0212 914 00 29

Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri Denetlemesi Nasıl Yapılır?
Ortak Sağlık Güvenlik Birimi / 09.03.2014

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’un yürürlüğe girmesiyle birlikte Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri’ne verilen önem çok arttı ve kanun çerçevesinde belirlenen kurallara uymayan işyerlerinin alabilecekleri cezalar karşısında durumun ne kadar önemli olduğu daha da anlaşılacak. Daha şimdiden ülkemizde OSGB ve İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili özel ve devlet eğitim kurumları sayısı belkide bini aşmış durumda.

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ‘nin önemi gün geçtikçe arta dursun,bu birimlerin nasıl denetlenmesi gerektiği veya nasıl kontrol edileceği herkes tarafından merak edilen bir soru.

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Nedir  başlığı altında kısa bir süre önce çok detaylı bir şekilde açıklamaya çalışmıştık. Bu makalemiz’de kısmen Ortak Sağlık  Güvenlik Birimi hakkında bilgilendirme yapacağız.

Bununla birlikte OSGB’lerin nasıl çalıştığı hakkında bilgilendirme de bulunurken OSGB’lerin fonksiyonlarını mümkün mertebe açıkamaya çalışacağız.

Ve son olarak, özellikle son zamanlarda çok sıkça sorulan ‘’OSGB’ler ve eğitim kurumları nasıl denetleniyor’’ sorusunun cevaını açıklamaya çalışacağız.

Diğer konulara açıklık getirmeden önce tekrar OSGB’nin ne anlama geldiğini açıklamaya çalışalım.

 

Ortak Sağlık  Güvenlik Birimi Nedir?

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimiorganize sanayi bölgeleri, kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Ticaret Kanununu çerçevesinde ülkemizde faaliyet göstermekte olan şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliğihizmetlerini sunmak üzere kurulan, bununla birlikte mevuzatda açık birşekilde belirtilen gerekli donanım ve personele sahip olup, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca yetkilendirilen birimleri ifade eder.

6331 sayılı Kanun ile birlikte İşverenler iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulabilmesi için, çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve aynı şekilde diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Fakat burada bazı yanlış anlaşımlarar mevcut, şayet İşverenin, kanunlar çerçevesinde  belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip ise, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınmak suretiyle, bu hizmetin yerine getirilmesini bir fiil kendisi üstlene bilir, bunda kanunen bir mahsur yoktur.

Ayrıca, işyerinde çalışmakta olan personel arasında mevzuatta belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması durumunda ve işverenin de iş sağlığı ve güvenliği hizmeti için belirlenen nitelik ve gerekli belgeye sahip olmaması halinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin tamamının veya bir kısmının O.S.G.B.’lerden hizmet satın alınarak yerine getirebilir.

 

OSGB’ler Ruhsatı Nerden Alıyorlar?

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerininilk defa yaptıkları başvurularn incelemesi, yetkilendirme işlemleri ve bununla birlikte işleyiş denetimleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği GenelMüdürlüğü’nce yapılmakta ve yürütülmektedir.

İşyeri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik birimleri arasındaki düzenlenen sözleşmelerin onayıyla alaklı işlemeler iseİSG-KATİP (İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı) üzerinden elektronik ortamda yapılır.

Her OSGB’nin İSG-KATİP’te mevcut bir doyası muhafaza edilmektedir. Bu dosyada ayrıca hizmet verilen şirketlerle yapılan sözleşmeler de muhafaza edilmektedir

Kamu İhale Kanunu çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini, Sağlık Bakanlığına ait döner sermayeli kuruluşlardan direkt alabilmekle beraber 4734 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde ihale yapılması suretiyle de alabilir.

 

OSGB’ler Nasıl Denetleniyor?

O.S.G.B.’lerin işleyiş usullerini ve esaslarını belirlemek, yetkilendirmek ve aynı şekilde denetlemekle alakalı prosedürden sorumlu ve yetkili olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ takip eder.

OSGB’ler öncelikli olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne bağlı konuyla alakalı Uzman kadrosundaki personel tarafından denetime tabii tutulmaktadırlar.

Diğer taraftan, Bakanlık onayı gereğince SGK’nın Sosyal Güvenlik Denetmenleri de iş sağlığı ve güvenliği alanında faaliyet gösteren OSGB ve eğitim merkezlerini denetleme yetkisine sahiptir.

OSGB’lere yapılması planlanan denetlemeler, hılda en az iki kere ve kurumun haberi olmadan uzman ekipler tarafından gerçekleştirilmektedir. Şayet denetleme yapılacağı gün O.S.G.B. kapalı ise  kurumun yetkili müdür çağrılabilir ve prosedürlere uygun olarak denetleme yapılabilmesi için O.S.G.B’nin açılması taleb edilebilir.

Denetleme işi ile görevli olan personelin tümünün Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından verilmiş bulunan İSG-KATİP programı kullanıcı şifreleri bulunmaktadır. Bu program sayesinde  OSGB ‘nin Ruhsat bilgilerinden Kurumu  ile ilgili her türlü veriye ulaşabilmekte, kontrolleri buna göre yapmaktadırlar. Bu şekilde detelemenin daha kısa sürede ve güvenli bir şekilde yapılması sağlanmaktadır.

 

OSGB  Denetimlerinde Hangi Konular İncelenir?

OSGB’yi denetlemek için gelen Denetmen veya Müfettiş yada Uzman tarafından, öncelikli olarak sorumlu müdür ve personel kontrol edilir. Şayet bu personel arasında izinsiz veya sigortasız çalışan kişiler varsa bu husus kontrol edilir.

 

OSGB  Denetimlerinde Ayrıca Aşağıdaki Hususlar Denetlenir;

-          Binanın ve bina donaımının sartşara uygun olup olmadığı,

-          Faaliyet yapılan yerin belirtilen şartlara uygun olup olmadığı,

-          Kullanılan tabelanın uygunluğu,

-          İşyerinin ve sağlık gözetimiyle alakalı yapılan çalışmaların kayıtlarının eksiksiz olarak arşivlenip arşivenmediği,

-          Sözleşme imzalan işyerine ait yıllık çalışma planının hazırlanması veya onaylanan planın kayıt altına alınması,

-          İşyerliyle yapılan sözleşmelerin örneğine uygun olarak yapılması ve belirlenen zamanında Bakanlığa bildirilmesi,

-          İş kazası ve meslek hastalığı ilgili olarak tutulan kayıtların eksiksiz olarak arşivlenmesi,

-          Personel değişikliklerinin beş gün içinde Bakanlığa bildirilip bildirilmediği,

-          Tabela yada basılı evrak, ayada belgeler’de yetki belgesinde belirtilen isim ve ünvanlardan farklı isim ve ünvan veya yabancı dildeki karşılıklarının kullanılması,

-          Hizmet verilen işyerlerine farklı etkenlerden kaynaklanabilecek zaruri durumlar dışında, aynı personelin hizmet vermesinin sağlanması,

-          Görevliler tarafından yapılacak kontrollerde istenen bilgi ve belgelerin verilmesi,

-          OSGB’nin yetki aldığı mekânda Genel Müdürlükçe izin alınmamış faaliyette bulunmaması

Denetleme işlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan matbu denetim tutanağı kullanılmaktadır. Tutanaklara OSGB mesul müdürünün yada OSGB çalışanın imzası alınır.

İmzadan imtina edilmesi durumunda ise tutanağın bir sureti OSGB’ye bırakılmaz. Tutanağa ihtirazi kayıt ile imza atmak mümkün olduğu gibi beyan verilerek tutanağa yazılması da istenebilir.

 

OSGB‘ye Netür Cezalar Uygulanabilir?

Yapılan denetimlerde  şayet Ortak İş Sağlığı Güvenliği Birimi gereksinimleri karşılamıyor yada yönetmeliğe aykırı bir durumu icraa ediyor ise idari para cezası yerine OSGB’nin geçici olarak kapatılması, ruhsatının iptal edilerek sürekli olarak kapatılması gibi farklı yaptıımlar bulunmaktadır. Bu yaptıtımlar yapılan usulsüzler veya ihmallerin derecelerine göre uzmanları tarafından belirlenir.

Bunun için, Denetlemeyi yapan personelin raporu çerçevesinde her eksiklik için Ortak İş Sağlığı GüvenliğiBirimi’ne bir ceza puanı verilir. Ortak İş Sağlığı Güvenliği Birimi ‘nin hangi eksikliği için ne kadar ceza puanı verileceği İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nde belirtilmiştir. Örnek verecek olursak, SGKDenetmenlerinin yada diğer kamu personelinin Ortak İş Sağlığı Güvenliği Birimi’deki denetimlerini engellemek mavzuat gereği ağır bir suç ihtiva eder ve 50 ihtar puanı verilir.

Denetimler sonucunda ceza puanları İSG-KATİP sistemine işlenir.

Denetleme’de belirlenen ceza puanlarının toplanması sonunda eğer Ortak İş Sağlığı Güvenliği Birimi’nin ceza puanı kapatmayı gerektiyorsa bu işlemler Çalışma Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nce yürürlüğe konur.

Şayet denetimler sonucunda, Ortak İş Sağlığı Güvenliği Birimi idari yaptırımlara maruz kalmış ise ve itariraz edilmek isneiyorsa, Ortak İş Sağlığı Güvenliği Birimi sahipleri de denetimi SGK’nın denetmenleri veya Müfettişleri yapmış olsa bile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne itiraz etmelidir.

Diğer taraftan,  müfettişşer tarafından denetime tabii tutulan işyerinde sigortasız çalışanların bulunması halinde, bu durum SGK tarafından idari para cezası uygulanmasını gerektirmektedir.

Kategoriler


Bu Kategorideki ilgili yazılar