0212 914 00 29

Online C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Eğitimi
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Eğitimi / 25.02.2021

Teknolojinin olanca hızıyla hayatımıza dahil olması, tüm dünyayı artık ufak bir yerleşim yerine çevirmiştir. Bunun neticesi olarak da her yeni güne işletmeler, şirketler veya firmalar, çapları her ne olursa olsun güçlü bir rekabet ortamında başlıyorlar. Bütün hepsinin ortak hedefi, bu rekabette öne çıkmak ve pastadan daha fazla pay almak oluyor. Rekabeti kazanmanın öncelikleri ise kaliteli üretim, en yüksek verimliliğe ulaşmak ve en düşük maliyettir. Bu anlayışa sahip olmak ve hayatın her alanında uygulamaya geçirebilmek bir işletmeye kendi alanında büyük bir hız kazandırıyor. Oluşabilecek tehlikelere karşı da esneklik sağlıyor.

Eğitim Hakkında detaylar için bu sayfayı ziyaret edin, daha hızlı bilgi almak için +90 212 544 38 00 numaralı telefondan çekinmeden bizi arayın.

Her ne olursa olsun kendi alanında Toplam Kalite Yönetimi anlayışını oturtabilen işletmeler, rekabete en iyi imkanlarla giriyorlar ve bunun galibi olabiliyorlar. Toplam Kalite Yönetiminin en önemli parçası ise İş Sağlığı ve Güvenliği olarak karşımıza çıkıyor.

Kalite sisteminin en önemli dişlisi çalışanlardır. Çalışanlarının mutluluğunu, huzurunu önceleyen işletmeler her zaman başarı basamaklarını daha rahat tırmanırlar. Çünkü çalışanlar aynı zamanda müşteri ve marka temsilcisidir. Çalışanların huzurlu olduğu ortamda kurumsal sadakat gelişir ve bu, her yönüyle işletmeye ve çalışanlara pozitif yönde etki eder. Çalışanların emeklerini ortaya koyarken sağlıklarından olmaları ya da canlarını kaybetmeleri ise hiç kimsenin istemeyeceği bir durumdur. Üstelik işçiden kaynaklı sorunların muhtelif kurallarla bertaraf edilmesi de işin kalitesini etkileyebilmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği, toplam kalitenin en önemli parçalarından birisi olup insan emeği ve insan sağlığı her şeyin üstündedir. Çalışan, çalışma koşulları, insan ve çevre duyarlılığı, ürün ve hizmet standartları gibi etkenlerle kalite bir bütünü oluşturur. Bunun sağlanması kadar sürdürülebilir olması da önemlidir ve sürdürülebilirliğin ardında insan ve insan sağlığına verilen değer yatmaktadır. İşletmelerde her ne kadar çalışan güvenliğine ve sağlığına önem verilse de denetim mekanizmasının işliyor olması gerekir.

İş güvenliği uzmanları tam da bu noktada iş yerlerinde meydana gelebilecek kazaların önlenebilmesi ve var olan risklerin minimum düzeylere indirilebilmesi amacıyla görev yürütürler. İş kanuna göre bir takım görev ve sorumlulukları tanımlanan iş güvenliği uzmanları, en başta çalışanların güvenliğinin sağlanmasında denetim görevini üstlenirler. İş yerlerinde sağlık ve güvenlik adına alınabilecek tedbirlerin neler olduğunun belirlenmesi ve işverenin bu tedbirleri alıp almadığının denetlenmesi iş güvenliği uzmanlarının görevidir. İş alanındaki risk gruplarına göre üç sınıfa ayrılan iş güvenliği uzmanlığında C grubu iş güvenliği uzmanları, risksiz işyerlerinde istihdam edilebilen uzmanlardır.

Yasa gereği yıllardır bulundukları yerlerde bu iş güvenliğinden sorumlu olarak görev yapıyor olsalar dahi İş Güvenliği Uzmanı Sertifikası sahibi olmayan kişiler, C sınıfı iş güvenliği uzmanı sertifikası alarak çalışmaya başlayacaklardır. Daha sonra gerekli şartları sağladıkça da yükselme imkanları bulunmaktadır.

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur?

C sınıfı iş güvenliği uzmanı olabilmek için gerekli eğitimleri almak ve sonrasında başarılı olmak gerekir. Eğitimler sonrasında sertifikayı vermekle ve sınavları yapmakla görevli merci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’dür.

C sınıfı iş güvenliği uzmanı olabilmek için öncelikle başvuru şartlarını sağlamak gerekir. Yönetmeliğe göre C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için mühendis, mimar ya da teknik eleman, fen-edebiyat fakülteleri mezunları başvuru yapabilmektedirler. Yani C sınıfı iş güvenliği uzmanı eğitimlerine katılabilecek kişiler şunlardır:

·         Mimarlık ya da mühendislik eğitimi veren fakültelerden mezun olanlar,

·         Üniversitelerin iş sağlığı ve iş güvenliği ön lisans programlarından mezun olanlar,

·         Teknik öğretmenler,

·         Fen-edebiyat fakültelerinin fizik, kimya ve biyoloji bölümlerinden mezun olanlar.

Yukarda belirttiğimiz alanlardan mezun olan ve diploma sahibi olan kişiler, yetkilendirilen eğitim kurumlarından eğitim alarak ve sonrasında sınavlardan başarılı olarak C sınıfı iş güvenliği uzmanı olabilirler. Kurumumuz gibi yetkilendirilmiş kurumlar haricinde başka yerlerden eğitim alınması ya da bu eğitimin uzmanlık için yeterli kabul edilmesi söz konusu değildir.

Bakanlıkça yetkilendirilmiş C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı kurslarında eğitimler toplam 220 saat olmaktadır. 220 saatlik eğitimin 180 saati teorik eğitim, 40 saati ise aktif pratik eğitimdir. Daha açık ifade etmek gerekirse 40 saat staj eğitimi almak gerekmektedir.

C sınıfı iş güvenliği uzmanı olmak isteyen adayların teorik eğitimlerin tamamına katılmaları zorunludur. Dersler oldukça kapsamlı olup bakanlıkça ilan edilen müfredat uygulanmakta, sınavlarda da müfredat programı ile anlatılan konulardan sorular çıkmaktadır.

Staj yapılacak yeri ayarlamak C sınıfı iş güvenliği uzmanı adaylarının sorumluluğunda olsa da genel olarak eğitim kurumları ve katılımcı ile birlikte belirlenmektedir. Kurumumuz adaylara bu konuda yardımcı olmaya çalışmaktadır. Yine staj yapılacak yerin belli şartlara uygun olması gerekir. Yönetmeliğe göre uygulamalı eğitimler, iş güvenliği uzmanları için en az bir iş güvenliği uzmanının görevlendirilmiş olduğu işyerlerinde yapılabilmektedir. Her ne kadar staj yapılacak yerde iş güvenliği uzmanı bulunması zorunlu tutulmuş ise de iş güvenliği uzmanının sertifika sınıfına dair bir sınıflandırma yoktur. Bu da staj yapacak adaylar için çalışma yeri bulmayı kolaylaştırmaktadır.

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kursu

C sınıfı iş güvenliği uzmanı olabilmek için daha önce de belirttiğimiz gibi, mezuniyet koşullarına uygun bir yükseköğretim kurumundan mezun olmanız, bakanlığın yetkilendirmiş olduğu bir eğitim kurumundan eğitim almanız ve son olarak bakanlığın yapacağı sınavdan geçer not almanız gerekmektedir.

Tema Akademi olarak bizler de uzun yıllardır C sınıfı iş güvenliği uzmanı kursu olarak görev yapıyoruz. Bugüne kadar yüzlerce iş güvenliği uzmanı yetiştirmiş ve sınavlardan başarılı olarak sertifika sahibi olmalarını sağlamış bulunuyoruz. Sizler de gönül rahatlığıyla kurumumuzu tercih edebilir, etkili, verimli ve hızlı başarıya ulaşabilirsiniz.

Kursumuzda Bakanlığın belirlemiş olduğu müfredata uygun dersler verilmektedir. Müfredat kapsamında kursumuzda adaylara verilecek dersler şunlardır:

1.       Açılış, Sertifika Eğitim Programının Tanıtımı ve Ön Test Uygulaması

2.       İş Sağlığı ve Güvenliği Kavram ve Kurallarının Gelişim Süreci

3.       İş Sağlığı ve Güvenliğe Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü

4.       Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği Durumu

5.       Hukuk

·         Temel Hukuk

·         İş Hukuku

·         Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği

·         Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler

6.       İSG Hizmetleri

·         İSG Hizmetleri,

·         İSG Kurulları

·         İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

·         Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi

·         Çalışma Ortamı Gözetimi

·         İş Hijyeni

7.       Risk Etmenleri

·         İşyeri Bina ve Eklentileri

·         Fiziksel Risk Etmenleri

·         Kimyasal Risk Etmenleri

·         Biyolojik Risk Etmenleri

·         Psikososyal Risk Etmenleri

8.       Ergonomi

·         Ergonomi

·         Korunma Politikaları

9.       İş Sağlığı ve Güvenliği

·         Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

·         Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

·         Kaldırma Araçlarında İş Sağlığı ve Güvenliği

·         Motorlu Araçlarda İş Sağlığı ve Güvenliği

·         El Aletlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

·         Bakım-Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

10.   Yangın

·         Yangın

·         Acil Durum Planları

·         Sağlık ve Güvenlik İşaretleri

·         Havalandırma ve İklimlendirme Prensipleri

11.   İSG

·         Basınçlı Kaplarla Gerçekleştirilen Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

·         Kapalı Çalışma Alanlarında İş Sağlığı ve Güvenliği

·         Ekranlı Araçlarla Gerçekleştirilen Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

·         Elle Kaldırma ve Taşıma ile Yapılan İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği

·         Yüksekte Yapılan Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

·         İnşaat İş Yerlerindeki Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

·         Maden İş Yerlerindeki Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

12.   KKD

·         Kişisel Koruyucu Donanımlar

·         İş Ekipmanlarının Tasarım, Kullanım ve imalatında İş Sağlığı ve Güvenliği

·         İş Kazaları

13.   Sağlık

·         Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları

·         İş Güvenliği Yönünden Yapılması Gereken Kontroller ve İş Güvenliğine Dair Düzenlenecek Belgeler

·         Çalışma Hayatında Özel Politika Gerektiren Gruplar

·         Vardiyalı Çalışma ve Gece Çalışması

14.   Çalışma Hayatı

·         Çalışma Hayatında Etik Değerler

·         Yetişkin Eğitimi

·         İş Yerinde Sağlık Güvenlik Eğitimi ve Doğru İletişim

·         Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık Alanlarında İş Sağlığı ve Güvenliği

15.   Değerlendirme

C sınıfı iş güvenliği uzmanı kursumuzda bütün faaliyetler öğrenci odaklı devam etmektedir. Bu kapsamda adaylarımızın eğitimlere en kolay ulaşabileceği şekillerde gruplarımız mevcuttur. Sabah, akşam ya da hafta sonu gruplarımız arasında seçim yapabilirsiniz. Alanında uzman ve deneyimli eğitmenlerimiz eşliğinde sınavlara en iyi şekilde hazırlanabilirsiniz. Üstelik ücretsiz ders notlarımız bulunuyor ve bunlar tamamen Bakanlığın en son sınav sistemine göre, uzman eğitmenlerimizce hazırlanmıştır. Bu sayede bilgilerinizi pekiştirerek ve daha rahat öğrenerek sınava girme imkânınız olmaktadır.

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Sertifikası

C sınıfı iş güvenliği uzmanı sertifikası, Tema Akademi kurumumuz gibi aracı eğitim kurumlarında eğitimlerini alarak ve stajlarını yaparak müdürlüğün yaptığı sınavdan başarılı olanların sahip olduğu sertifikadır. Sertifika sahibi olmak için adayların girmesi gereken sınav, ÖSYM tarafından yapılmakta ve girdiği ilk sınavda başarılı olamayan aday, takip eden sınavlardan birisine daha girme hakkına sahip bulunmaktadır. Fakat iki sınavdan başarılı olamayan adaylar, C sınıfı iş güvenliği uzmanı sertifikası alabilmek için yeniden eğitim programına katılmak zorundadır.

Sertifika alabilmek için girilen sınav, 100 puan üzerinden değerlendirilmekte ve adayların başarılı sayılabilmeleri için en az 70 puan almaları gerekmektedir. Sınavda 100 soru sorulmakta, puanlandırmalar doğrudan doğru cevaplarınız üzerinden yapılmaktadır. Yani yanlış cevaplar doğru cevapları götürmemekte. Bu yüzden adayların boş soru bırakması pek de mantıklı olmamaktadır.

Adayların sertifika sahibi olabilmeleri adına sınavda karşılarına çıkacak sınav konuları ve soru yüzdeleri şu şekilde olmaktadır:

·         Hukuk %5

·         Genel İSG Konuları %15

·         Mevzuat %30

·         Sağlık %10

·         Teknik %40

Bir kezalınan C sınıfı iş güvenliği uzmanı sertifikasının geçerlilik süresi 5 yıldır. 5 yılın sonunda C sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak yeniden eğitim kurumları tarafından düzenlenecek yenileme eğitim programlarına katılmanız zorunludur. Yenileme eğitim programlarına katıldıktan sonra eğitim kurumunun verdiği belge ile bakanlığa başvuruda bulunulur. İlgili ücret yatırılır ve ardından Bakanlıkça yeniden vize verilir. Dolayısıyla yenileme için sınav şartı yoktur.

Online Eğitim

C sınıfı iş güvenliği uzmanı eğitimleri için kurumumuz yıllardır profesyonel eğitim yürütmektedir. Bu kapsamda teknolojinin bütün imkanlarından yararlanan ekibimiz Bakanlığın onayı ile bütün C sınıfı iş güvenliği uzmanı eğitimlerini online eğitim şeklinde verebilmektedir. Eğitimlerimizin online olması, adayların bulundukları her yerden derslere katılabilmesine olanak vermekte, eğitimde süreklilik sağlamaktadır. Tamamı uzaktan eğitim olmak üzere adaylarımız 220 saatlik eğitim almakta, bu eğitimin 81 saati pasif (asenkron) uzaktan eğitim şeklindeyken 99 saati senkron eğitim (Zoom Video Konferans) şeklinde olmaktadır.

Online eğitimde derslere devamsızlığın Bakanlığın verdiği süre olan 6 saati geçmemesi gerekmektedir. 180 saat eğitim sonrası adaylarımız 40 saat de staj yaparak sınava girme hakkı elde etmekte, kurumumuz bütün süreçte adaylarımızın yanında olmaktadır.

Kategoriler


Bu Kategorideki ilgili yazılar