0212 544 29 00 / 0542 544 29 09

Her şirket için yönetim kurulu kadar çalışan işçiler de önemlidir. Her ne kadar yöneten olmasalar da, çalışan ve hizmetin oluşmasını sağlayanlar yine onlardır. Bu sebeple onlar için gerekli her detay düşünülmelidir. İşyerinde karşılaşacakları her türlü tehlike en aza indirgenmeli ve sağlıkları için alınması gereken tüm önlemler alınmalıdır. Bu görevleri sağlamak üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafında yetkilendirilmiş olan OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) bu konuyla ilgili çalış

Yazının devamı oku

Bir önceki makalemizde OSGB Nedir? sorusunu cevaplarken detaylı bir şekilde Ortak Sağlık Güvenlik Birimi hakkında bilgi vermiştik. Aynı makalede Kimler OSGB Hizmetleri alamalıdır? OSGB Nasıl Kurulur, OSGB Kurmak İçin Gerekli belge ve Şartları ve buna benzer bir çok soruyu detaylı olarak açıklamıştık. Bu Makalemizde ise OSGB nin bir dalı olan Riska Analizini ele alacağız.

Yazının devamı oku

Kısa adı OSGB yani, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi bünyesinde iş güvenliği uzmanı, iş hekimi ve sağlık memuru bulunduması zorunlu olan birimlerdir. Bu birimler, 01.01.2013 tarinde yürülüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek için ilgili bakanlıkça görevlendirilen kuruluşlardır.

Yazının devamı oku

İş sağlığı ve iş güvenliği uzmanlarının, her kamu kuruluşu ve işyerinde bulunması gerektiği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan kanun ile kesinleşmiştir. Bu konuda bakanlık tarafından görevlendirilenOSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) ise bu uzmanları şirket bünyesinde istihdam etmek üzere ya da bu hizmeti vermek adına her şirket için ayarlamaktadır. Artık her kamu kuruluşu ve işyeri için işyeri hekimleri ile birlikte bu hizmetlerin planlamasında çalışmak üzere sağlık perso

Yazının devamı oku

İş Güvenliği maalesef bütün düzenleme ve yasalara rağmen hala gelişmiş ülkelerin seviyesine çıkmış değil. Son olarak bütün işyerlerine getirilen Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi yükümlülükleriyle birlikte iş kazaları önlenmeye çalışılıyordu. Fakat ülke gündeminden hiç düşmemesi gereken İş Güvenliği kavramı sadece felaketlerle hatırlanır durumda.

Yazının devamı oku

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen özel veya kamu kurum ve kuruluşlarına OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) denir. Her 50 ve daha fazla çalışana sahip işyeri sahibi işyerinde, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve sağlık personelleri bulundurmak zorundadır. İşyeri sahibi bu hekim, uzman ve personelleri kendi bünyelerinde çalıştırabilecekleri gibi OSGB şirketleri aracılığı ile tedarik edebilirler.

Yazının devamı oku

OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) adından da anlaşılacağı üzere sağlık ve güvenliğin sağlanması için çalışmalar yapmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun yürürlüğe girmesi ile çalışanı olan her işyerinin iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve sağlık personellerine ihtiyacı ortaya çıkmıştır. İşyeri sahipleri uzmanların ve sağlık personellerini bünyelerinde çalıştırabilecekleri gibi OSGB’ler aracılığı ile tedarik edebilirler. İşin bu kısmında devreye giren Ortak Sağlık Güvenlik Birimikuru

Yazının devamı oku

İşyerlerindeki güvenliği ve sağlığı kontrol eden OSGB kuruluşlarının verdikleri hizmetlerin mühimliği açıktır. Can ve mal kaybının önlenmesi, oluşabilecek tehlikeleri belirlemek ve bu tehlikeler ile beraber yaşanmasını sağlamak bir işyerinin sağlıklı şekilde varlığını sürdürmesi için önemlidir. Bu önemli hizmeti vermenin bir bedelinin olması olağandır. Günümüzde OSGB hizmet fiyatları TÜİSAG tarafından belirlenmekte olup her OSGB İstanbul kuruluşu için farklılıklar söz konusu olabilir. Fiyatların

Yazının devamı oku

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan OSGB’ler, iş yeri ve güvenliği hizmetlerini sağlamak amacıyla işyeri sahiplerine yardımcı kurum ve kuruluşlardır. Özel sektör bünyesinde çalışabilecekleri gibi kamu kuruluşu da olabilirler. OSGB açmanın birçok kolay olmayan adımı bulunmaktadır. Söz konusu insan sağlığı ve canı olması titizliğin son raddede olmasını sağlamaktadır.

Yazının devamı oku

Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri yani kısaca OSGB’ler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından görevlendirilmiş, işverene iş sağlığı ve güvenliği konularındaki sorumluluklarını yerine getirmede yardımcı olan kuruluşlardır. Temel olarak İş Güvenliği Uzmanlığı, İşyeri Hekimliği ve Sağlık Personeli hizmetini tedarik etmek amacıyla vardırlar. Kısa zaman önce yürürlüğe giren kanun ile birlikte her işyerine iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimliği ve sağlık personeli barındırma zorunluluğu gelmişti

Yazının devamı oku