Tema Akademi Eğitim Kurumları Logo
Ücretsiz Destek Telefon (0212) 824 28 18

Temel İlkyardım Eğitimi Almanız için 5 Sebep
İlkyardım Eğitimi

Temel İlkyardım Eğitimi Almanız için 5 Sebep

Temel ilkyardım eğitimi 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre işyerlerinde, özellikle bazı meslek grupları içinde alınması gereken program içeriğini kapsar. Kaza gibi hayati tehlike durumlarında sağlık görevlileri gelene kadar var olan durumun kötüye gitmesini engellemeye yönelik eğitim çalışmalarını İçermektedir.

 

Tema Akademi olarak adaylarımız kritik süre içerisinde müdahalede bulunma yetkisi ile birçok hastaya yardımcı olabilmektedir. Verdiğimiz temel ilkyardım eğitimi amacı, hastanın durumunun daha da kötüye gitmesine engel olmaktır.

Temel İlkyardım Eğitimi Nedir?

İlkyardım eğitimi nedir? Bütün ani hastalık, kaza, afet, zehirlenme, yaralanma, boğulma gibi durumlarda hasta ve ortamın güvenliğini sağlamaya yönelik verilen çalışmaların tamamıdır. Eğitim alan kişi acil sağlık ekibi gelene kadar ilaçsız yöntemlerle, hastanın ya da yaralının kötüye gitmemesi için gereken uygulamaları yapar.

 

Kaza anında ölenlerin çocuğunun yanlış müdahale yapılmasından kaynaklı olduğunu düşünürseniz, alacağınız eğitimin de o kadar mühim olduğunun farkına varırsınız. Uygulamalı ve teorik olarak vereceğimiz kapsamlı temel ilkyardım eğitimi ders içerikleri sayesinde sizler de temel ilk yardım eğitimi ile bir hayata dokunabilirsiniz.

Niçin İlk Yardım Eğitimi Almalısınız?

Tema Akademi bünyemizde alacağınız temel ilkyardım eğitimi ile doğru yerde doğru müdahale şansını yakalabilirsiniz. Hayat kurtarmak ve yaralanmaları en aza indirmek noktasında temel bilgileri öğrenerek sizin için gerekli sertifikaya erişebilirsiniz. Bunun yanında ilkyardım eğitimi almanız için gerekli sebepler aşağıda yer almaktadır.

1 - Güvenlik

İlkyardım sertifikası sahibi olan kişiler hem çalışma hem de sosyal hayatlarında kendi güvenliği yanında, başkalarının da güvenliğini oluşturabilir. Acil durumlarda doğru müdahale etme yetkisi ile çevresine faydalı olabilir.

2 - Temel İlkyardım Eğitimi: İş İmkanları

Birçok işyerinde özellikle bazı meslek gruplarında zorunlu olarak alınması gereken temel ilkyardım eğitimi sonrasında alacağınız sertifika, bazı alanlardaki iş başvurularında önemlidir.

3 - Başkasına Yardım Edebilme Yetkisi

Ani kaza ya da hastalık durumlarında sadece temel ilkyardım eğitimi alıp, belgesi bulunan kişiler müdahale edebilir. Bu sayede hem kendi hayatınıza hem de başkalarının en kritik zamanlarına doğru ekipmanlarla, doğru müdahaleyi yapabilirsiniz.

4 - İlk Yardım Ekipmanını Kullanabilme

İlk yardım sertifikası sahibi olan kişiler Tema Akademi bünyemizde temel ilkyardım eğitimi alırken doğru ekipmanın nasıl kullanılacağını öğrenmiş olacaktır. Bu sayede acil durumlarla karşı karşıya kalınca, panik yapmadan acil sağlık ekibi gelene kadar olması gereken desteği verebilecektir.

5 - Geçerliliği Kabul Gören Sertifika

Uluslararası ve geçerliliği kabul gören temel ilkyardım sertifikası ile acil ekip gelene kadar bu yöndeki bilgi ve becerilerinizi en doğru şekilde uygulama imkanı kazanabilirsiniz. Özellikle sağlık çalışanı, polisler, öğretmenler, askeri personel, itfaiye gibi zorunlu temel ilkyardım eğitimi alacak kişilerin, meslek hayatlarında sürekli bulundurmaları gereken önemli bir belgedir.

Kimler İlkyardım Eğitimi Alabilir?

Hemen hemen 18 yaşını geçen herkes için bu eğitimi alabilir. Ancak belirli meslek grupları için, ilkyardım eğitimi yönetmeliği kapsamında zorunlu hale gelmiştir. Bu meslek gruplarına göz atabilirsiniz;

 

Sağlık Personeli

Sağlık sektöründe çalışan doktor, diş hekimi, teknisyen, sağlık çalışanları vb. temel ilkyardım eğitimi almak zorundadır.

Eğitim Sektöründe Çalışanlar

Öğretmen, okul yöneticileri, öğrenci danışmanı, servis şoförleri, okul sağlık görevlileri temel ilkyardım eğitimi almak zorundadır.

Spor İşletmeleri

Spor salonu ve kulübü, yüzme havuzu, futbol takımındaki antrenörler ve diğer personeller bu sertifikayı alıp yetkinlik kazanmalıdır.

İşyeri Çalışanları

İşyerinde çalışan kişiler, iş kazası ya da yangın gibi acil durumlara karşı ekipmanları kullanabilme yetisine sahip olmalıdır. Ayrıca doğru müdahale için de sertifika sahibi olunmalıdır.

Turizm Sektöründe Çalışanlar

Otel personeli, tur operatörleri, seyahat acenta çalışanları vb. bu belgeyi alıp, acil durumlarda müdahale edebilir.

Sivil Toplum Kuruluşunda Çalışanlar

Afet yönetimi, sağlık, insan hakları, çevre koruma gibi alanlarda çalışan personel, Tema Akademi bünyemizde alacağı temel ilkyardım eğitimi ile acil durumlara müdahale etme yetkisi kazanabilir.

Temel İlkyardım Sınavı Hangi Konuları Kapsar?

Tema Akademi olarak bünyemizde alacağınız kapsamlı ve uygulamalı eğitim programı sayesinde, ilkyardım eğitimi sınav soruları ilebenzer müfredat görebilirsiniz. İlkyardım eğitimi kaç saat için, 2 gün boyunca 16 saatlik eğitimi teorik ve uygulamalı olarak alırsınız. Peki ilkyardım eğitimi soruları konuları nelerdir?

 

 • Temel ilkyardım bilgisi noktasında genel bilgiler
 • Hasta ve yaralı ile olay yerini değerlendirme
 • Temel yaşam desteği bilgisi
 • Oed yani ilkyardım ekipman kullanımı
 • Kanamada ilkyardım
 • Yaralanmada ilk yardım eğitimi
 • Yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilkyardım eğitimi
 • Kırık, çıkık ya da burkulma durumlarında ilkyardım eğitimi
 • Bilinç kayıplarında ilkyardım eğitimi
 • Zehirlenme ve hayvan ısırıklarında
 • Göz, burun ya da kulağa yabancı cisim kaçmasında ilkyardım eğitimi
 • Boğulmada ilkyardım eğitimi
 • Yaralıyı ya da hastayı taşımada ilkyardım eğitimidir.

Temel İlkyardım Eğitimi Sonrasında Sınavdan Nasıl Başarılı Olursunuz?

Temel ilkyardım eğitimi alan adaylar eğitim sonrası sınava tabi tutulur. Peki aldığınız eğitimin sınavda başarı getirmesi için hangi adımları takip etmelisiniz;

 • Sınav tarihi eğitim veren kuruluşların talebine göre her ilin Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetlerinden, kurumumuz tarafından alınır. Müdürlüğün onay verdiği tarihte sınav yapılır.
 • Sınava, Bakanlık memuru ve ilkyardım eğitimi veren eğitmenler katılır.
 • Sınavdaki ilkyardım eğitimi soruları teorik (çoktan seçmeli) ve uygulamalı olarak 2 bölümden oluşur.
 • Adayların iki kez sınav hakkı bulunur.
 • Adaylar yazılı ya da sözlü sınavlardan 100 üzerinden 85 almalıdır ki başarı yakayabilsin.

İlkyardım Sertifikası Nasıl Alınır?

Temel ilkyardım eğitimi sonrasında sınavdan alınacak başarı puanına göre, adaylara sertifika ve ilkyardım kimlik kartı verilir. Peki bu belgenin detayları nelerdir?

 • Sertifika geçerlilik süresi 3 yıldır. Bu sürenin sonunda adaylar sertifikada belirtilen eğitim süresinin yarısı kadar güncelleme eğitimi alabilir.
 • Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı kurumlardan alınacak sertifika, bireysel olarak eğitmenler tarafından verilmez.

Temel İlkyardım Eğitimi Sertifikası ile Acil Durumlarda Doğru Uygulama Nasıl Yapılır?

Acil durum anında ilkyardım eğitimi alan adaylar bazı adımları takip ederek hasta ya da yaralıya kritik zaman müdahalesinde bulunabilir. Peki böyle durumlarda ne yapılmalıdır?

 • Durumdan sağlık kuruluşlarını haberdar etmek
 • Olay yerinde hasta ya da yaralının ve ortamın güvenliğini sağlamak
 • Duruma en uygun müdahaleyi yapmak ve acil sağlık ekiplerine teslim etmek için beklemek

 

Koruma

Olay yeri olası tehlikelerden hasta ya da yaralıyı koruyup güvenli ortam oluşturma

Bildirme

En hızlı şekilde en yakın acil sağlık ekibine haber vermek

Kurtarma

Hızlı müdahale kadar bilinçli ve planlı müdahale, bu noktada çok önemlidir. Sağlık ekipleri gelene kadar hastanın acil durumunun kötüye gitmesine, aldığınız yetkinlik sertifikası ile engel olabilirsiniz. Eğer eğitiminiz yoksa hiçbir müdahalede bulunmayın.

Sıkça Sorulan Sorular

1 - Temel İlkyardım Eğitimi Almak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Eğitim kurumumuzdan alacağınız ilkyardım içeriği noktasında öncelikle adayların bazı koşulları taşıması gerekir. Bunlar;

 

 • Kimlik fotokopisi
 • Bir tane fotoğraf
 • 18 yaşını doldurmak
 • En az ilkokul derecesinde mezun olmak

2 - Temel İlkyardım Eğitimi ABC Kuralı Nedir?

Temel ilkyardım tüm kaza ya da hastalık durumlarında uygulayacağınız ABC kuralı ile insanlara yeniden nefes olabilirsiniz. Peki açılımı nedir?

 

 • A: Havayolu kontrolü
 • B: Solunum kontrolü
 • C: Dolaşım kontrolü (Temel yaşam desteği)

3 - Temel İlkyardım Eğitimi Sonrası Sınavda Kaç Yanlış Hakkınız Vardır?

Sınavda ilkyardım eğitimi soruları noktasında 40 soru yer almaktadır. 6 yanlış yapma hakkınız vardır. Ancak bu şekilde 100 üzerinden 85 almaya hak kazanabilirsiniz.

4 - İlkyardım Eğitimi Sonrası Sınavdan Geçemezseniz Ne Olur?

İlkyardım eğitimi sonrasında gireceğiniz sınavda iki hakkınız bulunmaktadır. İlkinden geçemeyenler başarısız sayılıp, ikinci sınavda başarılı olmak için çaba göstermelidir.

5 - Hangi Tehlikeli Alanlarda Temel İlkyardım Eğitimi Zorunludur?

Çok tehlikeli işyerleri için 10 kişiden 1 kişi, tehlikeli işyerleri için 15 kişiden 1 kişi, az tehlikeli işyerleri için ise 20 kişiden 1 kişi bu eğitimi almak durumundadır.

6 - Temel İlkyardım Eğitimi Nereden Alınır?

İlkyardım eğitimi Sağlık Bakanlığınca onaylı özel ya da kamu kurumlarından alınır. Tema Akademi olarak vereceğimiz uygulamalı ve teorik eğitim programı ile etkili ve kısa sürede yetkinlik kazanma yolunda alacağınız sertifika için destek verebiliriz.

 

Kategoriler


Bu Kategorideki ilgili yazılar