Tema Akademi Eğitim Kurumları Logo
Ücretsiz Destek Telefon (0212) 824 28 18

21 Aralık İş Güvenliği Sınavı (İGS) Soru ve Cevapları
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Eğitimi

İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı

21 Aralık 2013 tarihinde düzenlenen İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı ‘nın soru ve cevapları Milli Eğitim tarafından yayınlandı.

21.12.2013 Tarihinde ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İŞ Güvenliği Uzmanlığı Sınav Soruları ve Cevap Anahtarları Milli Eğitimin Resmi Sayfasında yayınlandı. Sınavda sorulan soruları ve Cevapları Milli Eğitim Sitesinde Duyurular Kısmnadan öğrenebilirsiniz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Sınav Soruları ve Cevapları

Yeniden düzenlenen İş Güvenliği Yasası, çerçevesinde 1 Ocak 2013 Tarihinden itibaren 50 den daha az çalışanı tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer almakta olan işyerlerine iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırılması zorunlu hale getirilmişti.  Fakat yasanın yürülüğe girmesiyle birlikte bu alanda çok fazla uzman eksiği olştu. Bu nedenden dolayı söz konusu uzman açığını kapatmak için kurum, özellikle A ve B sınıfı iş Güvenliği uzmanı sayısını arttırmak için 21 Aralık 2013 tarihinde bir sınav düzenletmişti. Bu sınava Türkiye genelinde 105 bin katılmıştı.

Daha önce Milli Eğitim tarafından sadece Ankarada yapılan sınav bu sefer Başta İstanbul olamk üzere 5 farklı ilde gerçekleştirildi.

21 aralık tarihinde yapılan ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı sınav soru ve cevap anahtarı MEB tarafından yayınladı.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Değerlendirme grup numarası aşağıda tabloda belirtildiği gibidir. 
GRUP NO GRUP ADI 
1 İşyeri hekimliği 
2 C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı 
3 B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı 
4 A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı 

 

Sınava giren İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Adaylarının cevap kağıtları 2(iki) adet optik okuyucu tarafından ve çift kontrol sistemi tarafından değerlendirilecektir.


21 Aralık tarihinde sınava girmiş olan adaylar için [Puan = (Doğru Sayısı /Soru Sayısı) x 100] formulü kullanılmak suretiyle adayın sınavda göstermiş olduğu başarı puanı hesaplanacaktır.

Sınavlarda adaylara yöneltilen her bir soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır.

Buna göre ayrıca, değerlendirme 100 puan zerinden yapılacak ve sınavdan 70 puan alan aday başarılı sayılacaktır.
  
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi 
sonucunda ilgili soru/sorular iptal edilmeyecektir. Cevap anahtarı hatalı bulunan soru/soruların, doğru şık/şıkları dikkate alınmak suretiyle değerlendirme yapılacaktır. 
 
Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, hatalı bulunan soru/soruların  şıkları doğru kabul edilerek 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. 
 
İLETİŞİM ve DUYURU 
Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar MEB İletişim Merkezi ”Alo 147” 
telefonundan yararlanabileceklerdir. 
 
Sınavla ilgili duyuru ve ilanlar Millî Eğitim ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel 
Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Sınav Sonuçları her sınavdan sonra Milli Eğitim websitesinde duyurular kısmında yayınlanmaktadır. 

Kategoriler


Bu Kategorideki ilgili yazılar