0212 914 00 29

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi İstanbul
Ortak Sağlık Güvenlik Birimi / 01.05.2014

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan OSGB’ler, iş yeri ve güvenliği hizmetlerini sağlamak amacıyla işyeri sahiplerine yardımcı kurum ve kuruluşlardır. Özel sektör bünyesinde çalışabilecekleri gibi kamu kuruluşu da olabilirler. OSGB açmanın birçok kolay olmayan adımı bulunmaktadır. Söz konusu insan sağlığı ve canı olması titizliğin son raddede olmasını sağlamaktadır.

İşyerleri kanun gereği bünyesinde en az bir iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve sağlık personelleri çalıştırmak zorundadır. İşyeri sahiplerinin bu ihtiyacını karşılamalarına yardımcı olabilmek amacı doğrultusunda hizmet verenOrtak Sağlık Güvenlik Birimi, işyerlerinin sağlıklı bir şekilde varlıklarını sürdürmeleri için destek kuruluşlar olarak da nitelendirilebilirler. İşyerlerinde can ve mal güvenliğinin mühimliğine bağlı olarak bu kuruluşların yetkilendirilmesi konusunda titiz davranılır. Bu iş için gerekli olan personel şartları, fiziki şartlar ve gerekli belgelerin tamamının eksiksiz tamamlanmış olması gereklidir. Bunun yanı sıra iş sağlığı ve güvenliğini başarılı bir şekilde yapılacağı kanaatine varılmalıdır. Tüm bu gerekleri yerine getiren ve ihtiyaç duyulan niteliklere sahip kurumlar bu yetkilendirilmeye layık görülürler. Hizmet vermeye başlayan OSGB’lerin başlıca görevleri bulunmaktadır. İş güvenliği kapsamında verilen hizmetler bünyesinde öncelikle işyeri çalışanlarının etraflarındaki tehlikelerden ne kadar haberdar oldukları test edilir. Bu tehlikelerle yaşayabilme potansiyellerine bakılır. Bu gibi saptamalar yapılarak sonraki planlarının temelleri oluşturulur.

Günlük yaşamın her alanında var olan tehlikeler ile yaşabilmeyi öğrenmek çalışanların başlıca görevlerinden biridir. Tehlikelerin ortadan kaldırılması gibi bir ihtimal yoktur. O halde bu tehlikelerin mevcut olduğu yerlerde daha dikkatli olarak yaşamayı öğrenmek gerekir. Çalışanların bu konuda bilinçlendirilmesi de yine iş güvenliği kapsamında yer almaktadır. Bu hizmeti vermekle yükümlü uzmanların risk analizi ve risk değerlendirmesi yapmaları da beklenmektedir. Risk analizi ve değerlendirmesiyle, mevcut olan tehlikelere karşı alınması gereken önlem ve bu önlemlerin uygulaması konusunda kullanılacak ekipmanların belirlenmesi yapılır.

OSGB İstanbul firmalarının vermiş olduğu bir diğer hizmet ise işyeri hekimliği ve sağlık personeli ihtiyacının karşılanmasıdır. İşyerlerinin çalışmalarını sürdürmüş olduğu alanların hijyenikliğinin çalışanların sağlıkları üzerindeki yeterliliği test edilir. Çalışanların sağlık ve ilk yardım konusunda kapsamlı bir şekilde bilgilenmesi amaç edinir. Ayrıca yapılması gereken sağlık kontrolleri de yine işyeri hekimlerinin görevlerindendir. Çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfına giren işyerlerinde çalışmak isteyen işçilerin gerek duyduğu sağlık raporlarını, kapsamlı bir muayenenin ardından vermektedirler. Sağlık personelleri de genel olarak işyeri hekimlerinin bu görevleri yerine getirirken yardımcı niteliğinde var olan kişilerdir. Çalışanların muayeneleri yapılırken atılacak her adımın kontrollü olması ve hekimin yokluğunda görevlerini yerine getirmekle yetkilidirler. İşyerinde bulunan hijyen koşullarına uygun olmayan bölgelerin ihtiyacı olan temizliğin sağlanmasına da yine sağlık personelleri karar vermektedir. Günümüzde her işyeri için tehlikelerin önceden fark edilmesi ve önlenmesi hayat kurtarır niteliktedir. 

Kategoriler


Bu Kategorideki ilgili yazılar