Tema Akademi Eğitim Kurumları Logo
Ücretsiz Destek Telefon (0212) 824 28 18

Sağlık Muayeneleri
İş Güvenliği Sertifikası

Sağlık Muayeneleri

Ağır işlerde çalıştırılacak olan kişilerin işe alınmadan önce ve işe girmelerinin ardından yılda en az bir kere olmak üzere sağlık taramalarından geçirilmelerinin sağlanması İş Kanunu gereğince yasal bir yükümlülüktür. Bu yükümlülük çerçevesinde işverenler ağır işlerde çalıştırmış oldukları çalışanlarının sağlık taramalarını yaptırmak zorundadırlar. Bu tür işlerde çalıştırılan kişilerin bu sağlık raporları olmadığı ve rutin olarak sağlık taramalarından geçirilmediği sürece çalıştırılması yasal olarak mümkün değildir. Çalışanların psikolojik, bedensel ve sosyal açılardan muayenesi iş yeri hekimleri tarafından gerçekleştirilmektedir.  İş yeri hekiminin bulunmadığı işletmelerde ise çalışanların sağlık kontrolleri bu görevi yürütmekte olan Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri tarafından yerine getirilmektedir.

İş yeri hekimleri mesleki risklerin önceden tespit edilerek önüne gecikmesinin sağlanması, çalışanların sağlık durumlarının kontrol altında tutulmasının temin edilmesi, çalışanların sağlıkları bakımından risk analizlerinin yapılması, yapılan bu analizler doğrultusunda gerekli önlemlerin alınması, mesleki kazaların önüne geçilmesinin sağlanması, meslek hastalıkları konularında çalışanların ve işverenlerin bilinçlendirilmesi işyeri hekimlerinin ya da iş yeri hekiminin bulunmadığı yerlerde ise bu hizmetin alındığı Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri tarafından bahse konu durumlar hakkında hem işverenin hem de çalışanların en üst seviyede bilinçlendirilmesi gerçekleştirilir. Bu sayede karşılaşılması muhtemel sağlık sorunları, meslek hastalıkları karşısında çalışanlarında bilinçlendirilerek gerekli önlemlerin alınması adına ilk adım atılmış olmaktadır.

İmalat gibi işlerde çalışan kişilerin sağlık taramalarından bahsedilmiş olsa da ağır olmayan ve diğer işlerde çalışan kişilerin ilk işe girişlerinde kapsamlı bir şekilde sağlık taramasından geçirilmesi yine anılan kanunun ile birlikte gelen bir yükümlülüktür. İşverenler tarafından çalışanların sağlık durumları ile ilgili raporlar çalışanların özlük dosyaları içerisinde muhafaza edilerek gelişmelerin yakından takip edilmesi gerekmektedir. Herhangi bir değişiklik ya da olumsuzlukta ise gerekli çözümlerin bulunması adına ilgili yerlere iletilmesi gerekmektedir.

Sağlık Muayeneleri 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanunu ile düzenlenmiş olup çalışanların hem işe girişler de hem de çalıştıkları süre içerisinde yılda en az bir kere olmak üzere sağlık taramalarından geçirilmesi bu yasalar ile bir zorunluluk haline getirilmiştir. Sağlık Muayenelerinde çalışanların, akciğer filmleri çekilerek dosyalanır, detaylı ve kapsamlı kan tahlilleri yapılarak sonuçları incelenir, yine kapsamlı ve detaylı idrar tahlilleri yapılarak sonuçları değerlendirilir. Solunum yolu kontrolleri yapılır ayrıca işitme testleri de yapılarak muayene tamamlanmış olmaktadır. Ancak gıda sektöründe görev yapmakta olan çalışanlar için portör muayeneleri de yapılmaktadır.

Portör muayenesinde gaita parazit kültürü, burun kültürü, boğaz kültürü, el kültürü ile hepatit tetkikleri yapılmaktadır. Bununla birlikte çalışanların çalıştıkları yerlerden de örnekler alınmak sureti ile ekipman kültürleri de sağlık muayenesi kapsamında hem çalışanların hem de gıdaların hijyeni açısından büyük önem arz etmektedir.  İşveren tarafından işçilerin sağlık ve güvenliklerinin korunması ve bu konuda gerekli önlemlerin sağlanması için yasalar ile belirtilen sorumlulukları bulunmaktadır. ,

Bu sorumlulukların yerine getirilmesi işçilerin sağlık, güvenlik ayrıca ürünlerin sağlıklı olması adına büyük önem taşımaktadır. Ayrıca yasalarda belirtilen hükümlerin yerine getirilmemesi cezai sonuçları da beraberinde getirmektedir. Oldukça ağır olan bu cezai sonuçlarla karşılaşmamak adına ve çalışanların sağlıklarının korunması adına işyeri hekimi görevlendirilmesi ya da Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri tarafından sunulan bu hizmetlerden yararlanılarak yasal sorumluluklarda yerine getirilmiş aynı zamanda da çalışanların sağlık taramalarının yapılması sağlanmış olmaktadır. Çalışanların sağlık ve güvenlikleri ile ilgili önlemler ve yapılması gerekenler aksatılmadan hayata geçirilmelidir.

Kategoriler


Bu Kategorideki ilgili yazılar