Tema Akademi Eğitim Kurumları Logo
Ücretsiz Destek Telefon (0212) 824 28 18
Sağlık Personeli Hizmetleri

Sağlık Personeli Hizmetleri

1. İşyeri Hekimi ile birlikte koordineli şekilde çalışmak.
2. İş Güvenliği ve İş Sağlığı hizmetlerinin yürütülmesinde, değerlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmalar yürütmek.
3. İşletmede çalışmakta olan personel ile ilgili kayıtların tutulmasını sağlamak ve gerekli olan dataları toplamak.
4. İşletmede çalışmakta olan personelin sağlık durumlarını ilk işe girişten itibaren takip etmek amacı ile formlar hazırlamak, gerektiğinde bu formları güncellenmesini sağlamak.
5. İşyeri hekimine sağlık kontrolleri esnasında yardımcı olmak.
6. Özel olarak takip edilmesi gereken işyeri çalışanların takibini yapmak ve işyeri hekimine bilgi vermek.
7. Acil eylem planlarının hazırlanarak hem acil durum planı hem de ilk yardım konularında işyeri hekimi tarafından verilen eğitimlere yardımcı olmak ve görev almak.
8. İşletmeye ait faaliyet gösterilen binalarda temizlik ve bakımlarının denetleyen işyeri hekimi ile birlikte çalışmak.
9. İşyeri hekimi tarafından verilecek olan iş güvenliği ve iş sağlığı konularında ki diğer görevleri yerine getirmek.
10. Çalışan temsilcisi ve diğer elemanlar ile işbirliği içerisinde çalışmak.
11. İşyerinde çalışan personel ile belirli periyodlarda görüşmeler yaparak sağlık durumları hakkında genel bilgi formları düzenlemek.
12. İşveren ve işyeri hekiminin bilgisi dâhilinde iş sağlığı ve iş güvenliği konularında kurum ya da kuruluşlar ile işbirliği yapmak.
13. İş sağlığı ve iş güvenliği gereği işletmenin tüm alanlarında gerekli olan inceleme ve araştırmaları yapmak.
14. Personelin sağlık durumlarının kontrol altında tutulması için yapılan çalışmalar nedeni ile işe engel olunmasının sağlamak.
15. İş kazası yaşayan personelin tedavi süreçlerini iş yeri hekimi ile birlikte takip etmek.
16. Meslek kazalarının önüne geçilmesinin sağlanması adına işveren ve işyeri hekimi ile koordineli olarak çalışmalar yürütmek.
17. İşletmede görev yapmakta olan varsa gece vardiyasında çalışanlarda dahil olmak üzere belirli periyodlarda sağlık tarama testlerinin yapılmasını sağlamak.
18. İşyerinde karşılaşmış oldukları güvenlik ve sağlık alanında ki riskleri hem işyeri hekimi hem de işveren ile paylaşmak.
19. Meslek kazaları ve iş hastalıklarının önlenmesi çalışmalarına katılım sağlamak.
20. Görevli oldukları işyerinde ki yapmış oldukları analizleri, tespit ve değerlendirmeleri işyeri hekimi ile paylaşmak ve işyeri hekimi ile birlikte işverene iletmek.

Ücretsiz danışmanlık hizmeti ya da teklif almak için lütfen formu doldurun.