0212 914 00 29

Ağır işlerde çalıştırılacak olan kişilerin işe alınmadan önce ve işe girmelerinin ardından yılda en az bir kere olmak üzere sağlık taramalarından geçirilmelerinin sağlanması İş Kanunu gereğince yasal bir yükümlülüktür. Bu yükümlülük çerçevesinde işverenler ağır işlerde çalıştırmış oldukları çalışanlarının sağlık taramalarını yaptırmak zorundadırlar.

Yazının devamı oku

İş Kazalarının ortadan kaldırılması ya da en asgari seviyeye indirgenebilmesinin sağlanması amacı ile işyerinde meydana gelebilecek olası kazaların, kaza risklerinin analizi işlemine ‘Risk Analizi’ adı verilmektedir. Kaza, adından da anlaşılacağı üzere istenmeden, ani bir şekilde ortaya çıkan bir durumu ifade etmektedir. İşyerlerinde de aynı şekilde işletmenin faaliyet gösterdiği alana bağlı olarak çeşitli kazalar ile karşı karşıya kalınması söz konusudur.

Yazının devamı oku

OSGB kısaltılmış olarak kullanılan bir kavram, açılımı Ortak Sağlık Güvenlik Birimi. OSGB özellikle 2014 yılında girmemizle birlikte popüler olmaya başlayan bir kelime ve ilerleyen yıllarda popüleritesini daha da arttıracak. İş Güvenliği veya İş Sağlığı ve Güvenliği Kursu kavramı ise 2013 yılında popüler oldu, aslında bu yıl itibari ile popüleritesini hala korumakta fakat OSGB’nin aksine yavaş yavaş varlığını yitiriyor.

Yazının devamı oku

Neredesye son 2 yılın gizli gündemi’nin İş Güvenliği Kursu ve OSGB ler olduğunu söylesek yanlış olmaz. Ülkemiz’de maalesef bu tür konular genelde gizli kalır veya ulusal felaketlerden sonra gündeme gelirler ve zamanla tekrar unutulup giderler. SOMA’ da meydana gelen ve büyük tartışmalara neden olan İş Güvenliği ihmalleri zincirlerinin medyayı ve kamuoyunu meşgul ettiği gibi. Bu yazımızda sürekli ülkenin gizli gündemi olan İş Güvenliği ve alt segmenlerini ele alacağız ve konu ile ilgili en çok s

Yazının devamı oku

Bir önceki makalemizde OSGB Nedir? sorusunu cevaplarken detaylı bir şekilde Ortak Sağlık Güvenlik Birimi hakkında bilgi vermiştik. Aynı makalede Kimler OSGB Hizmetleri alamalıdır? OSGB Nasıl Kurulur, OSGB Kurmak İçin Gerekli belge ve Şartları ve buna benzer bir çok soruyu detaylı olarak açıklamıştık. Bu Makalemizde ise OSGB nin bir dalı olan Riska Analizini ele alacağız.

Yazının devamı oku

Kısa adı OSGB yani, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi bünyesinde iş güvenliği uzmanı, iş hekimi ve sağlık memuru bulunduması zorunlu olan birimlerdir. Bu birimler, 01.01.2013 tarinde yürülüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek için ilgili bakanlıkça görevlendirilen kuruluşlardır.

Yazının devamı oku

İş sağlığı ve iş güvenliği uzmanlarının, her kamu kuruluşu ve işyerinde bulunması gerektiği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan kanun ile kesinleşmiştir. Bu konuda bakanlık tarafından görevlendirilenOSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) ise bu uzmanları şirket bünyesinde istihdam etmek üzere ya da bu hizmeti vermek adına her şirket için ayarlamaktadır. Artık her kamu kuruluşu ve işyeri için işyeri hekimleri ile birlikte bu hizmetlerin planlamasında çalışmak üzere sağlık perso

Yazının devamı oku

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen özel veya kamu kurum ve kuruluşlarına OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) denir. Her 50 ve daha fazla çalışana sahip işyeri sahibi işyerinde, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve sağlık personelleri bulundurmak zorundadır. İşyeri sahibi bu hekim, uzman ve personelleri kendi bünyelerinde çalıştırabilecekleri gibi OSGB şirketleri aracılığı ile tedarik edebilirler.

Yazının devamı oku

OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) adından da anlaşılacağı üzere sağlık ve güvenliğin sağlanması için çalışmalar yapmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun yürürlüğe girmesi ile çalışanı olan her işyerinin iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve sağlık personellerine ihtiyacı ortaya çıkmıştır. İşyeri sahipleri uzmanların ve sağlık personellerini bünyelerinde çalıştırabilecekleri gibi OSGB’ler aracılığı ile tedarik edebilirler. İşin bu kısmında devreye giren Ortak Sağlık Güvenlik Birimikuru

Yazının devamı oku

İşyerlerindeki güvenliği ve sağlığı kontrol eden OSGB kuruluşlarının verdikleri hizmetlerin mühimliği açıktır. Can ve mal kaybının önlenmesi, oluşabilecek tehlikeleri belirlemek ve bu tehlikeler ile beraber yaşanmasını sağlamak bir işyerinin sağlıklı şekilde varlığını sürdürmesi için önemlidir. Bu önemli hizmeti vermenin bir bedelinin olması olağandır. Günümüzde OSGB hizmet fiyatları TÜİSAG tarafından belirlenmekte olup her OSGB İstanbul kuruluşu için farklılıklar söz konusu olabilir. Fiyatların

Yazının devamı oku