Tema Akademi Eğitim Kurumları Logo
Ücretsiz Destek Telefon (0212) 824 28 18

Kimler İş Güvenliği Uzmanı Olabilir?
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Eğitimi

İş sağlığı ve güvenliği eğitimi ile kimler iş güvenliği uzmanı olabilir? Günümüzün farklı bir mesleği durumunda olmasından dolayı birçok kişinin dikkatini İSG çekmektedir. Bakanlık tarafından alınan kararlar ve yaygınlaştırma çalışmalarından dolayı yeni bir meslek alanı olarak açılması da bu durumda etkili olmaktadır.

Söz konusu bu durum olduğundan dolayı ‘Kimler iş güvenliği uzmanı olabilir?’ araştırmaları gerçekleşmektedir. Bu durum hakkında yayınlanan yönetmelikler vs. cevap verici nitelikte olmaktadır. Bu yüzden bu mesleği yapabilecek kişiler hakkında daha net bilgi alabilirsiniz.

Kimler İş Güvenliği Uzmanı Olabilir?

İş güvenliği uzmanlığı sözü geçen kanun maddesinde; iş sağlığı ve güvenliği alanında görevlendirilmek üzere, iş güvenliği uzmanlığı yetkisine sahip olan, kurum ve gerekli kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik, mimarlık eğitimi alan kişiler ve teknik elamanlar olarak tanımlanmıştır.

Sözü geçen teknik eleman ise teknik öğretmenler, kimyager, fizikçi ve biyolog gibi unvanlara sahip olanlar ile meslek yüksekokullarının iş sağlığı ve güvenliği bölümlerinden mezun olan kişiler olarak tanımlanır.

Buradan hareket ederek kimler iş güvenliği uzmanı olabilir sorusunda öncellikle aşağıda belirtilen kişiler kurum tarafından iş güvenliği uzmanı olarak atanacaktır.

 • Kurum bünyesinde veya kuruma bağlı kuruluşlarda çalışma sistemini denetleyen müfettişler,
 • Mühendislik ve mimarlık fakültelerinden mezun olanlar
 • İş sağlığı ve güvenliği bölümlerinde lisans veya ön lisans eğitimi alanlar
 • Teknik öğretmenler ile fizikçi, kimyager ve biyologlar ilgili kurumca iş güvenliği uzmanları olarak tercih edilmektedir.

Yalnız ister İSG uzmanı isterse iş yeri hekimliği için bazı bölümlerden mezun olmak yetersizdir. Çünkü önce eğitim alınmalı sonrasında sınav başarısı gerekmektedir. Sınavdan başarılı olmayan bireyler 'Kimler iş güvenliği uzmanı olabilir?' noktasında uygun olsa da uzmanlık alamayacaktır. 

1 - Kimyager İş Güvenliği Uzmanı Olabilir mi?

Evet, kimyagerler İSG uzmanı olabilir. Çünkü yönetmeliği incelediğinizde göreceksiniz ki Kimya mezunları iş sağlığı ve güvenliği mezunu olmak adına eğitim alabilmektedir. Bahsedilen bu bölümden mezun olan kişilere Kimyager denmektedir. Bu yüzden bireylerin İSG uzmanı olabilmesi için kimyager olması, dört senelik Kimya bölümü mezunu olması yeterlidir.

2 - Mimar İş Güvenliği Uzmanı Olabilir mi?

Her ne kadar kimler iş güvenliği uzmanı olabilir araştırması yapılsa da belirli bölümler için bu sorunun cevabı negatif olacaktır. Mimarların çalışma alanları mekan değişikliği ile alakalıdır. Bu yüzden iş yerleri için özellikle gereken bir meslek grubudur. İş sağlığı ve güvenliği oluşturmak adına mimarların yapabileceği işlemler fazladır. Tüm bunlar düşünüldüğünde evet, mimarlar iş güvenliği uzmanı olabilir.

3 - İktisat Mezunu İş Güvenliği Uzmanı Olabilir mi?

İktisat mezunları, kimler iş güvenliği uzmanı olabilir cevabında olmayacak gruptur. İktisat ve Ekonomi mezunlarının genel olarak İİBF alanında bölüm bitiren kişilerin İSG uzmanı olması mümkün değildir. Kendileri eğitim alarak sadece ‘katılımcı belgesi’ alabilirler. Ancak sınava giriş hakları bulunmaz, uzman olarak yer alamaz.

4 - Eğitim Fakültesi Mezunları İSG Uzmanı Olabilir mi? Kimler İş Güvenliği Uzmanı Olabilir?

Eğitim Fakültesi kapsamında mezun olan bireyler öğretmen olarak mesleklerini elde ederler. Fakülteden mezun olan tüm öğretmenler İSG uzmanı olarak bulunamamaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı olabilmek için sadece belirli bölümdeki öğretmenler başvuruda bulunabilir. Teknik öğretmenlerin sadece uzman olabilmek için şansları yer almaktadır.

5 - Lise Mezunu İş Güvenliği Uzmanı Olabilir mi?

Liseden mezun olduktan sonra İş Sağlığı ve Güvenliği alanında çalışmayı düşünüyorsanız, ön lisans ya da lisans mezunu olmanız gerekir. Sadece lise bitirmek, İSG uzmanı olmak adına yetersiz bir durumdur. Eğitimlere ve buradan sonra ÖSYM sınavlarına katılım göstermek mümkün olmayacaktır. Fakat İş Sağlığı ve Güvenliği alanında ön lisans okursanız, şans elde edebilirsiniz.

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kimler Olabilir?

İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri üç farklı kademeye hizmet etmek adına gerçekleşmektedir. Bu kademeler şu şekilde yer almaktadır:

Kademeler

Açıklamaları

 

A Sınıfı

Tehlikeli tüm gruplarda çalışma gösterebilen uzmanlardır.

 

B Sınıfı

Tehlikeli ve az tehlikeli çalışma alanlarında yer alabilen uzmanlardır.

 

C Sınıfı

İlk kademedir, az tehlikeli çalışma ortamlarında yer alabilen uzmanlardır.

Durum böyle olunca B kademesi İSG uzmanı olabilmek için iki farklı yöntem yer almaktadır. Bunların ilki C kademesinden B kademesine geçiş yapmaktır. C sınıfı uzmanlığı elde eden bireyler B sınıfında kimler iş güvenliği uzmanı olabilir noktasında şans elde edebilir. C kademesinde 3 senelik çalışma gösterdikten sonra B sınıfına geçiş hakkı elde edebilir.

Diğer taraftan bazı bölümler ve durumlarda doğrudan B kademesinde İSG uzmanı olunabilmektedir. Tema Akademi olarak her ne kadar profesyonel eğitimlerle kişilere İSG uzmanı olma imkânı sağlasak da bazı meslek grupları eğitimsiz sınava giriş hakkı elde eder. İSG alanında lisans mezunu olan ya da tezli-tezsiz yüksek lisans yapmış bireyler doğrudan sınava giriş yapabilirler.

Kimler İş Güvenliği Mezunu Olamaz?

İlk aşamada kimler iş güvenliği uzmanı olabilir noktası önem kazansa da bazen kimlerin olamayacağını bilmek de kısa sürede yanıt almanızı sağlayabilir. Yalnız bahsedilen Tema Akademi İSG kursu belirli kişilerin katılımı için uygundur. Çünkü yönetmeliklerde sadece bazı bölüm mezunlarının eğitim ve sınava katılım hakları mevcuttur.

Tüm bunlar düşünüldüğünde tek tek kimlerin İSG kursu katılımcısı olmayacağını belirtmek oldukça zordur. Yine de en çok sorulanlar arasında İSG eğitimi alamayacak bireyleri şu şekilde özetlemek mümkündür:

 • Lise mezunları,
 • İktisat mezunları,
 • Maliye mezunları,
 • Çalışma Ekonomisi mezunları,
 • Teknik öğretmenlik dışındaki Eğitim Fakültesi mezunları,
 • İlkokul mezunları,
 • Ortaokul mezunları.

Son olarak İSG lisans ve bu alanda yüksek lisans yapmış bireylerin de eğitime katılım göstermesine gerek yoktur. Doğrudan sınava giriş biletini elde edebilirler.

İş Güvenliği Uzmanı Sertifikası Aldıktan Sonra Hangi Alanlarda Çalışılabilir?

İş Sağlığı ve Güvenliği, bakanlık tarafından önem verilen ve çalışma alanlarında zorunlu tutulan meslek grubudur. Eğitim sonrası sınavdan başarılı olan bireyler ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri’ unvanını kazanarak çeşitli çalışma alanlarında yer bulabilir:

 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • İnşaat alanları,
 • Kimya enstitüsü,
 • Elektrik – Elektronik sanayisi,
 • Makine üretim alanları,
 • Üniversiteler,
 • Sivil savunma alanları,
 • Acil müdahale alanları,
 • İlaç sanayisi,
 • Petrol ve türevlerinin olduğu üretim alanları.

Çalışma alanları daha da genişletilebilmektedir. Çünkü insanın bulunduğu ve çalışma gösterdiği her alan tehlikeyi beraberinde getirir. İşçi sağlığı ve güvenliği adına İSG uzmanları bu alanlarda kendisine yer bulacaktır.

İSG Kursu Sonrası Hemen Çalışmak Mümkün mü?

Katılımcılar eğer ‘Kimler iş sağlığı uzmanı olabilir?’ kademesine uygunluk gösteriyorsa eğitime girmeye hak kazanır. Tema Akademi olarak sağladığımız eğitimlerin sonunda sadece ‘katılımcı sertifikası’ elde edilmektedir. Katılımcı sertifikaları, bir alanda çalışmak adına yeterli değildir. İSG uzmanı olarak çalışabilmek için ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlara girilmeli.

ÖSYM tarafından İSG Uzmanlığı Sınavları yılın iki döneminde yapılmaktadır. Mayıs ya da Aralık ayında yapılan bu sınavlara başvuruda bulunmalısınız. 70 sorudan oluşan sınavda 35 doğru yaptığınız takdirde sınavdan başarılı olur ve İSG Uzman Sertifikası almaya hak kazanırsınız. Sertifikanızı aldıktan sonra ancak bir alanda çalışma imkânı bulabilirsiniz.

İşyerlerinin ve İş Güvenliği Uzmanları Sınıflandırma

6331 sayılı kanuna göre iş yerlerinde iş güvenliği uzmanları aşağıdaki gibi üş farklı alana göre sınıflandırılmışlardır.

 • İş yerlerinin sınıflandırılması; Çok tehlikeli işyeri - Tehlikeli işyeri - Az tehlikeli işyeri
 • İş Güvenliği Uzmanlarının Sınıflandırılması; A sınıfı iş güvenliği uzmanı - B sınıfı iş güvenliği uzmanı - C sınıfı iş güvenliği uzmanı şeklinde sınıflandırılmaktadır.

Sınıflandırmaya Göre İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Alabileceği İşyerleri Nerelerdir?

 • A sınıfı belgeye sahip olan iş güvenliği uzmanı çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde görev alır.
 • B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olan kişiler tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde görev alır
 • C sınıfı belgeye sahip olanlar ise az tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı olarak görev alır.

İş güvenliği uzmanlığı ile alakalı olarak genel uygulamalar bu şekilde gerçekleşmiş olsa da aslında iş güvenliği uzmanlarının yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmeliklerde geçici süreler ile istisnai durumlar oluşturulabilmektedir. Bu istisnai durumlar ise ilgili yasa maddesinde şu şekillerde belirtilmiştir.

Kurum; iş güvenliği ve iş sağlığı uzmanlarının görev ve yetkilendirilmesinde sektör bazlı olarak özel düzenleme yapabilme yetkisine sahiptir. Daha önceden yapılan düzenlemeler ile C sınıfı belgeye sahip olan iş güvenliği uzmanlarının daha farklı sektörlerde de çalışmasının önü açılmış oldu. Bu yayınlanan tabloda tüm C sınıfı personelin iş alanları ile ilgili gerekli bilgiler bulunmaktadır. Ancak belirtilen bu yasa şuan için yürürlükte değildir. İhtiyaç halinde gerekli görüldüğü zaman uygulamaya sokulabiliyor.

İş güvenliği uzmanları belgelerine göre yerleştirilmiş olan iş yerlerinde kendi tehlike sınıfı alanlarında iş güvenliği uzmanlarının belirtilen süreler içinde çalışıldıktan sonra yapılacak olan başvurular ile adayların tehlikeli çalışma sınıfları değiştirilebilmektedir. Bu yasa da belli bir dönemde gerek görüldüğü zaman tekrardan yürürlüğe girmektedir.

İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi Almak Gerekli midir? 

Daha önceden hiçbir şekilde iş güvenliği belgesi almamış olanlar direkt olarak C sınıfı iş belgesi alabilmektedir. Bu belge işe başlangıç belgesi olarak düşünülebilir. Bu belgeyi alabilmek için de öncelikle iş güvenliği uzmanlığı kurslarına ve eğitimlerine katılmalı, yapılacak olan sınavlardan da geçerli puanı almak gerekmektedir. C sınıfına sahip olan iş güvenliği uzmanları belli süreler kendi alanlarında görev yaptıktan sonra yüksek lisans veya daha farklı bir eğitim programı sonrasında tekrardan sınava girerek çalışma sınıfını yükseltebiliyor. Bununla ilgili ayrıntılı bilgiler ise ilgili kurumun internet sitesinde mevcut durumdadır.

Eğitime ve Sınava Girmeden İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi Alabilmek Mümkün mü?

 • Mimarlık ve Mühendislik eğitimi veren fakültelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun olanlar, teknik elemanlar ile iş sağlığı ve iş güvenliği alanlarında doktora eğitimini tamamlamış olanlar,
 • İş sağlığı ve güvenliği genel müdürlüğü bünyesine bağlı birimlerde en az on yıl süre ile görev yapmış olan mühendis, mimar ve teknik elemanlar,
 • İş sağlığı ve güvenliği alanlarında müfettiş yardımcılığını en az on yıl süre ile yapmış olanlar
 • İş sağlığı ve güvenliği genel müdürlüğü ile bu müdürlüğe bağlı olan birimlerde en az 10 yıl süre ile uzman yardımcılığı yapmış olan veya hala yapıyor olan mimar, mühendis ve teknik elemanlar hiçbir eğitime katılmadan direkt olarak sınavlara girebilir ve A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi alabilir.

Eğitime Katılmadan Doğrudan Sınava Girerek İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi Alabilecekler

İş güvenliği sınavına girmeden önce, bir İş Güvenliği Kursu aracılığı ile sınava hazırlanabilirsiniz.

İş sağlığı ve iş güvenliği alanlarında yüksek lisans yapan mühendisler, mimarlar ve teknik elamanlar eğitime katılmadan direkt olarak B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi alabilecektirler. Fakat bu kişilerin de kurum ve ÖSYM tarafından yapılacak olan iş güvenliği uzmanlığı sınavlarına girmesi gerekeceği gibi istenen sınav puanını da alması gerekmektedir. Aynı zamanda bu şekilde eğitim almadan sınava girecek adayın sınırsız hakkı bulunmaktadır.

Gerekli olan kimler iş güvenliği uzmanı olabilir? Sorusunun ayrıntılı ve daha geniş kapsamdaki bilgisini Genel müdürlük internet sitesinden veya ÖSYM internet adresinden öğrenilebilir. 

İSG Uzmanı Nasıl Olunur?

C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için temelden eğitim almak ve ilerlemek gerekir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından onaylanan kurslardan iş güvenliği uzmanlarının bilmesi gereken bilgileri aktaran eğitimlere katılmalısınız. Daha önce çalışma yapmadıysanız ya da istisna durumlardaki lisans bölümlerinden mezun değilseniz, eğitim almadan iş güvenliği uzmanlarının görev ve sorumluluklarını alamazsınız. 

Diğer taraftan İSG eğitimleri hakkında yönetmelik belirlenmiştir. Bu yönetmeliğe bağlı olarak iş güvenliği uzmanları yetiştirmek için eğitimler verilmektedir. İSG uzmanlarının görev ve sorumlulukları, ortam ve çevre üzerinde daha fazla sağlıklı ortam oluşturmak adına yapılabilecekler aktarılır. Eğitim alındıktan sonra iş sağlığı güvenliği uzmanları için oluşturulan ÖSYM sınavlarına katılmak gerekir. 

Kimler iş sağlığı güvenliği uzmanı olabilir aşamasını karşıladığınız takdirde eğitim ve sınav için uygun görülürsünüz. Son aşamada ÖSYM tarafından düzenlenen yılda iki kere olan sınavdan birisine girerek başarılı olmanız gerekir. Yalnız iş sağlığı güvenliği sertifikası nasıl alınır alanında sınavdan başarılı olamazsanız, sayısız şekilde sınava girmeye hakkınız bulunur. 50 soruluk sınavda 35 soruya doğru yanıt vererek 70 puan almanız şarttır. Bu başarıyı karşıladığınız takdirde uzman olabilirsiniz.

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi Nedir?

İş güvenliği uzmanlarının görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik kapsamında iş güvenliği uzmanlığı eğitim programları yer almaktadır. İş güvenliği eğitimi, Çalışma ve Sosyal Güvenliği Bakanlığı tarafından onay alan kurumlar tarafından verilmektedir. Özel olarak desteklenen bu eğitimler sertifika programı olarak da lanse edilmektedir. İSG sertifikası kapsamında bu eğitimler sadece 'katılımcı sertifikası' verecektir. Ancak uzman iş güvenliği sertifikası nasıl alınır aşamasında belge almak için Ösym tarafından düzenlenen sınavlardan başarılı olma şartı vardır. 

Tema Akademi olarak iş güvenliği uzmanı olmak isteyenlere profesyonel eğitim sunmaya devam ediyoruz. Sınavda iş güvenliği uzmanlarının başarılı olması adına gerekli tüm bilgiler sunulmaktadır. Mevcut iş güvenliği uzmanlığı eğitimi kapsamında online eğitimler sağlanmaktadır. Online ve uzaktan eğitimlerimizin ayrıntıları şu şekildedir: 

 • Tehlikeli alanlarda yer alan işyerlerinde güvenliği sağlamak adına teknik bilgilerin aktarılması,
 • Online ve uzaktan eğitim videoları,
 • İsteyenlere staj imkânı,
 • Konu anlatımlı ders kitapları,
 • Hap bilgiler,
 • ​​Telegram ders çalışma grupları
 • Hafta içi ve hafta sonu ders grupları. 

İSG Uzmanı Olmak İçin Nasıl Eğitim Alınır?

İSG Uzmanı olmak isteyenler için alınacak eğitim konusunda dikkat etmeniz gereken bazı hususlar vardır. İşte bunları açıklamak için birkaç madde:

 1. İş Güvenliği Uzmanlığı Kursu: İş Güvenliği Uzmanı olmak için alacağınız en önemli eğitim, İş Güvenliği Uzmanlığı Kursu'dur. Bu nedenle, eğitim kurumunu seçerken dikkatli olmanız önemlidir.
 2. Yetkili Bir Kurum: İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi alacağınız kurum, öncelikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir kurum olmalıdır. Bu, eğitimin kalitesi ve geçerliliği açısından önemlidir.
 3. Kaliteli ve Özgün Eğitim: Alacağınız eğitim, kaliteli ve özgün olmalıdır. İş Güvenliği Uzmanı olarak sahip olmanız gereken bilgi ve becerileri eksiksiz bir şekilde öğretebilmelidir. Bu nedenle, eğitim programının içeriğini ve müfredatını incelemek önemlidir.
 4. Eğitim Kadrosu ve Destek Ekipleri: Eğitim almayı düşündüğünüz kurumun eğitim kadrosu ve destek ekibi tecrübeli olmalıdır. Eğitmenlerin ve uzmanların sahip olduğu tecrübe ve bilgi, size daha iyi bir eğitim deneyimi sunacaktır. Ayrıca, eğitim sürecinde herhangi bir sorun yaşadığınızda size destek olabilecek bir destek ekibinin bulunması da önemlidir.

İSG Uzmanı olmak isteyenler için eğitim seçimi oldukça önemlidir. Yukarıda belirtilen maddeleri göz önünde bulundurarak, yetkili bir kurumda kaliteli ve özgün bir eğitim alabilir ve iş güvenliği alanında uzmanlaşabilirsiniz.

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi Kaç Saat?

İş güvenliği uzmanlığı eğitimi toplamda 220 saat sürer. Bu süre içinde eğitimler farklı şekillerde gerçekleştirilebilir. Aşağıdaki tabloda eğitim süreleri ve yöntemleri belirtilmiştir:

Pasif Uzaktan Eğitim

81 Saat

Canlı Uzaktan Eğitim

99 Saat

Staj

40 Saat

Toplam Eğitim Süresi

220 Saat

 

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Ücretleri Ne Kadar?

Tema Akademi olarak, sektörde yer alan en uygun fiyatlı İSG eğitimi vermenin garantisini sunuyoruz. Özellikle aylar öncesinden yapacağınız kayıtlarınızın sonunda siz de avantajlı fiyatlardan yararlanabilirsiniz. Güncel fiyatlar, indirim ve kampanyalardan haberdar olmak isterseniz telefon numaramızdan hemen bizimle iletişime geçin.

İş Güvenliği Uzmanı Sertifikası Nasıl Alınır?

İş güvenliği uzmanı olmak isteyen kişiler iş sağlığı ve güvenliği uzmanlık sınavlarına girmekle yükümlüdür. Bu süreçte aşağıdaki adımlar takip edilir:

 1. Sınava Giriş: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından esasları belirlenen ve ÖSYM tarafından hazırlanan iş sağlığı ve güvenliği uzmanlık sınavlarına başvuru yapılır.
 2. Sınav Başarısı: Sınava katılan adayların en az 70 puan alması gerekmektedir. Sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklanır.
 3. Sertifika ve İş Güvenliği Uzmanlığı: Sınavda 70 puan ve üzeri puan alan kişiler, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olmaya ve iş sağlığı ve güvenliği sertifikası almaya hak kazanır.
 4. Sertifika Kontrolü: İş sağlığı ve güvenliği sertifikası almaya hak kazanan kişiler, sertifika durumlarını e-devlet üzerinden İSG KATİP sistemiyle öğrenebilirler.

Bu süreçleri takip ederek iş sağlığı ve güvenliği uzmanı sertifikasını alabilir ve iş güvenliği uzmanı olarak çalışma imkanına sahip olabilirsiniz.

Tema Akademi İSG Eğitim Kurumları

Tema Akademi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından resmi olarak İSG kurs ve eğitimleri verme yetkisine layık görülmüştür. 10 yıllık sektör deneyimimiz ile her yıl onlarca farklı kurumsal alanda binlerce kursiyerimizi uzman statüsüne yükseltmiş bulunmaktayız. İSG Kursu, İşyeri Hekimliği ve İşyeri Hemşireliği başta olmak üzere sağlık ve İSG sektörünün önemli bir bölümünü kapsayan, kaliteli ve sonuç odaklı eğitimlerimiz ile siz de kariyerinizi güçlü adımlar ile inşa edebilirsiniz

İSG Uzmanı Ne Kadar Maaş Alıyor?

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) uzmanlarının maaşları, çalıştıkları sınıfa ve tehlike seviyesine göre farklılık gösterir. İş Güvenliği Uzmanlarının 2023 yılına ilişkin maaş verileri aşağıdaki gibidir:

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları: En tehlikeli bölgelerde çalıştıkları için diğerlerine göre daha yüksek maaş alırlar.

 • Minimum maaş: 17.000 TL
 • Maksimum maaş: 47.000 TL

Not: Yukarıdaki veriler 2023 yılına ait olup, maaşlar zaman içinde değişebilir ve farklı faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Herkes İSG Uzmanı Olabilir mi?

Teknik öğretmenler, mimarlar, mühendisler, fizikçiler, kimyagerler veya biyologlar gibi mesleklerin yanı sıra, iş sağlığı ve güvenliği lisans veya ön lisans programlarından mezun olanlar iş güvenliği uzmanı olabilirler.

İş güvenliği uzmanı sertifikası  almak için ii güvenliği kursu arayışı içerisinde iseniz lütfen çekinmeden 0212 914 00 29 numaralı telefondan bize ulaşarak her türlü sorularınızı yöneltebilirsiniz. Memnuniyetle sorularınızı cevaplandıracağız.

Veya İletişim formundan bilgilerinizi bırakın biz sizi arayalım.

Kategoriler


Bu Kategorideki ilgili yazılar