden alacağını bilememekte, kalite ve güvenilirlik noktasında işin içerisinden çıkamamaktadır. Bu arayış, çoğu zaman gerek kalite, gerekse fiyat açısından firmaları mağdur etmekte ve zor durumda bırakmaktadır.

Yılların tecrübesi ile TEMA AKADEMİ, bu sıkıntılı duruma bir çözüm yolu sunmaktadır.
İşimiz, çözüm ortaklarımızın ihtiyacı olan şeyi sunmak, hizmeti kapsamlı olarak sunabilmektir. Firmalarımızın ihtiyaçları göz önünde tutularak verdiğimiz diğer hizmetlerimiz aşağıda belirtilmiştir.

En iyi teklifi almak için lütfen aşağıdaki formu doldurun!

Verilen HizmetlerTema Akademi OSGB Hizmet PaketiGenel OSGB Hizmeti
İSG Uzmanlığı Hizmeti
İş Yeri Hekimliği Hizmeti
Diğer Sağlık Personeli
İlk Yardım Eğitimi
Yangın Eğitimi
Mesleki Eğitimler
İşe Giriş Raporları
Hijyen Eğitimi
Ortam Ölçümleri
Topraklama ve Tesisat uygunluk Raporları
Mobil Sağlık Aracı
Akciğer Grafisi
Odyometrik Test
Otorefraktometre
Göz muayenesi
Elektro Kalp Grafiği (EKG)
Kan Testleri
Portör Taraması
Aşı Uygulamaları

 

Ücretsiz danışmanlık hizmeti ya da teklif almak için lütfen formu doldurun.