0212 914 00 29

İş sağlığı ve güvenliği kanunu neler getirdi
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Eğitimi / 03.12.2013

•İşveren kendi işyerinin sağlığını korumuş ve bu koşulları sürekli hale getirmiş olur.
•İşveren artık çalışanların iş güvenliği ve sağlığı açısından uygunluklarını kontrol eder.
•Mesleki risklerin önlenebilmesi adına tedbirler alır. Eğitimler verir.
•Çalışılan ortamın kontrollerini, ölçüm ve analizlerini yaptırır
•İş ve işçi takibi yaparak uygun olmayan durumları giderme ve gerekli tedbirleri alma
 
 
İş sağlığı ve güvenliği kanunu çalışana neler getiriyor.
 
•İş sağlığı ve güvenliği alanında her türlü hizmetten faydalanma
•Ciddi   ya da hayati tehlike durumlarında çalışmayı bırakma
•İş sağlığı konusunda bilgilenme ve eğitim alma
•Bilinçlenerek kendisini ve arkadaşlarını iş kazalarından ve meslek hastalıklarından koruma
•Üretim araçlarını güvenlik araçlarını doğru bir şekilde kullanabilme
 
İş sağlığı ve güvenliği yasası 2012 yılında netleşmiş olmasına rağmen kısa sürede sertifikasyon işlemleri sağlanıp işyerleri daha güvenli hale getirilmiştir.  Ancak kanunun aşamalı olarak uygulanması öngörülmüş 50’den fazla işçi çalıştıran işyerlerinin en geç Temmuz 2014’ten itibaren iş güvenliği ve sağlığı uzmanlarını çalıştırmaları gerekmektedir.  Eğer işyerleri belirlenen tarihten itibaren  çalıştırması gereken uzmanları çalıştırmazsa 500 0 lira para cezası alacaklardır, risk değerlendirmesi yapmayan işyerlerine ise 3500 lira ceza kesilecektir.  Eğer kanuna aykırılık devam ederse her ay için 4500 lira idari para cezası kesilecektir.  Ayrıca büyük kazaları önleme politikası evraklarını hazırlamayan işverenler de 50 bin lira para cezası ödeyeceklerdir. Eğer işçi iş kazasına uğrar ya da meslek hastalığına yakalanırsa işveren bunu da SGK’ya bildirmek zorundadır. Aksi takdirde 2000 lira idari para cezası ile karşı karşıya kalacaktır.  50 den daha az işçisi bulunan işyerleri ise 2013 temmuzundan itibaren iş sağlığı uzmanlarını çalıştırmaları gerekmektedir.  Büyük kaza önleme belgesi işyerleri faaliyete başlamadan önce işverenden istenecektir. Var olan şirketlerden ise en kısa sürede tamamlamaları istenecektir. İşveren işyerinde meydana gelen tüm olayların kaydını tutmakla mükelleftir. Bu noktada kaza gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin yani “ramak kala olaylar” diye tabir ettiğimiz olaylar gerçekleşsin tamamının kaydı tutulmak zorundadır.
 
 
Sonuç itibariyle   İş sağlığı ve güvenliği  yasası az tehlikeli tehlikeli ve çok tehlikeli diye  sınıflandırılan işyerlerinde iş kazalarının azaltılması, kazadan önce gerekli tedbirlerin alınması, işçileirn ve işverenlerin bilgilendirilmesi ve sağlıklı bir çalışma hayatının oluşturulması amacıyla çıkarılmıştır.  Bu noktada asıl amaç insan mutluluğudur. Çalışanların İnsani şartlarda  çalışması İşverenlerin de daha çok verim almaları hedeflenmiştir.

Kategoriler


Bu Kategorideki ilgili yazılar