0212 914 00 29

İş Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Eğitimi / 08.12.2013

14.13.203 Trihinde yayınladığımız İş Sağlığı ve Güvenliği Kursu İstanbul adı altında yayınladığımız makalede, kısmen İş Güvenliği ve İş Sağlığı Hakkında bilgileri sizlerle paylaşmıştık. Bu Makalemizde, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunu daha detaylı olarak ele aldık ve kapsamlı olarak bu kavramların içeriğini açıklamaya çalıştık.

İş Sağlığı ve Güvenliği,  kısaca adlandırılacak olursak‘‘ İSG’’ Bütün dünya ülkelerinde ve Türkiye’de oluşturulan tüzük ve kanunlar çerçevesinde çalışan kişilerin çalıştıkları yerlerde kazalardan korunması ve olabilecek kazaların minimuma indirilmesine yönelik denetleme ve uygulamalara İş Sağlığı Güvenliği veya kısaca İSG diyoruz.

Herhangi bir işyerinde çalışmakta olan işçilerin bir kazaya uğramalarını önlemek amacıyla alınması gereken bütün tedbir ve güvenlik prosedürüne ‘‘ İş Güvenliği’’ denilmektedir

İş Sağlığı ( Bilimi) : Mevcut olan bütün mesleklerde çalışmakta olan işçilerin sağlıklarını, psikolojik ve sosyal olarak en üst seviyede tutmakla beraber  çalışma ortamlarını ve çalışma şartlarını çalışmaya uygun hale getirmek ve aynı şekilde üretim, çalışma araçlarını sağlık duruma getirmek, çalışmakta olan insanları herhangi bir zararlı etkiden korumak marifetiyle işin ve işçilerin birbirlerine uyumunu sağlamak üzere kurulmuş bir tıp bilim dalıdır.

İş Güvenliğinin Önemi Nedir?

Dünya’da ve ülkemizde meydana gelen hızlı teknik ve teknolojik gelişmeler paralel olarak işyerlerinde de bazı sorunları birlikte getirmektedir, bu sorunlar zamanla açığa çıkmaktadırlar. Bu nedenden dolayı, daha önceden güvenlik önlemleri almak marifetiyle işyerini çalışanlar için güvenli bir ortam haline getirmek için önceden alınan bütün tedbirlere İş Güvenliği denilmektedir. İş Güvenliği kavramının günümüzdeki önemi gerek Türkiye’de gerekse bütün dünyada giderek artmaktadır.İş

Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliği; herhangi bir işyerinde, işin yapılması esnasında, işyerindeki fiziki çevre şartları nedeniyle işçilerin maruz kalabilecekleri soğlık problemleri veyahut da meslekleriyle alakalı olası risklerin ortadan kaldırılması yada minimuma indirilmesiyle ilgili yapılan çalışmaların türümüyle ilgilenen bilim dalıdır. Herhangi bir kurum veya kuruluşun veya işyerinin gerçekleştirmiş olduğu faaliyet ve işlerden etkilenen bütün insanların ( işçilerin, geçici işçilerin, müşteri ve ziyaretçilerin veya o esnada işyerinde bulunmakta olan herhangi birisinin)  sağlığına ve aynı ölçüde güvenliğine etki eden iç ve dış faktörleri ve koşulları inceleyen bilim dalı olaraka da adlandırılır. Örneğin bina güçlendirme işlemi yapılacak bir binanda önce iş güvenliği önlemlerinin alınması gibi.

-          İşyerinde işin yürütülmesi esansında oluşabilecek tehlikelerden, sağlığa zarar verme ihtimali olan şartlardan korunmak ve daha hijyen, insani bir iş ortamı yaratmak için yapılan metodik çalışmalar.

-          Genel anlamda işçileri korumakla beraber, Güvenliği bütün işyerinin ve üretimin ve aynı şekilde çevrenin korunmasını esas alan önceden planlanmış tedbirlerin tümüdür.

-          İşletmede çalışmakta olan işçilerin sağlığını ve güvenliğini, daha farklı bir ifadeyle, işletmede doğması muhtemel her türlü riske karşı önceden tedbir alma ve bu hususlarla ilgili şartları yerine getirme ve aynı şekilde söz konusu hususların yerine getirilmesini kolaylaştıracak araç ve gereçlerin noksansız olarak belirlenmesi ve bulundurulmasını, işletme sahibinin bunları uygulamada sorumlu olduğu gibi çalışan işçilerinde belirlenen usul ve şartlara uymasını isteyen bir kavramdır.

Yasal Dayanaklar: Çalışmakta olan veya çalışacak işçileri önceden hazırlanmış bir pilan çerçevesinde yapacakları işler hakkında bilgilendirmek, İş Sağlığı ve Güvenliğinin temelini oluşturmaktadır.4857 Sayılı İş Kanunu’nun Beşinci Bölüm’ü (m.77-89) İş Sağlığı ve Güvenliği’ne ayrılmıştır.  Söz konusu bölümde; Çalışanların ve İşverenin yükümlülükleri hakknda vurgu yapılmış ,İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hususunda kanunda belirtilen duruma aykırı husular medyada gelirse işyerine ceza verilmesi hatta kapatılması,iş sağlığı ve güvenliğinin işyeri seviyesinde örgütlenmesi (iş sağlığı ve güvenliği kurulu, işyeri sağlık birimleri ve işyeri hekimi, iş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanlar, sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi), çalışma hayatında kadın ve çocuk işçilerin korunmasına yönelik hükümler düzenlenmektedir. Söz konusu kanunda, İşyeri sahiplerinin ve çalışanların zorunluluk ve mesuliyetleri hakkında detaylı olarak açıklamalar ve uyulmaması durumunda yaptıtımlar hakkında geniş maddelerle belirlenmiştir.

İSG Temel Prensipleri

 

İşverenin Temel Görevleri

İş Güvenliği İş verenin görevleri

İş Güvenliği Devletin görevleri

İş Güvenliği Devletin görevleri

 

İSG’nin bilimsel altyapısını oluşturan dayanakları:

1.    Tıp

2.    Hukuk

3.    Psikoloji

4.    Ekonomi

5.    Sosyoloji

İSG’yi Türkiye’de belirleyen yasalar

1.    6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

2.    506 sayılı SGK kanunu

3.    Borç Kanunu

4.    Türk Ceza Kanunu

5.    Çevre Mevzuatı

6.    Türk Tabipleri Birliği Kanunu

7.    Sendikalar Kanunu

8.    Türk Ticaret Kanunu

İSG’nin Alanları

1.    İş Sağlığı ve Güvenliği noktasında İşverenin yükümlülükleri

2.    İş Sağlığı ve Güvenliği noktasında İşçilerin yükümlülükleri

3.    İş Sağlığı ve Güvenliği noktasında Devletin yükümlülükleri

4.    İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

5.    İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimliği

6.    Çalışma hayatında çocuk işçilerin ve haklarının korunması

7.    Kadın işçilerin ve haklarının korunması

Çalışma Hayatında İşçilerin Sağlığını Olumsuz Yönde Etkileyen Temel Etkenler.

1.    Aşırı derecede nemli yada sıcak alanlarda çalışmaları

2.    Yetersiz derecede Işıklandırma

3.    Aşırı Gürültü

4.    Bedeni veya diğer duyu organlarını aşırı derecede yoran işler

5.    Yüksek ve stresli çalışma tempoları

6.    Mola süresinin çok az olması veya olmaması

7.    Geç saatlere kadar çalışma ve vardiyalı işler

8.    Ağır Çalışma Şartları

9.    İşyeri atmosferinin çalışmaya uygun olmaması, aşırı stres yaratacak ortamların oluşması.

10.İşyerinin sağlık koşullarının kötü olması

Bu Makalemizde İş Sağlığı ve İş Güvenliği hakkında kapsamlı bilgiler verirken, İşverenin, İşçilerin ve Devletin İş Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda üzerlerine düşen görev ve yükümlülükleri anlattık. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlarının Görevlerini ise daha önce yayınladığımız makalede anlatmıştık.

Kategoriler


Bu Kategorideki ilgili yazılar