0212 914 00 29

İş sağlığı ve güvenliği Uzmanları nerelerde çalışabilir
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Eğitimi / 05.12.2013

İş sağlığı ve güvenliği Uzmanları nerelerde çalışabilir?

İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının çalışabilecekleri yerler çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Bu işyerleri öncelikle tehlike sınıflarına ayrılmıştır.
•A Çok tehlikeli
•B Tehlikeli
•C Az Tehlikeli 
 
Bu işyerlerinde çalıştırılacak İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının yeterli belgeye sahip olması gerekir  A grubu İş sağlığı ve güvenliği belgesine sahip olan uzmanlar tüm tehlike sınıflarında çalışabilirler ancak c grubu İş sağlığı ve güvenliği uzmanları A ve B tehlike sınıfındaki işyerlerinde çalışamazlar.
 
İş sağlığı ve güvenliği Uzmanlarının çalışabileceği yerler nasıl belirleniyor
 
Mevcut duruma göre en az  50 kişinin 6 aydan daha uzun süre çalıştığı sanayi kolundaki işyerlerinde İş sağlığı ve güvenliği uzmanı çalıştırılmak zorundadır. Bu işyerlerinin ne kadar tehlikeli olduğunu da çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı belirler. 
 

İş sağlığı ve güvenliği Uzmanları Nasıl Çalışır?

İş sağlığı ve güvenliği Uzmanları işveren, işçi, İş sağlığı ve güvenliği kurulları ve çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı ile koordineli bir şekilde çalışır. İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının  ilgi alanları şöyledir.
 
•İş sağlığı ve güvenliği konusunda işverenin yükümlülükleri
•İş sağlığı ve güvenliği konusunda işçilerin yükümlülükleri
•İş sağlığı ve güvenliği konusunda devletin yükümlülükleri
•İş sağlığı ve güvenliği kurulları
•İşyeri sağlık birimleri ve işyeri hekimliği
•Çalışma hayatında çocuk işçilerin korunması
•Çalışma hayatında kadın işçilerin korunması 
 
Bu bağlamda İş sağlığı ve güvenliği uzmanları İşverenin yükümlülüklerini ona bildirir gerekli tedbirleri almasını sağlar gerekli evrakların doldurulması, koruma tedbirlerinin alınması  işverene tebliğ edilmesi gereken bilgilerin imza karşılığında tebliğ edilmesi gibi faaliyetleri yürütür.
 
Aynı şekilde işçi sağlığının korunması ile ilgili örneğin halı yıkama vb yerlerde işçilerin gerekli tedbirleri alması işçi eğitimlerinin sağlanması, işçilerin, işyeri güvenliği ve sağlığı konusunda bilinçlendirilmesi gözlem raporlarını ve değerlendirme raporlarının tutulması işçi takibi gibi işlemleri yürütür.  İş sağlığı ve güvenliği uzmanları devletin belirlediği kurallara ve yönetmeliklere uymak zorundadır. Aynı zamanda  çıkacak olan ve yeni çıkmış olan yasaları da takip etmekle yükümlüdürler. Devletin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini takip edip raporlama yapmalıdır.  Eğer bir kurulla işbirliği yapıyorsa eşgüdüm sağlanıp gerekli tedbirler alınmalıdır.  İşyeri hekimi ile ortak akılla çalışmalı işveren işçi işyeri hekimi ve İş sağlığı ve güvenliği uzmanları dörtlüsü ile verimi yüksek iş sağlığının pozitifi olduğu bir ortam oluşturulmalıdır.  İşçilere haklarının anlatılması, işçilerin kendi haklarını korumaları, kadın ve çocuk işçilerin korunması hakkındaki sorumluluklarını yerine getirir.

Kategoriler


Bu Kategorideki ilgili yazılar