0212 914 00 29

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Önemi
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Eğitimi / 10.12.2013

İş sağlığı ve Güvenliğiİş sağlığı ve güvenliği özellikle son yıllarda giderek önem kazanmaya başlamış bir kavramdır. İş sağlığı ve güvenliği genel olarak işçilerin sağlıklarını ve güvenliklerini koruma altına alan uygulamaların genel adıdır. İş güvenliği, işçilerin çalıştıkları ortamın daha güvenli bir hale gelmesi için uğraşır. İş sağlığı ise işçilerin çalıştıkları ortamların daha sağlıklı olmasını sağlar ve var olan zararların hepsinin de yok tamamen giderilmesini ya da en aza indirgenerek gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktadır.

İşçilerin daha güvenli ve sağlıklı ortamda çalışabilmeleri için gerek devlet gerekse de işverenler bazı tedbirler almışlardır. Devlet çıkartmış olduğu kanunlarla işçilerin haklarını koruma altına almaktadır. Bunun yanı sıra yapılan denetimlerle de işyerleri denetlenmekte ve güvenliği tehlikeye sokacak unsurlar tek tek belirlenmektedir. Daha sonrasında ise bu unsurların işverenler tarafından giderilmesi istenmektedir. Bunun yanı sıra verilen İş sağlığı kursu ile işçiler eğitilmektedir. Bu sayede işçiler kendi alanlarında eğitim almakta ve daha güvenli ve sağlıklı çalışabilmek için yapmaları gerekenleri bilmektedirler.

Devlerin dışında işverenlerinde alması gereken tedbirler bulunuyor. İşverenlere düşen görevler ise denetlemede belirtilenlerin teker teker giderilmesidir. İlk olarak öncelik sırasından başlanarak bu sorunların hepsi giderilmelidir. Bu sorunların hepsi giderildiği zamanda hem işçi hem de işveren için daha sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sağlanmış olunacaktır. Bu da işlerdeki verimliliğin artmasını sağlayacaktır.

İlerleyen teknoloji ve gelişen sanayi ile beraber iş sağlığı ve güvenliği artık kaçınılmaz olmuştur. Bu nedenle her işverenin daha güvenli bir çalışma ortamı için yapması gerekenler bulunuyor. Eğer tüm uyarılara rağmen bunlar düzeltilmezse bu durumda işyerlerine para cezası ya da kapatma cezası verilmektedir. Bu nedenle bu gibi durumlarla karşı karşıya kalmamak için tüm önlemlerin alınması gerekir.

Kategoriler


Bu Kategorideki ilgili yazılar