0212 544 29 00 / 0542 544 29 09

Ağır işlerde çalıştırılacak olan kişilerin işe alınmadan önce ve işe girmelerinin ardından yılda en az bir kere olmak üzere sağlık taramalarından geçirilmelerinin sağlanması İş Kanunu gereğince yasal bir yükümlülüktür. Bu yükümlülük çerçevesinde işverenler ağır işlerde çalıştırmış oldukları çalışanlarının sağlık taramalarını yaptırmak zorundadırlar.

Yazının devamı oku

Yangın, kontrol dışı çıkan, söndürülmediği sürece insan hayatı ve mal varlıkları için tehlike doğuran durumdur. Yangının bu nedenle en kısa süre içerisinde kontrol altına alınarak söndürülmesi gerekmektedir. Ancak bundan evvel yangının çıkmasının engellenmesi en doğru yoldur. Bu nedenle yangına sebebiyet verecek olan koşulların oluşmasının belirli aralıklarla rutin olarak kontrol edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.

Yazının devamı oku

Çalışanların, işyerlerinde can güvenliklerinin sağlanması, iş kazalarının önüne geçilmesinin temini ile çalışanların meslek hastalıklarından korunmalarının sağlanması adına iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi ile çalışmaları yasal olarak bir zorunluluk haline getirilmiştir. İş güvenliği uzmanlarının sorumlulukları oldukça fazla olup söz konusu olan insan sağlığı ve güvenliğidir.

Yazının devamı oku

İş Kazalarının ortadan kaldırılması ya da en asgari seviyeye indirgenebilmesinin sağlanması amacı ile işyerinde meydana gelebilecek olası kazaların, kaza risklerinin analizi işlemine ‘Risk Analizi’ adı verilmektedir. Kaza, adından da anlaşılacağı üzere istenmeden, ani bir şekilde ortaya çıkan bir durumu ifade etmektedir. İşyerlerinde de aynı şekilde işletmenin faaliyet gösterdiği alana bağlı olarak çeşitli kazalar ile karşı karşıya kalınması söz konusudur.

Yazının devamı oku

Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği konusu, Kanal 24 TV’de yayınlanan Söz Bitmeden Programında masaya yatırıldı. Programa konuk olarak katılan Hak-İŞ Genel Başkanı Mahmut Aslan ve Doç.DR Sayim Yorgun Türkiye’de İş Güvenliği konusu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yazının devamı oku

İş Sağlığı ve Güvenliği uzun yıllardır bütün dünya üklerinin gündemini meşgul eden önemli sorunlardan bir tanesidir. Bu yüzden gelişmiş ülkeler başta olmak üzere bütün ülkeler bu soruna ciddi zaman ve efor harcamışlardır. Bir çok ülke İş Sağlığı ve Güvenliği sorununu sadece yasalarla girmeye çalışmamış aynı zamanda bunu sosyal ve kültürel bir sorun olarak ele almışlardır.Böylece, kendi ülkelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uyulması gereken bir yasa değil de, kültürel yaşamın bir eleme

Yazının devamı oku

OSGB kısaltılmış olarak kullanılan bir kavram, açılımı Ortak Sağlık Güvenlik Birimi. OSGB özellikle 2014 yılında girmemizle birlikte popüler olmaya başlayan bir kelime ve ilerleyen yıllarda popüleritesini daha da arttıracak. İş Güvenliği veya İş Sağlığı ve Güvenliği Kursu kavramı ise 2013 yılında popüler oldu, aslında bu yıl itibari ile popüleritesini hala korumakta fakat OSGB’nin aksine yavaş yavaş varlığını yitiriyor.

Yazının devamı oku

İşyeri Hekimi veya İş Güvenliği Uzmanı olarak görev yapmakta olduğunuz yerde çalışmaya başladığınızdan bir hafta veya bir gün sonra bir iş kazası olma olasılığına karşı ne yapmalısınız? Bunu kesinlikle temenni etmeyiz ama böyle bir olay meydana geldiğinde neler yapılması gerektiği noktasında da bilgi edinmek en doğal haklarınızdan birisi.

Yazının devamı oku

Bugün Sosyal Medya ve İnternet’de Tema Akademi hakkında insanların neler yazıkları ve neler düşündükleri hakkında biraz araştırma yapalım dedik, Tema Akademi yönetimi olarak. Doğrusunu söylemek gerekirse şimdiye kadar verdiğimiz hizmetlerden şüphemiz yoktu. Bugün itibari ile yaptığımız araştırma gösterdi ki böyle düşünmekte pek de haksız değiliz.

Yazının devamı oku

Neredesye son 2 yılın gizli gündemi’nin İş Güvenliği Kursu ve OSGB ler olduğunu söylesek yanlış olmaz. Ülkemiz’de maalesef bu tür konular genelde gizli kalır veya ulusal felaketlerden sonra gündeme gelirler ve zamanla tekrar unutulup giderler. SOMA’ da meydana gelen ve büyük tartışmalara neden olan İş Güvenliği ihmalleri zincirlerinin medyayı ve kamuoyunu meşgul ettiği gibi. Bu yazımızda sürekli ülkenin gizli gündemi olan İş Güvenliği ve alt segmenlerini ele alacağız ve konu ile ilgili en çok s

Yazının devamı oku