0212 914 00 29

İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Organizasyonu
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Eğitimi / 09.12.2013

Hızlı gelişen teknoloji ile beraber sanayide gelişim göstermeye başlamış ve bunun sonucu olarak da iş kazaları giderek artmaya başlamıştır. Türkiye’de meydana gelen iş kazaları ve hastalıkları göz önüne alındığı zaman birçok ülkeyi geride bırakmış ve ilk sıralarda yer almıştır. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliklerinin koruma altına alınması ve bunun yerine getirilmesi gerek devlet gerekse de işverenlerin yapması gereken bir görevdir. İşçilerin iş güvenliği haklarının korunması için gerekli yasaların yapılması ve hakların korunması gerekmektedir. Bunun içinde İş sağlığı ve güvenliği adı altında yasalar getirilmiş ve denetimler yapılmaya başlanmıştır.

İşçilerin ve işverenlerin, yapılan işlerden meydana gelen kazaları ortadan kaldırmak ve en aza indirgemek için yapmaları gerekenler vardır. Bunlardan bir tanesi iş sağlığı kursu aracılığı ile olmaktadır. Bu kurslarda verilen eğitimler sayesinde işçilere bilgiler verilmekte ve acil bir durumda ne yapmaları gerektiği anlatılmaktadır. Bu eğitimler sayesinde işçiler daha bilgili olmakta ve acil bir durumda olaya müdahale ederek durum daha da büyümeden önüne geçebilmektedirler. Ayrıca bu kurslar sayesinde gerek işverenlere gerekse de işçilere sertifikalar verilmekte ve işyerlerinde görevli hale getirilmektedirler. İş sağlığı kursu sayesinde işçiler daha güvenli ve sağlıklı bir ortama kavuşabilmektedirler. Bu sayede de işlerine konsantre olmakta ve daha verimli çalışabilmektedirler.

İş sağlığı ve güvenliği için düzenli olarak ekipler denetleme yapmakta ve güvenliği tehlikeye sokacak araçları belirlemektedirler. Bu sayede de ortamdaki tüm zararlı unsurlar ortadan kaldırılarak daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma alanı oluşturulur. Eskiden bu denetimler çok fazla yapılmasa da günümüzde en ücra köşedeki işyerlerine bile bu denetimler yapılmakta ve işyerlerinin gerekli önlemleri almaları sağlanmaktadır. Bu sayede de işçilerin ve işverenlerin hakları koruma altına alınmaktadır.

Kategoriler


Bu Kategorideki ilgili yazılar