Tema Akademi Eğitim Kurumları Logo
Ücretsiz Destek Telefon (0212) 824 28 18

İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanları Bunları Unutmamalı
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Eğitimi

İşyeri Hekimi veya İş Güvenliği Uzmanı olarak görev yapmakta olduğunuz yerde çalışmaya başladığınızdan bir hafta veya bir gün sonra bir iş kazası olma olasılığına karşı ne yapmalısınız? Bunu kesinlikle temenni etmeyiz ama böyle bir olay meydana geldiğinde neler yapılması gerektiği noktasında da bilgi edinmek en doğal haklarınızdan birisi.

OSGB İstanbul

Bu yüzden soruyu tekrarlayalım, bir işyerinde İşyeri Hekimi veya İş Güvenliği Uzmanı olarak işe başlamanızdan kısa bir süre sonra 5-10 gün içerisinde bir kaza meydana gelirse sizin tepkiniz ne olur du? Bu durumda düştüğünüzde yapmanız gereken şeyler nelerdir?

Doğrusunu söylemek gerelkirse işe yeni başlayan her işyeri hekimi ve iş güvenliği için ciddi anlamda tereddütler oluşturacak bu durum aslında göründüğü kadar ürkütücü değil, tabii ne yapması gerektiğini bilenler için. Şayet bu durumda prosedürün nasıl işlediğini iyi bilirseniz sizi zor duruma düşürebilecek kusurlu durumlardan ve davranışlardan rahatlıkla kurtulma imkanınız var.

Bu tür durumlarla karşılaşmadan önce işe başladığınızda ilk olarak bir İSG planı yapmak suretiyle işyeri sahibine onaylatmanızda sizin açınızdan ilerde meydana gelebilecek olası kötü olaylarda faydası var. Bunu yparak aslında İSG kurallarına uyacağınızı ve iyi niyetinizi ortaya koymuş olursunuz hemde işin en başından itibaren.

İşe başlar başlamaz yukarıda anlattığımız şekilde bir tutum sergilemeniz hem ISO 9001 ve OHSAS 18001’in ortak anlayışı ve metodu  olan yaptığını yaz, yazdığını uygula prensibine, hem de ILO’nun,WHO’nun ve Avrupa birliği İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansının ana öğelerine uygun bir şekilde hareket etmiş olur ve bu öğelerin gereksinimlerini en baştan itibaren karşılamış olursunuz.

Yukarıda belirttiğimiz  kurumların prensipleriyle paralel olarak çalışmanızın neden önemli olduğunu kısaca açıklayacak olursak, İş Güvenliği ve Sağlığı mevzuatının ve aynı şekilde 6331 sayısı İş Sağlığı ve Güvenliği yasasının ve bununla birlikte yönetmeliğin bu kurumların öğreti ve uygulamalarını temel aldığı için olduğunu söylememeiz gayet mümkün.  Bu yüzden yukarıda açıkladığımız şekilde işe başlar başlamazbu işlemleri yapmanız  bir nevi kendinizi olası kazalara karşı sorumluluk noktasında garanti altına lamanızı sağlayacaktır.

Bu durumda bu yılki planlamamızda hangi konulara yer vermemiz gerekmektedir:

Özetle bunları maddeler halinde sıralayacak olursak elimizde aşağıdaki gibi bir listenin olması gerekiyor:

  1. Eğer risk değerlendirmesi siz çalışmadan önce yapılmış ise, bunun palanlanmasının yapılmasına,
  2. Aynı şekilde şayet acildurum planı yapılmış ise bu konunun da planlanmasının yapılmasına,
  3. Planlanmış İSG eğitimlerinin takvime vağlanması ileminin yapılması  (Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’te geçen konuları, tehlike sınıfı ve işyerinin faaliyet gösterdiği sektöre göre)
  4. Yukarıda belirttiğimiz maddedeki gibi aynı şekilde Kişisel koruyucu donanımların temin edilme sürecinin aynı şekilde takvimebağlanması işleminin yapılması,
  5. Aynı şekilde makine koruyucularının tesbit edilmek suretiyle bu sürecin de takvime bağlanması
  6. İşyerinde kullanılan tasarımın ve makine yerleşim düzeninin uygun olup olmadığına dair kontrol edilmesi,
  7. İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğine dair bir politika oluşturulmamıs ise bu durumda bu sürecin derhal başlatılması
  8. Endüstriyel Hijyen kısmında; Gürültü, Havalandırma, Titreşim, Termal Konfor, gibi konuların İSG şartlarına uygunluğunun tespit edilmesinin sürece bağlanması,
  9. Mevzuattda belirtildiği gibi sağlık gözetimi ve buna bağlı olarak periyodik kontrollerin durumunun tesbit edilmesi işleminin yapılması,
  10. Mevzuatda belirtildiği gibi yangın güvenliği açısından işyerinin kontrolünün yapılması,

Yukarıda belirtilen ve duruma göre ek maddelerin öncelik sıralaraına göer daha önceden belirlenen bir plan çerçevesinde bir takvime bağlanması ve uygulamaya konulması, burada sıraladığımız maddelerin yapılmasıyla birlikte İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimleri işe başladıklarından kısa bir süre sonra meydana gelebilecek kazalardan sorumluluklarını azaltabilir veya tamamen ortadan kaldırabilirler. Fakat yukarıda belirttiğimiz maddeler veya bunların dışında İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi tarafından kontroller esnasında görülen eksik maddeler için belirttiğimiz çalımaların yapılmaması durumunda sorumlulukve sorunların ortaya çıkması kuvvetle muhtemel.

Konun daha iyi anlaşıması açısından bir örnek verelim. Smut bir örnek: çalıştığınız işyerinde meydana gelen iş kazası plana göre sonraki günlerde giderilecek bir konu ile ilgili olmuş olsun, siz bu meydana gelen kazayı plana almış olduğunuzdan dolayı ve planı uyguladığınız için kusurunuz çok düşük seviyelere iner, çünkü tüm konu ve sorunların bir anda giderilmesi mümkün değildir.

Bu durumlarda önemli olan İş Güvenliği Uzmanı veya İşyeri Hekimlerinin işyerindeki güvenlik ve sağlık işlemlerini sürdüre bilme çabalarıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kursu olarak bütün birimler yetiştirdikleri İş Güvenliği uzmanı ve İşyeri hekimlerini  adaylarını bu konuda kesinlikle ayrıca bilgilendirmelidirler.

İş Güvenliği Uzmanlığı ve Kursları ile alakalı daha fazla bilgi alabilmek için İstanbulda bulunan Tema Akademi İş Güvenliği Kursu ve OSGB yi ziyaret edebilirsiniz. http://www.temaakademi.com.tr/temaakademi_iletisim adresini ziyaret edebilirsiniz.

Kategoriler


Bu Kategorideki ilgili yazılar