Tema Akademi Eğitim Kurumları Logo
Ücretsiz Destek Telefon (0212) 824 28 18

İş Güvenliği Sertifikası

Osgb açılımı ortak sağlık ve güvenlik birimi olan bir kısaltmadır. Ortak sağlık ve güvenlik birimleri en az 50 kişi çalıştıran işletmelerde iş sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerini yerine getirmek maksadı ile kurulmuş belli standartlara bağlı prensipler gözetmekle yükümlü olan kuruluşlar ya da departmanlardır. En küçük birimi bir işyeri doktoru, bir iş güvenliği uzmanı(sanayi tipi müesseselerde) ve yardımcı personelden oluşmaktadır.

Osgb’ler ya da bu niteliği taşıma yetkisine sahip olan kuruluşlar, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak üzere iş akışını aksatmamak koşulu ile;

Personelin sağlık gözetimi,
Çalışma ortamının hijyen gözetimi,
Eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme
İlkyardım ve acil müdahale
Kayıt ve istatistik
ve benzeri diğer görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

Osgb, İşyerinde 22.05.2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İlkyardım yönetmeliğine göre var olması gerekli ilk yardım sorumlularının gerekli eğitimleri almasını sağlayacak organizasyonları tertip eder. Personele ait tüm bilgileri kayıt altına alarak muhafaza eder.

Yıllık değerlendirme raporu için sağlık ve güvenlik kapsamında yapılmış olan tüm çalışmaları kayıt altına alarak arşivler. Belirlenen kriterlere uygun değerlendirme raporu inşa ederek iş sağlığı ve güvenliği kuruluna ve Genel Müdürlüğe gönderimde bulunur.

Eğitimlerimiz