Tema Akademi Eğitim Kurumları Logo
Ücretsiz Destek Telefon (0212) 824 28 18

En Tehlikeli Meslekler ve İş Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Eğitimi

İnsanların Dünya’da yaşamlarını idame etmeleri için çalışmaya ihtiyacı vardır. Eski topluluklarda çalışmalar kavramı bir plan ve meslek dalları altında yapılmıyordu. En basit ve sade yollarla İnsanlar geçimlerini sağlıyorlardı. Fakat günümüzün gelişmiş toplumunda artık meslekler oluşmuş ve daha planlı bir şekilde insanların hayatlarını kazanmaları için gelişen teknolojiye paralel olarak İşyerleri ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte özellikle gelişmiş ülkelerde İş Güvenliği ve Sağlığı kavramı ortaya çıkmıştır. Ülkemizde de kısa bir süre önce yenilenen İş Güvenliği ve Sağlığı Yasasıyla bu kavram somutlaştırılarak iş hayatında yer almıştır.

En Tehlikeli Meslekler

Bu Makalemizde Dünya’nın en tehlikeli mesleklerine yer vereceğiz ve İş Güvenliğinin Önemine tekrar vurgu yapacağız.

En Tehlikerli Mesklerden 25 Tanesinis izler için seçtik ve en sondan en başa doğru giderlim.

25. Sahil Güvenliği ve Kurtarma

Sahil Güvenliği ve Kurtarma

 Dünya’da en tehlikeli meslekler arasında gösterilen Sahil Güvenliği ve Kurtarma, özellikle deniz üzerinde görev yaptıkları için büyük bir risk altında işlerini icraa etmektedirler. Sahil güvenliğin kendilerine has ve çok detaylı İş Güvenliği prosedürü vardır. Diğer meslek dallarıyla kıyaslandığında Sahil Güvenliği ve Kurtarmanın çok kompleks ve olmazsa olmaz kuralları, iş boyunca asla taviz verilmez. Sahil Güvenliği ve Kurtarma görevlilerini diğer mesleklerden ayıran ve İfaiye Erlerine benzeyen özelliklerinden bir taneside başkalarını kurtaırken, kendi güvenliklerini de kendilerinin sağlaması zorunda olmalarıdır. Bu nedenle Sahil Güvenliği ve Kurtarma dünyadaki en tehlikeli meslekler arasında gösterilmektedir.

24. İnşaat İşçileri

İnşaat İşçileri

İnşaat işçileri gerek icraa ettikleri mesleğin şartlarından dolayı, gerek çalıştıkları tehlikeli ortamlarda, gerekse kullandıkları makine ve araçlardan dolayı büyük risk altındadırlar. Bu yüzden İş Güvenliği ve Sağlığı prosedürlerininen titiz şekilde uygulanması gereken alanlardan birisi de İnşaat Şantiyeleridir. Amerika’da yapılan bir araştırmaya göre, ülkedeki 10.000 İnşaat işçisinden %18.8 i ciddi anlamda iş kazası riski taşoyan alanlarda çalışmaktadır. Bununla birlikte ülkemizde de inşaat şantiyelerinde meydana gelen kazalarda hayatını kaybeden işçi sayısı hiçde aımsanmayacak kadar fazladır.  Bu kazalar son yıllarda azalma gösteriken, güncellenen yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte dahada düşeceği tahmin edilmekte.

23. Hayvanat Bahçesi Görevlileri

Hayvanat Bahçesi Görevlileri

Hayvanat Bahçesi görevlileride şimdiye kadar yukarıda sıraladığımız meslekler gibi risk tesşkil eden meslekler içerisindedir.  İş Güvenliği ve Sağlı prosedürlerinin titizlikle uygulanması gereken alanlardan biriside şüphesiz hayvanat bahçeleridir. Özellikle yabani hayvanların korunma altına alındığı Hayvanat Bahçelerinde çalışanların can güvenliği büyük tehtid altında iken, mesai saatlerinin çoğunu hayvanlarla birlikte geçiren görevliler onlardan bulaşabilecek hastalıklara karşıda korumasız olmaları kuvvetle muhtemel. Hayvanların beslenmesinde, temzliklerinin yapılmasında ve diğer rutin işlerde görevlilerin güvenliği ve sağlığı risk altında olduğu için bu alnlarda uygulanan İş Güvenliği ve Sağlığı kurallarıda katıdır.

22. Mezbaha İşçileri

Mezbaha İşçileri

Mezbaha İşçileri maalesef meslek itibariyle çok fazla gündeme gelmeyen bir sektörde çalışmaktadırlar. Fakat yaptıkları iş ve çalıştıkları ortamlar sadece can güvenliği değil aynı zamanda sağlık güvenliklerini de tehtid etmektedir. Mezbaha işçileri işyerlerinde kullandıkları araç ve alektler yüksek derecede can güvenliğini tehtid eden aletler statusündedir. Bunun yanında , hastalık veya salgın ihtiva eden ortamlarda görevlerini icaraa etmektedirler. Geçtiğimiz yıllarda bütün dünya gündemine bomba gibi düşen Deli Dana salgın hastalığında olduğu gibi bu tür salgın hastalıkların ilk muhatabları mazbaa çalışanları olduğundna dolayı, Mezbalarda da İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarının katı bir şekilde uygulanması ve aynı şekilde kontrol edilmesi elzemdir.

Şimdiye kadar ele aldığımız meslekler genel anlamda sağlık ve can güvenliği adına ciddi anlamda risk ihtiva etmiş olsalarda, bu mesleklerden kat kat daha fazla risk ihtiva eden diğer meslekleri incelemeye devam edeceğiz.

Bütün bu incelemeler biz İş Güvenliği ve Sağlığının ne kadar önemli olduğunu ve belirlenen kurallara maksimum derecede uymanın önemini bir kez daha gözler önüne sermeye çalışacağız.

21. Petrol ve Gaz Ekibi

 Petrol ve Gaz Ekibi

Dünya çapında yapılan araştırmaların istatistiklerine bakacak olursal bu sektörde çalışmakta olan her 100.000 personelden %27’i yaralanmaya veya ölümle sonuçlanan kazalara maruz kaldıklarını göstermektedir. Petrol ve Gaz çıkarılması işmelerinde çalışan işçiler kullandıkları gelişmiş teknolojik iş makinlerinden doğan can güvenliği riskinin yanında , bazen yer yüzünün metrelerce altında havasız, sağlık koşullarının çok zayıf olduğu ortamlarda görevlerini icra etmeye ve hayatlarını bu şekide kazanmaya çalışmaktadırlar.

En küçük bir dikkatsizliğin kişinin, hatta bütün bir ekibin hayatlarını risk edeceği bu meslek grubu da şüphesiz İş Güvenliği Kurallarının tiriz bir şekilde uygulanması gerekmektedir.

20. Güvenlik Görevlileri

Güvenlik Görevlileri

Güvenlik görvelileri başta kurumsal olmak üzere özel şirketer çatısı altında görevlerini yürütürken ciddi anlamda risk taşımaktadırlar. Mal ve can güvenliğinden sorumlu olan ve kendi görevlerini icra edebilmek için kendi hayatlarını tehlikeye atan güvenlik görevlileri için de İş Güvenliği’nin sağlanması elzemdir. Diğer mesleklere göre risk kendilerinden çok dış etkenlere bağlı olam bu meslekte, özel güvenlik tedbirleri alınırken, teknoloji bu noktada özellikle bankalarda veya para surkilasyonun  fazla olduğu yerlerde maksimum seviyededir.

19. Çimento ve Beton Üreticileri

Çimento ve Beton Üreticileri

 

Çimento ve Beton üretimmerkezlerinde çalışmakta olan işçiler de İş Güvenliği ve Sağlığı adına risak altındadırlar. Herne kadar Çimento kuru haldeyken çok fazla tehlike arzetmese bile, suyla karıştığı andan itibaren özellikle sağlık için tehdit haline gelmektedir. Ayrıca Çimento fabrikalarında meydana gelen toz bulutları sadece çalışanlar için değil aynı zamanda işyerine yakın yerlerim alanlarınıda tehtid eder. Çinemto fabrikalarından çıkan durumanlar özellikle astım, bronşit gibi kronik hastalıkları olan insanların seğlığını ciddi anlamda tehtid eder. Bu yüzden ve diğer bir çok nedenlerden dolayı, bu sektörde İş Sağlığı ve Güvenliği için mutlaka ciddi ve planlı tedbirler alınıp uygulanmalıdır.

Bunun dışında son yıllarda yapılan araştırmalar göstermektedirki Çimento Üretim merkezlerine yakın kara yollarında meydana gelen küllenme yüzünden yollarda özellikle yağışlı zamanlarda sıklıkla kazalar meydana gelmektedir.

Bu kazalara ise yola çöken çimento küllerinin oluşturduğu kazalara neden olduğu iddia edilmektedir.

Bu yüzden özellikle Çimento Fabrikalarının şehir merkezinden uzak bölgelere inşaa edilmesi İş Güvenliği ve Sağlığıaçısından hem çalışanlar , hemde o civarda yaşayan insan ve hayvanlar için daha sağlıklı olduğu en azındanz ararın minimuma indirildiği uzmanları tarafından belirtilmektedir.

 

18. İtfaiyeler

İtfaiyeler

 

Kutsal bir meslek olan İtfaiyecilik, risk açısından en tehlikeli meslekler arasında gösterilmektedir. Her ne kadar İtfaiye Erleri için çok özel eğitim programları olsa da kazaların önüne geçmenin çok zor olduğu bir meslek sınıfıdır. İtfaiyelerin diğer riskli mesleklerden bir farkıda, başkalarını hayatlarını kurtarmaya çalıştıkları esnada kendi hayatlarınıda korumaları gerektiğidir ki bu çok zor bir görevdir.

17. Tarım İşçileri

Tarım İşçileri

Özellikle ekonomisi tarıma dayalı ülkelerde tarım işçilerinin iş güvenliği ve sağlığı sürekli gündemdedir.

16. Madenciler

Madenciler

Bir yıl yokturki Dünyanın her hangi bir yerdinde madencilerin yaşadığı iş kazaları dünya gündemine oturmasın. Dünya’nın en tehlikeli meslekleri arasında yer alan madencilik, güvenlik ve sağlık açısından çok riskli bir meslektir.

Yerin yüzlerce metre altında görevlerini yerine getirmeye çalışan madenciler, olumsuz sağlık ortamlarından etkilendikleri gibi, doğal olaylardan veya iş kazalarından dolayı medyana geşebilecek kazalarda hayati riskler taşımaktadırlar.

Günüzümde gelişen teknolojiye rağmen madencilerin İş Güvenliği ve Sağlığı gelişmiş ülkelerde bile hala istenilen seviyede sağlanamamıştır.

Madencilerin hayatlarını kaybettiği en büyük kazaların genelde kaçak madeincilik yapan firmalardan kaynaklandığını yapılan istatistikler ortaya koymaktadır.

Kategoriler


Bu Kategorideki ilgili yazılar