0212 544 29 00 / 0542 544 29 09

Gelişen teknoloji ve sanayi sonrasında işyerlerinin sayısı giderek artmaya ve bunların sonucunda da bazı istenmeyen kazalar meydana gelmeye başlamıştır. Dünya genelinde Türkiye bu iş kazalarında ilk sıralarda yer almaktadır. Durum böyle olunca da işçilerin haklarını korumak için bazı tedbirler alınmıştır. Anayasada İş sağlığı ve güvenliği adı altında toplanan yasalar sayesinde işçilerin daha sağlıklı ve daha güvenli çalışmaları amaçlanmıştır.

Yazının devamı oku

Daha önce yayınladığımız İş Sağlığı ve Güvenliği adı altında yayınladığımız makalede İş Sağlığı ve Güvenliği hakında kısmen bazı bilgileri sizlerle paylaşmıştık. Bu makalemizde konuyu biraz daha derinlemesine ele alırken, daha çok İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavlarına hazırlanmakta olan İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman adayı arkadaşlarımızın işlerine yardımcı olacak bilgileri paylaşıyoruz.

Yazının devamı oku

İşyerlerinde A ve B belgeye sahip olan İş Güvenliği Uzmanı açığını kaptmak için yapılan sınav 21 Aralık 2013 tarihinde gerçekleşti. Ülke genelinde 105 bin kişin katıldığı sınavda adaylar İş güvenliği belgesi almak için ter döktürler. Sınava giren adaylar, çıkan soruların daha çok yoruma dayalı olduğunu söylerken çoğunluğun sorularda çok fazla zorlanmadıklarını dile getirdiler.

Yazının devamı oku

Yediğiniz yemekler, kullandığınız araçlar, giydiğiniz giysiler kısacası çevrenizde gördüğünüz her şey işyerlerinde yapılmaktadır. Bu nedenle işyerleri en önemli yerlerden bir tanesidir. İş yerlerinin düzenli, sağlıklı ve güvenli olması gerekir. Anayasada da bu belirtilmiştir. Bu nedenle her işyerine İş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi verilir ve alması gerekenler anlatılır.

Yazının devamı oku

İş sağlığı ve güvenliği özellikle son yıllarda giderek önem kazanmaya başlamış bir kavramdır. İş sağlığı ve güvenliği genel olarak işçilerin sağlıklarını ve güvenliklerini koruma altına alan uygulamaların genel adıdır. İş güvenliği, işçilerin çalıştıkları ortamın daha güvenli bir hale gelmesi için uğraşır. İş sağlığı ise işçilerin çalıştıkları ortamların daha sağlıklı olmasını sağlar ve var olan zararların hepsinin de yok tamamen giderilmesini ya da en aza indirgenerek gerekli tedbirlerin alınma

Yazının devamı oku

İş sağlığı ve güvenliği (İSG), Türkiye’de ve diğer ülkelerde kanunlarla çalışan işçilerin korunmasını sağlayan inceleme ve uygulamaların bütünüdür. İşçilerin çalıştıkları ortamda kazaya uğramasını önlemek için alınan bütün önlemlere iş güvenliği denilmektedir. İşçi sağlığı ise işçilerin sağlıklarını en üst noktada tutmak, çalışılan işyerinin sağlık şartlarını uygun hale getirmek ve çalışanları zararlı etkilerden koruyarak onları bir bütün olarak çalıştırmayı amaç edinen tıp dalıdır.

Yazının devamı oku

İş sağlığı ve güvenliği; bir iş yerinde çalışan işçilerin herhangi bir sağlık sorunu ile karşı karşıya kalmalarına neden olacak unsurların ortadan kaldırılması ile ilgilenen kurumdur. Bunun yanı sıra bir işyerindeki tüm çalışanların sağlıklarına etki edecek tüm sorunların araştırılmasıyla ilgilenen kuruluş olarak da adlandırılabilir.

Yazının devamı oku

Gelişen teknoloji sonrasında sanayi sektörü çok hızlı bir şekilde gelişmeye başlamıştır. Bunun sonucu olarak da sanayi alanında çalışan işçilerin başına birçok farklı kaza gelmiştir. Dünya genelinde de yaşanan bu iş kazalarına özellikle Türkiye’de çok fazla rastlanmaktadır. Çünkü işverenler işyeri güvenliği ve sağlığına çok fazla dikkat etmemektedirler.

Yazının devamı oku

Hızlı gelişen teknoloji ile beraber sanayide gelişim göstermeye başlamış ve bunun sonucu olarak da iş kazaları giderek artmaya başlamıştır. Türkiye’de meydana gelen iş kazaları ve hastalıkları göz önüne alındığı zaman birçok ülkeyi geride bırakmış ve ilk sıralarda yer almıştır. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliklerinin koruma altına alınması ve bunun yerine getirilmesi gerek devlet gerekse de işverenlerin yapması gereken bir görevdir.

Yazının devamı oku

İşyerlerinin sayısının her geçen yıl giderek daha da artmasının ardından birçok iş kazasıda meydana gelmektedir. Bu iş kazalarının en aza indirgenmesi için gerek devletin gerekse de işverenlerin yapması gerekenler bulunmaktadır. Devlet işçilerin haklarını korumak için İş sağlığı ve güvenliği yasaları çıkartmış ve işçilerin haklarını koruma altına almıştır. Ayrıca bu haklar dâhilinde kadın ve çocuk işçilere ayrı haklar tanınmıştır.

Yazının devamı oku