0212 914 00 29

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının geçtiğimiz yıl yürürlüğe girmesiyle birlikte ülkemizde İş Güvenliği Uzmanı açığı ortaya çıkmıştı. Yeni İş Güvenliği ve Sağlığı Yası 01 Ocak 2014 tarihinde yürülüğe girmişti.

Yazının devamı oku

21 Aralık 2013 tarihinde düzenlenen İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı ‘nın soru ve cevapları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı.21.12.2013 Tarihinde ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İŞ Güvenliği Uzmanlığı Sınav Soruları ve Cevap Anahtarları Milli Eğitim Bakanlığının Resmi Sayfasında yayınlandı. Sınavda sorulan soruları ve Cevapları Milli Eğitim Bakanlığının Sitesinde Duyurular Kısmnadan öğrenebilirsiniz.

Yazının devamı oku

Geçtiğimiz yıl İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavı 21 Aralık 2013 tarihinde başta Anakara ve İstanbul olmak üzere 5 farklı bölgede gerçekleşmişti.2014 yılı İş Güvenliği Uzmanlığı ve İşyeri Hekimliği Sınavı takvimiyle alakalı olarak henüz bakanlık tarafından yapılmış bir açıklama yok.

Yazının devamı oku

İnsanların Dünya’da yaşamlarını idame etmeleri için çalışmaya ihtiyacı vardır. Eski topluluklarda çalışmalar kavramı bir plan ve meslek dalları altında yapılmıyordu. En basit ve sade yollarla İnsanlar geçimlerini sağlıyorlardı. Fakat günümüzün gelişmiş toplumunda artık meslekler oluşmuş ve daha planlı bir şekilde insanların hayatlarını kazanmaları için gelişen teknolojiye paralel olarak İşyerleri ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte özellikle gelişmiş ülkelerde İş Güvenliği ve Sağlığı kavramı orta

Yazının devamı oku

Gelişen teknoloji ve sanayi sonrasında işyerlerinin sayısı giderek artmaya ve bunların sonucunda da bazı istenmeyen kazalar meydana gelmeye başlamıştır. Dünya genelinde Türkiye bu iş kazalarında ilk sıralarda yer almaktadır. Durum böyle olunca da işçilerin haklarını korumak için bazı tedbirler alınmıştır. Anayasada İş sağlığı ve güvenliği adı altında toplanan yasalar sayesinde işçilerin daha sağlıklı ve daha güvenli çalışmaları amaçlanmıştır.

Yazının devamı oku

Daha önce yayınladığımız İş Sağlığı ve Güvenliği adı altında yayınladığımız makalede İş Sağlığı ve Güvenliği hakında kısmen bazı bilgileri sizlerle paylaşmıştık. Bu makalemizde konuyu biraz daha derinlemesine ele alırken, daha çok İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavlarına hazırlanmakta olan İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman adayı arkadaşlarımızın işlerine yardımcı olacak bilgileri paylaşıyoruz.

Yazının devamı oku

İşyerlerinde A ve B belgeye sahip olan İş Güvenliği Uzmanı açığını kaptmak için yapılan sınav 21 Aralık 2013 tarihinde gerçekleşti. Ülke genelinde 105 bin kişin katıldığı sınavda adaylar İş güvenliği belgesi almak için ter döktürler. Sınava giren adaylar, çıkan soruların daha çok yoruma dayalı olduğunu söylerken çoğunluğun sorularda çok fazla zorlanmadıklarını dile getirdiler.

Yazının devamı oku

Yediğiniz yemekler, kullandığınız araçlar, giydiğiniz giysiler kısacası çevrenizde gördüğünüz her şey işyerlerinde yapılmaktadır. Bu nedenle işyerleri en önemli yerlerden bir tanesidir. İş yerlerinin düzenli, sağlıklı ve güvenli olması gerekir. Anayasada da bu belirtilmiştir. Bu nedenle her işyerine İş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi verilir ve alması gerekenler anlatılır.

Yazının devamı oku

İş sağlığı ve güvenliği özellikle son yıllarda giderek önem kazanmaya başlamış bir kavramdır. İş sağlığı ve güvenliği genel olarak işçilerin sağlıklarını ve güvenliklerini koruma altına alan uygulamaların genel adıdır. İş güvenliği, işçilerin çalıştıkları ortamın daha güvenli bir hale gelmesi için uğraşır. İş sağlığı ise işçilerin çalıştıkları ortamların daha sağlıklı olmasını sağlar ve var olan zararların hepsinin de yok tamamen giderilmesini ya da en aza indirgenerek gerekli tedbirlerin alınma

Yazının devamı oku

İş sağlığı ve güvenliği (İSG), Türkiye’de ve diğer ülkelerde kanunlarla çalışan işçilerin korunmasını sağlayan inceleme ve uygulamaların bütünüdür. İşçilerin çalıştıkları ortamda kazaya uğramasını önlemek için alınan bütün önlemlere iş güvenliği denilmektedir. İşçi sağlığı ise işçilerin sağlıklarını en üst noktada tutmak, çalışılan işyerinin sağlık şartlarını uygun hale getirmek ve çalışanları zararlı etkilerden koruyarak onları bir bütün olarak çalıştırmayı amaç edinen tıp dalıdır.

Yazının devamı oku