0212 914 00 29

İş sağlığı ve güvenliği; bir iş yerinde çalışan işçilerin herhangi bir sağlık sorunu ile karşı karşıya kalmalarına neden olacak unsurların ortadan kaldırılması ile ilgilenen kurumdur. Bunun yanı sıra bir işyerindeki tüm çalışanların sağlıklarına etki edecek tüm sorunların araştırılmasıyla ilgilenen kuruluş olarak da adlandırılabilir.

Yazının devamı oku

Gelişen teknoloji sonrasında sanayi sektörü çok hızlı bir şekilde gelişmeye başlamıştır. Bunun sonucu olarak da sanayi alanında çalışan işçilerin başına birçok farklı kaza gelmiştir. Dünya genelinde de yaşanan bu iş kazalarına özellikle Türkiye’de çok fazla rastlanmaktadır. Çünkü işverenler işyeri güvenliği ve sağlığına çok fazla dikkat etmemektedirler.

Yazının devamı oku

Hızlı gelişen teknoloji ile beraber sanayide gelişim göstermeye başlamış ve bunun sonucu olarak da iş kazaları giderek artmaya başlamıştır. Türkiye’de meydana gelen iş kazaları ve hastalıkları göz önüne alındığı zaman birçok ülkeyi geride bırakmış ve ilk sıralarda yer almıştır. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliklerinin koruma altına alınması ve bunun yerine getirilmesi gerek devlet gerekse de işverenlerin yapması gereken bir görevdir.

Yazının devamı oku

İşyerlerinin sayısının her geçen yıl giderek daha da artmasının ardından birçok iş kazasıda meydana gelmektedir. Bu iş kazalarının en aza indirgenmesi için gerek devletin gerekse de işverenlerin yapması gerekenler bulunmaktadır. Devlet işçilerin haklarını korumak için İş sağlığı ve güvenliği yasaları çıkartmış ve işçilerin haklarını koruma altına almıştır. Ayrıca bu haklar dâhilinde kadın ve çocuk işçilere ayrı haklar tanınmıştır.

Yazının devamı oku

14.13.203 Trihinde yayınladığımız İş Sağlığı ve Güvenliği Kursu İstanbul adı altında yayınladığımız makalede, kısmen İş Güvenliği ve İş Sağlığı Hakkında bilgileri sizlerle paylaşmıştık. Bu Makalemizde, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunu daha detaylı olarak ele aldık ve kapsamlı olarak bu kavramların içeriğini açıklamaya çalıştık.

Yazının devamı oku

Yeni yasayla birlikte, kamuoyunu meşgul eden İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu ve bu kanunla ilgili uyguama ve süreci uzun yıllar Rusya, İsrail, Hollanda, Almanya başta olam üzere bir çok ülkede görev yapmış ve bu ülkelerdeki İş Sağlığı ve Güvenliği poresödürünü iyi bilen Dr. Fatih Kalyoncuyla değerlendirdik. Ayrıca kısmen, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurslarına da değindik.

Yazının devamı oku

İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının çalışabilecekleri yerler çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Bu işyerleri öncelikle tehlike sınıflarına ayrılmıştır.•A Çok tehlikeli •B Tehlikeli •C Az Tehlikeli Bu işyerlerinde çalıştırılacak İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının yeterli belgeye sahip olması gerekir A grubu İş sağlığı ve güvenliği belgesine sahip olan uzmanlar tüm tehlike sınıflarında çalışabilirler ancak c grubu İş sağlığı ve güvenliği uzmanları A ve B tehlike sı

Yazının devamı oku

İş sağlığı ve güvenliği nedir?Daha önce yayınladığımız makalede İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramının tarihçesinden bahsetmiştik. Ve yine aynı makalede yürülüğe giren İş sağlığı ve güvenliği yasaıyla birlikte meydana gelen İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı açığından bahsetmiştik. Aynı şekilde söz konusu açığı kapatmak için İş Sağlığı ve Güvenliği Kurslarını ele almış, kapsamlı bir bilgi vermiştik.

Yazının devamı oku

Birlik İş Güvenliği Enerji İşçi ve Çevre Sağlığı Eğitim Araştırma Derneği (BİR-DER) Başkanı Abdullah Bozkır, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, Türkiye'de halen yaklaşık 20 bin iş güvenliği uzmanına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Yazının devamı oku

İş sağlığı ve güvenliği yasası 2012 yılında netleşmiş olmasına rağmen kısa sürede sertifikasyon işlemleri sağlanıp işyerleri daha güvenli hale getirilmiştir. Ancak kanunun aşamalı olarak uygulanması öngörülmüş 50’den fazla işçi çalıştıran işyerlerinin en geç Temmuz 2014’ten itibaren iş güvenliği ve sağlığı uzmanlarını çalıştırmaları gerekmektedir

Yazının devamı oku