Tema Akademi Eğitim Kurumları Logo
Ücretsiz Destek Telefon (0212) 824 28 18
Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması Eğitimi

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması Eğitimi

Patlamadan korunma dokümanı hazırlanması eğitimi, PKD taslağı, yasal mevzuat ve patlamadan korunma dokümanı örneği doğrultusunda gerçekleşmektedir. Böylelikle kursiyerler PKD'yi yasal mevzuata uygun bir şekilde hazırlamaktadır.

Tema Akademi patlamadan koruma dokümanı hazırlanması eğitimi sonrasında kursiyerler; patlayıcı ortamların tehlikelerinden korunması hakkında bilgi sahibi olunması, bütün koşulların yerine getirilmesi, patlama yönünden her türlü güvenliğin sağlanması ve PKD’nin nasıl hazırlanması gerektiğini öğrenecektir.

Patlamadan Korunma Dokümanı Nedir? Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması Eğitimi Amacı Nedir?

PKD (Patlamadan Korunma Dokümanı), 16.12.1999 tarihinde AB'nce kabul edilen 1999/92/EEC sayılı Avrupa Konseyi Direktifinin bir karşılığı olarak, ülkemizdeki AB mevzuat uyum çalışmaları kapsamında çıkarılmıştır.

PKD; 26.12.2003 tarih ve 25328 sayılı "Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik" Madde 10’da yer alan “İşveren, 6’ncı maddede belirtilen yükümlülüğünü yerine getirirken, ikinci fıkrada belirtilen hususların yer aldığı Patlamadan Korunma Dokümanını hazırlar” hükmü uyarınca kuruluşların hazırlaması/hazırlatması gereken bir dokümandır.  

Kurumumuzda PKD’nin iyi bir şekilde anlaşılması  ve hazırlanması adına patlamadan korunma dokümanı hazırlanması eğitimi verilmektedir. Patlamadan korunma dokümanı hazırlanması eğitimi amacı;

 • AB Atex direktifleri ve Türkiye’deki uygulamalar kapsamında; kursiyerlere gaz ve toz patlaması tehlikesi barındıran işletmeler için, TS EN 60079 standartları doğrultusunda patlayıcı ortamların doğru bir şekilde sınıflandırılması
 • Bu durumlarda gelişebilecek olan patlama risklerinin değerlendirilmesi
 • Patlama risklerinin ortadan kaldırılması konusunda, patlamadan korunma dokümanı hazırlanması eğitimi ile dokümanın hazırlanması
 • Tehlike riski bulunan ortamlarda kullanılacak ekipmanların ortama uygunluğunun kontrol edilmesi konusunda patlamadan korunma dokümanı eğitimi 2023 kapsamında bilgiler verilmesi

Patlamadan Korunma Dokümanı Eğitimi Kimler Alabilir?

Patlamadan korunma dokümanı hazırlanması eğitimi; tehlikeli madde güvenlik danışmanlarına, iş güvenliği uzmanlarına, kimyagerlere, çevre, maden, makine ve kimya mühendislerine verilmektedir. Ayrıca iş sağlığı ve güvenliğine ilgi duyan kişilere PKD konusunda yetkinlik sahibi olmak adına bu eğitimler verilir.

Kursiyerlerin patlamadan korunma dokümanı hazırlanması eğitimi ile, patlayıcı ortamlarda kullanılacak tesisat, elektrikli sistem ve cihazlara daha hakim olabilmeleri sağlanmaktadır. Peki, patlamadan korunma dokümanı kimler hazırlayabilir? Bu alanda eğitimli ve bilgi sahibi kişilerin hazırlaması gerekmektedir.

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması Eğitimi Hangi İş Yerleri Gereklidir?

Patlayıcı ortam oluşturma ihtimali olan iş yerlerinde PKD hazırlanması gerekmektedir. Bu yasal bir zorunluluk olup gerekli durumlarda patlamadan korunma dokümanı hazırlanması eğitimi alınması şarttır. Çünkü patlama durumunda ortaya çıkan buhar, patlayıcı gazlar, toz ve sis çeşitli olumsuzlukları beraberinde getirmektedir.

Kurumumuzda patlamadan korunma dokümanı hazırlanması eğitimi verilmektedir. Bu eğitim kursiyerler ve iş yerleri için hayati derecede önem teşkil etmektedir. İşte, PKD'nin gerekli olduğu işyerleri;

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması Eğitimi Verilen İş Yerleri

Kimyevi tahlil laboratuvarları

LPG ve diğer petrol ürünlerinin dolum, üretim ve dağıtım tesisleri

Boya işlemi yapan, depolayan ve üreten işletmeler

Kimyasal madde depolayan, üreten ve dağıtımını yapan işyerleri

Ham deri üretim yerleri

Ağaç tozu ortaya çıkan iş yerleri

Maden ocakları, özellikle kükürt ve kömür üretim yerleri

Kağıt fabrikaları

Nişasta, un ve şeker gibi organik patlayıcı durumunda olan ürünlerin imalathaneleri

Zeytinyağı, margarin ve diğer yağ çeşitlerinin üretim yerleri

Alüminyum ve diğer patlayıcı metal tozların üretim yerleri

PKD Ne Zaman Yapılmalıdır?

Yönetmeliğe göre PKD işin başlamasından önce hazırlanır.  İş yerinde, iş ekipmanında veya iş organizasyonunda önemli değişiklik, genişleme veya tadilat yapıldığı hallerde yeniden gözden geçirilerek güncellenir.

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması Eğitimi Sonrası Hazırlanacak Olan Dokümanda Neler Yer Almalıdır?

Kursiyerlerin; Tema Akademi kurumumuzda aldıkları patlamadan korunma dokümanı hazırlanması eğitimi sonrasında doküman hazırlamaları gerekmektedir. Bu dokümanda; patlayıcı ortamların tehlikelerinden korunması adına yayınlanan yönetmelikte bulunan 6 madde gereğince, PKD’de şu ifadelerin yer alması gerekir;

 • İş yerinde olabilecek patlama etkisinin büyüklüğü
 • İş yerlerinde patlayıcı ortamın oluşma ihtimali ve bu ihtimalin kalıcılığı
 • İş yerlerinde bulunan prosesler, tesis ve kullanılan maddeler ile bunların karşılıklı etkileşimleri
 • İş yerlerinde bulunan statik elektriğinde dahil olduğu tutuşturucu kaynakların aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri

Tema Akademi Eğitim Ltd. Şti. Olarak PKD’nizi Sizin Adınıza Hazırlıyoruz!

PKD hazırlama işi uzmanlık gerektiren teknik bir işlemdir. Tema olarak iş yeriniz için uzman ekibimizle sizin adınıza PKD’nizi biz sizin adınıza “Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik" doğrultusunda hazırlıyoruz. Bunun için bizimle irtibata geçmeniz yeterli.

Tema Akademi uzmanları tarafından, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak PKD sizin adınıza aşağıda belirtilen iş akışına göre parlamadan korunma dokümanı hazırlanacaktır.

 • Mevcut risk değerlendirmeniz yok ise öncelikli olarak risk değerlendirmesi yapılması.
 • Muhtemel patlayıcı ortam oluşabilecek bölümlerim tespit edilmesi.
 • Bölümlerde kullanılan kimyasalların ve kullanılan elektrikli ekipmanların tespit edilmesi. 
 • Malzeme güvenlik bilgi formlarından (MSDS) yanıcı kimyasalların özelliklerini içeren listenin oluşturulması.
 • Yanıcı kimyasalların hesaplamalarının TS EN 60079 standardına uygun yapılarak tehlikeli bölgelerin sınıfının tayin edilmesi ve patlama riskinin oluştuğu çapın hesaplanması.
 • Alınması gereken önlemlerin değerlendirilmesi.

Yapılan çalışmalar, ölçümler, patlamadan korunma dokümanı hesaplama programı ve değerlendirmeler sonucunda işyerinde patlayıcı ortam oluşabilecek bölgeler belirlenir. Daha sonra patlamaların önlenmesi ve etkilerinin sınırlandırılmasına yönelik alınması gereken önlemlerin yer aldığı PKD raporu hazırlanarak tarafınıza sunulur.

Tema Akademi Eğitim Ltd. Şti. Olarak PKD’nizi Hazırlarken Hangi Mevzuatları Uyguluyoruz?

PKD eğitimi kapsamında çeşitli yönetmelikleri göz önünde bulundurarak, doküman hazırlanmaktadır. Yönetmelikte PYD konusunda deneyimli ve eğitim almış kişilerce bu dokümanın hazırlanması öngörülmektedir.

Biz de sizin için yönetmeliklere uygun şekilde hem patlamadan korunma dokümanı hazırlanması eğitimi vermekte hem de isteğiniz doğrultusunda bu dokümanı sizler için hazırlamaktayız. İşte, patlamadan korunma dokümanı hazırlanması eğitimi verirken ve hazırlarken kullandığımız mevzuatlar;

 • Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik
 • Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik
 • Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
 • TS EN 1127-1 Patlamayı önleme ve korunma – Temel kavramlar ve metodoloji
 • TS EN 60079 standartları serisi
 • TS EN 12215+A1 Kaplama Tesisleri - Organik Sıvı Kaplama Maddelerinin Uygulanması İçin Püskürtme Kabinleri - Güvenlik Kuralları
 • TS EN 12981+A1 Kaplama Tesisleri - Organik Toz Kaplama Malzemeleri İçin Sprey Kabinleri - Güvenlik Şartlar
 • TS EN 62485-3 Güvenlik kuralları - Sekonder akümülatörler ve akümülatör tesisatları - Bölüm 3: Cer akümülatörler

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması Eğitimi İçin Nasıl Kurumumuza İletişime Geçilecektir?

PKD hazırlanması konusunda daha çok bilgi sahibi olmak isteyenler patlamadan korunma dokümanı sertifikası kazanmak için, kurumumuzla iletişime geçebilir. Özellikle iş sağlığı ve güvenliği alanına ilgi duyan ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen kişilerin patlamadan korunma dokümanı hazırlanması eğitimi alarak çalışanlarına daha güvenilir ortamlar oluşturması mümkündür.

Patlamadan korunma dokümanı hazırlanması eğitimi ile ilgili tüm detaylar, eğitim süresi, uzaktan eğitimler hakkında sorular ve fiyat teklifi için iletişim numaramızdan ve mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz.

 

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkındaki Yönetmeliğin 6. Maddesinde yer alan "Patlama Risklerinin Değerlendirilmesi " maddesinde PKD’de şunlar yer almalıdır;

 1.       Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı,
 2.       Statik elektrik de dâhil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri,
 3.       İşyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler, prosesler ile bunların muhtemel karşılıklı etkileşimleri,
 4.       Olabilecek patlama etkisinin büyüklüğü.

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkındaki Yönetmeliğin 5. Maddesinde yer alan "Patlamaların Önlenmesi ve Patlamadan Korunma" maddesinde PKD’den şunlar amaçlanmaktadır;

 1.    Patlayıcı ortam oluşmasını önlemek,
 2.    Yapılan işlerin doğası gereği patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi mümkün değilse patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek,
 3.    Çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlayacak şekilde patlamanın zaralı etkilerini azaltacak önlemleri almak.

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkındaki Yönetmeliğin 9. MaddesindePKD oluşması muhtemel yerlerde şunlar yerine getirilmelifdir;

 1.    Patlayıcı ortam oluşması ihtimali olan yerleri Yönetmelik Ek-1'de belirtildiği şekilde sınıflandırmak,
 2.    Sınıflandırılan bu bölgelerde Yönetmelik Ek-2 ve Ek-3'de verilen asgari gereklerin uygulanmasını sağlamak,
 3.    Çalışanların sağlık ve güvenliğini tehlikeye atabilecek miktarda patlayıcı ortam oluşturabilecek yerlerin girişine Yönetmelik Ek-4'de verilen işaretleri yerleştirmektir.

Patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerlerinde PKD hazırlanması yasal bir zorunluluktur. Dolayısıyla, parlayıcı gazlar, buhar, sis ve toz oluşabilecek her türlü iş yeri için bu yasal zorunluluk söz konusudur. Bu tür ortamlara aşağıda sıralanan faaliyetlerin yürütüldüğü iş yerleri örnek verilebilir.

 1.       LPG ve diğer petrol ürünleri üretim, dolum ve dağıtım tesisleri,
 2.       Maden ocakları (özellikle kömür ve kükürt ocakları),
 3.       Kimyasal madde üreten ve/veya depolayan işyerleri,
 4.       Kimyevi tahlil laboratuvarları,
 5.       Boya ve tiner imalathaneleri ve bunların kullanıldığı iş yerleri,
 6.       Un, şeker, nişasta gibi organik parlayıcı tozlar ortaya çıkaran iş yerleri,
 7.       Boya işlemi yapılan, üreten, depolayan işletmeler,
 8.       Ham deri imalathaneleri,
 9.       Akü imalathanelerinin ve şarj yerleri,
 10.    Margarin, zeytinyağı ve diğer yağ imalathaneleri.
 11.    Kâğıt fabrikaları
 12.    Alüminyum ve diğer parlayıcı metal tozları oluşan iş yerleri,
 13.    Ağaç tozu ortaya çıkan iş yerleri vb.

Aşağıdaki durumlarda PKD’nin yenilenmesi gerekmektedir.

 •     İşyerinde yapılan değişiklik, 
 •     İş makinelerinde yapılan değişiklik,
 •     Çalışma süresinde yapılan değişiklik 
 •     Çalışma yönteminde değişiklik 
 •     İşyerinde meydana gelen yangın, gaz-sıvı kaçağı, patlama vb.
 •     İş yerinin tehlike sınıfına göre, risk analizi her revize edildiğinde.

Bizlerle pkd@temaakademi.com.tr den ya da 0212 544 29 00 nolu telefondan irtibata geçebilirsiniz. Uzmanlarımız sizlere iş yerinizin durumu ile alakalı sorular soracak ve fiyat teklifi sunacaktır.  

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin Tehlikelerin tanımlanması Madde 8’de “Tehlikeler tanımlanırken çalışma ortamı, çalışanlar ve işyerine ilişkin ilgisine göre asgari olarak aşağıda belirtilen bilgiler toplanır” ve r bendinde de “Sağlık ve güvenlik planı ve patlamadan korunma dokümanı gibi belirli işyerlerinde hazırlanması gereken dokümanlar” denilmektedir. Ayrıca 6331 sayılı Kanunun 10. Maddesi 4. Bendinde de “İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar” denilmektedir.

Dolayısıyla, Risk Analizi için Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD) bir ön şarttır. Yani, PKD olamadan yapılan bir risk analizi eksiktir. Bu nedenle denetimlerde PKD’nin olmaması nedeniyle işyerlerine idari para cezaları uygulanmaktadır. 2018 yılı için Kanunun 10 maddesine istinaden uygulanan idari para cezaları Tablodaki gibidir. Bu cezalar her yılbaşından itibaren yeniden değerleme oranı (YDO) nispetinde artırılır. 01.01.2018 tarihi itibariyle bu oran %14.47 idi.

Pkd Cezalar