Tema Akademi Eğitim Kurumları Logo
Ücretsiz Destek Telefon (0212) 824 28 18

2014 Yılında 20 Bin İş Güvenliği Uzmanına İhtiyaç Olacak
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Eğitimi

2014 Yılında 20 Bin İş Güvenliği Uzmanına İhtiyaç Olacak

Birlik İş Güvenliği Enerji İşçi ve Çevre Sağlığı Eğitim Araştırma Derneği (BİR-DER) Başkanı Abdullah Bozkır, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, Türkiye'de halen yaklaşık 20 bin iş güvenliği uzmanına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Kısa bir süre önce İş Sağlığı ve Güvenliği Kununun yürülüğe girmesi ve sonrasında yapılan yeni güncellemelerle birlikte işverenlere bazı zorunluluklar getirmesi ciddi anlamda İş güvenliği uzmanı açığının ortaya çıkmasına neden oldu.

Bo konuylailgili olarak bir açıklama yapan Bozkır, ülkemizde toplam 1.4 milyon işverenin olduğunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmeliklere göre bugün itibarı ile C sınıfı iş güvenliği uzmanı ihtiyacının 6 bin, B sınıfı iş güvenliği uzmanı ihtiyacının 6 bin, ve A sınıfı iş güvenliği uzmanı ihtiyacının da 7 bin olduğunu açıkladı.

Bununla birlikte, şimdiye kadar yapılan mevcut araştırma sonuçlarına göre, İş sağlığı ve güvenliği kurslarından veya ilgili eğitim kurumlarından kurs alan uzmanların yüzde 25'inin hala kamu kurumlarında devlet memuru olarak çalıştığına dikkat çeken Bozkır, bu kişilerin de aktif iş güvenliği uzmanlığı yapmadığını hatırlattı.

Gelecek yıl 1 Ocak tarihinden itibaren tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan 50'nin altında çalışanı olan işyerleri içinde işyeri hekimi ve iş güvenlik uzmanlığı sözleşmesi yapılması zorunluluğu geldiğini belirten Bozkır, "Bu da hükümeti ciddi ve radikal kararlar almaya zorlanıyor. Kaldı ki daha önce söz konusu işyerleri ile ilgi hükümler ertelenmişti ve ikinci bir ertelemenin kanunu işlevselliğini ve güvenilirliğini olumsuz etkileyeceği kaçınılmaz. Elde edilen verilere ve gidişata bakılırsa işyeri hekimi ve iş güvenlik uzmanı ihtiyacı ciddi oranda artış görünecektir. Kamuda çalışan iş güvenlik uzmanlığı belgesine sahip olan memurlarında dışarıda uzmanlık yapmalarının önünün açılması durumunda iş güvenlik uzmanlığı ihtiyacının giderilmesine önemli ölçüde katkıda bulunacağı kanaatindeyiz." dedi.

Bozkır, TBMM gündemindeki, '......ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın yasalaşmasıyla kamuda çalışan işyeri hekimlerinin ayda 30 saat işyeri hekimliği yapabileceğini dile getirdi. Bozkır şunları kaydetti:
"Taslak yasalaşırsa; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve yöneticilik görevi bulunmayan tabipler ile aile hekimleri, kurum ve kuruluşlarındaki çalışma saatleri dışında aylık otuz saati geçmemek üzere işyeri hekimliği yapabilir. Tabipler, işyeri hekimliği eğitimi alma ve işyeri hekimliği belgesine sahip olma şartı aranmaksızın az tehlikeli işyerlerinin işyeri hekimliği görevini yapabilirler. Bu piyasadaki işyeri hekimi ihtiyacına bir miktar katkıda bulunacaktır. Aynı durum kamuda çalışan iş güvenlik uzmanları içinde gündeme alınır ise ciddi bir sıkıntı giderilmiş olacaktır. Amaç iş kazaları ve meslek hastalıkları ile mücadele olduğuna göre olayı çok yönlü ele alarak kamuda çalışan ve aktif olarak iş güvenliği uzmanlığı yapamayan meslektaşlarımızın da dışarıda hizmet vermelerinin önü açılmalıdır. Dernek olarak görüşülen torba kanununa kamuda çalışan iş güvenlik uzmanları için de madde eklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Burada toplumun bir kesiminin değil kamunun ortak yararları olduğu kanısındayız."

1 Ocak 2014 tarihinde işverenlerin İş güvenliği ve sağlığı uzmanlarıyla çalışma zorunluluğun yürülüğe girmesiyle birlikte meydana gelen İş sağlığı ve iş güvenliği uzmanı açığının nasıl kapanacağına dair şimdiye kadar ciddi anlamda üretilmiş bir laternatif yok gibi.

Mevcut durumda tek çözüm olarak İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kursları çözüm olarak görünüyor.

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uzman adaylarının bulundukları illerde İş sağlığı ve İş Güvenliği kurslarına giderek belirli periyodlarda yapılan sınavları kazanmaları durumunda gerekli sertifikayı alabileceklerini belirten uzmanlar, bu kadar kısa zamanda bile söz konusu uzman açığının kapanmasının çok zor olduğunu belirtiyorlar.

Kategoriler


Bu Kategorideki ilgili yazılar