Tema Akademi Eğitim Kurumları Logo
Ücretsiz Destek Telefon (0212) 824 28 18

İş Güvenliği Uzmanı Kimdir? Ne İş Yapar?
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Eğitimi

İş güvenliği uzmanı, işyerlerinde çalışan insanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapan bir profesyoneldir. Bu kişiler, işyerinde meydana gelebilecek kazaların önlenmesine yönelik riskleri değerlendirir, işyeri güvenliği planlarını oluşturur ve uygular, çalışanların güvenliği konusunda bilgilendirme ve eğitimler verirler. Ayrıca, işyerinde meydana gelebilecek kazaları inceler, bu kazaların nedenlerini tespit eder ve önleyici önlemleri önerirler.

İş güvenliği uzmanları, işyerlerinde çalışan insanların güvenliği ve sağlığını koruma konusunda önemli bir rol oynar. Bu nedenle, iş güvenliği uzmanlarının işyerlerinde çalışan insanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmaları önemlidir.

İş Güvenliği Uzmanı Kimdir?

İş güvenliği uzmanı kimdir? İş güvenliği uzmanı iş sağlığı ve güvenliği alanında görev almak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığınca yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesi sahibi kişidir. Bakanlık ve ilgili kuruluşlarda çalışma hayatını denetleyen müfettişler, mühendislik ya da mimarlık eğitimi veren fakültelerden mezun kişiler ve teknik elemanlar iş güvenliği uzmanı kategorisine girer.


C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Ne Demek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından desteklenen eğitim programları sonucunda iş güvenliği uzmanlığı elde edilmektedir. Çalışan başına ayda yapılması gerekenleri takvimleyen ve farklı sağlık uygulamasını kontrol etmek için kademeli olarak uzmanlıklar belirlenir. C sınıfı iş güvenliği uzmanı kimdir; ilk defa İSG kursu eğitimi alan ve sınavdan başarılı olmuş kişilerdir. Az tehlikeli çalışma ortamlarında bulunarak iş güvenliğiyle ilgili alınması gereken kararları veren kişidir. Planlamaları işverenin onayına sunmak, işverene önerilerde bulunmak gibi temel işlemler gerçekleştirmektedir.

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kimdir?

B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi, ikinci aşamada elde edilmektedir. Az tehlikeli ve tehlikeli çalışma ortamlarında yer alan kişilere denmektedir. B sınıfta yer alan bireyler eğer iş sağlığı alanında lisans ya da yüksek lisans yaptıysa eğitim görmeksizin doğrudan sınava girmeye hak kazanır. Tehlikeli sınıfta bulunmasından dolayı işverene önerilerde daha dikkatli olması, çalışma ortamına uygun olarak hareket etmesi adına da sorumlulukları fazladır. 

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Ne Demek?

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü kapsamında alınacak en yüksek sertifika sınıfıdır. A sınıfı iş güvenliği uzmanı kimdir? Tüm tehlikeli çalışma alanlarında 'iş güvenliği uzmanı' ismiyle görev alabilecek bireylerdir. Sırasıyla C ve B sınıfında deneyim elde eden ve belirli sürede çalışma gösteren kişiler ancak bu aşamaya gelebilmektedir. İnsan Kaynakları tarafından gerekli görülen çalışma koşullarında iş yerinde en az 1 tane bulunması gerekmektedir. 

İSG Uzmanı Hangi Özelliklere Sahip Olmalı?

İlk etapta iş güvenliği uzmanı kimdir merak edilse de bu açıklamaya uyabilmek için bazı özelliklere sahip olmak gerekir. İş güvenliği uzmanlarının sahip olması gereken özellikler şu şekilde sıralanabilir:

 • Planlı ve programlı çalışmaya uyum sağlaması
 • Önden tehlikeleri sezebilir, buna göre reaksiyon alabilir
 • Önleyici planlamalar düzenlemeli
 • Kısa sürede reaksiyon alabilecek yapıda bulunmalı
 • Uzun vadede planları ile süreci yönetmeli
 • Sadece çalışan değil, mekan üzerinde de değişim yapabilmesi
 • Grup ile çalışmaya uyum sağlaması
 • İletişim gücünün yüksek olması

Ayrıntıları ile İş Güvenliği Uzmanı Görev, Yetki ve Sorumlulukları Nelerdir?

İş güvenliği uzmanının birtakım sorumlulukları vardır. Bunlar şöyle sıralanabilir:

 • İşyerinde yapılacak veya yapılan çalışmaların iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına, genel iş güvenliği kurallarına uygun biçimde devam ettirilmesini sağlamak amacıyla işverene önerilerde bulunmak, rehberlik etmek,
 • İş sağlığı ve güvenliği açısından risk değerlendirmesi yapılmasıyla alakalı çalışmalara ve uygulamalara katılmak. Risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken iş güvenliği ve sağlığı önlemleri hususunda işverene önerilerde bulunarak takibini gerçekleştirmek,
 • İş yerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak, uygulamalarının kontrolünü sağlamak, çalışma ortamının gözetimini yapmak. İşyerlerinde yangın, kaza, doğal afet gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planlamalarının yapılması, ilk yardımcı ve acil müdahale açısından yapılması gereken her türlü organizasyonun diğer birimlerle iş birliği içinde yapılması,
 • İşyerinde çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun şekilde planlanması hususunda çalışmalar yapılarak işverenin onayına sunulması, uygulamalar yapılması ya da bunların kontrollerinin sağlanması,
 • İşyeri hekimiyle beraber iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla alakalı değerlendirmeler yapılması, tehlikeli olayın tekrarlanmaması adına inceleme ve araştırmalar yapılması, gerekli önleyici faaliyetlerin hazırlanması, uygulamalarının takip edilmesi.

Dolayısıyla iş güvenliği uzmanı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği adına her türlü denetim, planlama ve kontrolleri yapılmasında görevli kişidir. Son yıllarda işyerlerinde İş Güvenliği Uzmanı çalıştırılmasının yasal olarak zorunlu hale gelmesiyle birlikte meslek son derece popülerlik kazanmış, pek çok kişi İş Güvenliği Uzmanı olmanın yollarını arar olmuştur. İş güvenliği uzmanı olmak içinse birtakım şartları yerine getirmek gerekmektedir.

İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur?

İş güvenliği uzmanı nasıl olunur sorusu son dönemde mesleğin popülaritesinin artmasıyla birlikte çok daha fazla gündeme gelir olmuştur. İş güvenliği uzmanı olmak için bazı şartlar ve yerine getirilmesi gerekenler vardır.

İş güvenliği uzmanı olabilmek için öncelikle üniversitelerin bazı ön lisans ve lisans bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir. Peki kimler iş güvenliği uzmanı olabilir? İşte, bu bölümler şunlardır:

 • Mühendislik ve Mimarlık Fakülteleri
 • Teknik Öğretmen
 • Üniversitelerin Fen veya Fen Edebiyat Fakültesi Mezunları (Fizik, Kimya ve Biyoloji)
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Ön Lisans ve Lisans Mezunları

İlgili bölümlerden mezun kişilerin karsından bir sonraki adım sınavdır. İSG sınavı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen esaslara göre ÖSYM tarafından yapılır. Fakat adayların önce İSG kursu almaları gerekir.

İSG kursu, yani İSG eğitimi bakanlığın yetkilendirdiği eğitim kurumları tarafından verilir. Son dönemde mesleğe rağbet arttığı için sektörde yetkisiz İSG kurslarına da rastlanılır olmuştur. Fakat bu adaylar için hem zaman hem maddi kayıp demektir. Bu nedenle kurumumuz gibi yetkili, güvenilir, kaliteli iş güvenliği uzmanlığı kursları tercih edilmelidir.

İSG eğitimleri hem teorik hem pratik eğitimleri kapsar. Adaylar belirlenen saat kadar eğitim alırlar ve bu eğitimin sonunda İSG sınavına girerler. İSG sınavı, yani iş güvenliği uzmanlığı sınavı yılda iki kez, aralık ve mayıs aylarında yapılır. Bu sınavda adaylar 50 soruluk testlerle karşılaşırlar. 50 soru için 75 dakika süre verilir ve sınav sonunda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almak gerekir. 70 puan için de en az 35 sorunun doğru cevaplanması gerekmektedir.

İş güvenliği uzmanlığı sınavında geçerli not alan adayların sonrasında İş güvenliği uzmanlığı sertifika ücretini yatırması gerekir. Sertifika ücretini yatıran adaylar gerekli belgelerle sertifika başvurusunda bulunurlar ve ortalama 7 iş günü içinde e-devlet sistemine İş sağlığı ve güvenliği sertifikası tanımlanır. Sertifikanın tanımlandığı kişiler artık İş güvenliği uzmanı olmuş olurlar ve gerek kamu gerekse özel sektörde İş güvenliği uzmanı olarak çalışmaya başlayabilirler. İş başvurularında CV’lerine İş güvenliği uzmanı olduklarını ekleyebilirler.

İş Güvenliği Uzmanı Sertifikası Nasıl Alınır?

İş güvenliği uzmanı sertifikası nasıl alınır? Kamu kurumunda ya da özel bir firmada İş güvenliği uzmanı olarak çalışacak kişinin mutlaka iş güvenliği uzmanı sertifikası sahibi olması gerekir. Bu sertifikayı alabilmek için öncelikle üniversitelerin iki ya da dört yıllık bazı bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir.

Mühendislik ve mimarlık fakülteleri, teknik öğretmen, üniversitelerin fen veya fen edebiyat fakültelerinin fizik, kimya ve biyoloji bölümleri, iş sağlığı ve güvenliği ön lisans ve lisans bölümü mezunları iş güvenliği uzmanı olabilirler.

İlgili bölümlerden mezun olan kişiler sonrasında iş güvenliği eğitimi almalıdırlar. İş güvenliği eğitimleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurumlarca verilir. Eğitim programları teorik ve uygulamalı iş güvenliği eğitimlerden oluşur. Eğitimlerin teorik kısmı 180 saat, uygulama kısmı 40 saattir. İş güvenliği uzmanlığı eğitimleri tek bir program halinde verilebilir. Ayrıca 2020 yılından bu yana iş güvenliği eğitimleri sadece yüz yüze değil, online olarak da verilebilmektedir. Uzaktan İş güvenliği uzmanlığı eğitimi ile adayların zaman sınırları çok daha genişlemektedir.

İş güvenliği uzmanı sertifikası için eğitimden sonraki aşama sınavdır. İş güvenliği uzmanlığı sınavı ÖSYM tarafından, senede iki kez yapılır. Aralık ve mayıs aylarında gerçekleştirilen sınavlarda İş güvenliği uzmanı adaylarına 50 soruluk testler uygulanır. Bu testlerde pek çok konu hakkında soru sorulur. Başlıca konular şunlardır:

 • Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
 •  Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
 • İşyeri temizliği ve düzeni,
 •  İş kazasından ve meslek hastalığından ortaya çıkan hukuki sonuçlar
 •  Meslek hastalıklarının sebepleri,
 • Hastalıktan korunma prensipleri ve hastalıktan korunma tekniklerinin uygulanması,
 • Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
 • İlkyardım,
 •  Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
 •  Elle kaldırma ve taşıma,
 • Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
 •  İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
 •  Ekranlı araçlarla çalışma,
 •  Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
 •  İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri uygulanması,
 • Güvenlik ve sağlık işaretleri,
 • Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
 • İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları
 • İş güvenlik kültürü,
 • Tahliye ve kurtarma.

Sınavdan 70 ve üzeri puan alan adaylar sonrasında iş güvenliği uzmanı belgesi ücretini yatırarak başvuruda bulunur ve kısa sürede iş güvenliği uzmanı sertifikası tanımlanır. Bu sertifikanın geçerlilik süresi 5 yıldır. 5 yıl sonunda yenileme başvurusunda bulunulur. İş güvenliği uzmanı sertifikası yenileme başvurusu için de ayrı bir ücret yatırmak gerekmektedir.

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi Nedir, Kimler İSG Eğitimi Almalı?

İş güvenliği uzmanı kimdir, iş sağlığı güvenliği sertifikası nasıl alınır? Aslında bu sorunun cevabı eğitimden geçmektedir. İş güvenliği eğitimi bu alanda lisans ve yüksek lisans eğitimi almamış bireylerin katılması gereken kurslardır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından onaylanan kurslar tarafından verilmektedir. İlk yardım, iş sağlığı ve tehlikeli ortamlar hakkında bilgi verilmektedir. İş güvenliği sertifikası almak adına ÖSYM tarafından düzenlenen sınavda başarılı olmak için bu eğitime katılmak gerekir.

İş Güvenliği Uzmanı Eğitimi Nereden Alınır?

İş güvenliği uzmanı eğitimi nereden alınır sorusu iş güvenliği uzmanı sertifikası almak isteyenlerin cevabını en fazla merak ettikleri konulardan birisidir. İş güvenliği uzmanı eğitimi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen eğitim kurumlarınca verilmektedir ve adaylar bu kurslardan eğitim alabilmektedir.

İş güvenliği uzmanlığı kursu sertifika alım sürecinde en önemli hususlardan birisidir. Son dönemde iş güvenliği uzmanlığına rağbetin artmasıyla birlikte sektörde yetkisiz birçok kurum ortaya çıkmıştır. Bu kurumlardan alınacak eğitimlerin herhangi bir geçerliliği olmadığından adaylara hem zaman ham maddi kayıp olmaktadır.

İş güvenliği uzmanlığı kursu seçiminde bir diğer önemli husus alacağınız eğitimin özgünlüğü ve kalitesidir. Sınavlarda her ne kadar sınırlı bir soru sorulsa da konular çok geniştir ve daha çok teknik ağırlıklıdır. Bu nedenle iş güvenliği uzmanı olmak isteyen adayların kurstan daha kaliteli eğitim alması başarı şanslarını arttıracaktır.

İş güvenliği uzmanlığının yönetmelikleri, yasaları veya mevzuatları sık sık güncellenmektedir. Bu nedenle de eğitim kurumunun yenilikçi, kendini sürekli geliştiren, gelişmeleri yakından takip eden yapıda olması gerekmektedir. Kurumumuz yetkili bir kurum olarak sizlere en kaliteli iş güvenliği uzmanlığı kurs hizmetlerini vermektedir.

İş Güvenliği Uzmanı Maaşı Ne Kadar?

İş güvenliği uzmanı maaşı ne kadar sorusunun net bir cevabı yoktur. İş güvenliği uzmanı maaşları kişinin çalıştığı işyerine, iş yerinin çalışan sayısına göre değişmektedir. Ayrıca işyerinin tehlikelilik sınıfı ve iş güvenliği uzmanının sahip olduğu sertifika türü diğer etkenlerdir. Sınıfsal olarak en yüksek iş güvenliği uzmanı maaşını A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı almaktadır.

İş güvenliği uzmanının deneyimi, tecrübesi gibi unsurlar da maaşlar da etkili olmaktadır. Her yıl güncel piyasaya göre iş güvenliği uzmanı maaşları da değişmekte, bu nedenle düzenli bir artış eğilimi gözlemlenmektedir. Daha büyük işyerlerinde, daha tehlikeli alanlarda çalışan iş güvenliği uzmanları daha yüksek maaşlar alabilmektedir.

Siz de Tema Akademi kursumuzla iletişime geçerek gerek İSG Kursu gerekse bu uzmanlık hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Erken eğitim kaydı ile daha uygun fiyatlarla eğitime katılabilir, ÖSYM sınavlarından başarı elde ederek kısa sürede uzman sertifikası alabilirsiniz.

Kategoriler


Bu Kategorideki ilgili yazılar