0212 914 00 29

OSGB İstanbul
Ortak Sağlık Güvenlik Birimi / 13.05.2014

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen özel veya kamu kurum ve kuruluşlarına OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) denir. Her 50 ve daha fazla çalışana sahip işyeri sahibi işyerinde, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve sağlık personelleri bulundurmak zorundadır. İşyeri sahibi bu hekim, uzman ve personelleri kendi bünyelerinde çalıştırabilecekleri gibi OSGB şirketleri aracılığı ile tedarik edebilirler.

İşyerlerindeki çalışanların güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamında olduklarını belirlemek üzere hizmet vermektedirler. Bu hizmet dâhilinde yapılanlar güvenlik ve sağlık hizmetleri bünyesinde ayrılmaktadır. Ortak Sağlık Güvenlik Birimi bünyesinde çalışma yapan İş Güvenliği hakkında bilinen yanlışlardan biri tehlikeleri ortadan kaldırma amacı doğrultusunda hizmet verildiğidir. Aslında günlük yaşamda da mevcut olan bir yığın tehlike gibi işyerlerinde de tehlikeler mevcuttur. OSGB ‘ler, mevcut olan bu tehlikelerin etkilerinden korunarak yaşamanın yollarını belirlemeyi amaç edinirler. İşyerlerinde oluşan tehlikelerden korunmanın başlıca yolu, çalışanların bu konu ile ilgili yeteri kadar bilgiye sahip olmasıdır. Eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti ile de yetkilendirilmiş olan İş Güvenliği Uzmanları, çalışanların oluşabilecek tehlikelere karşı nasıl korunacakları konusunda aydınlatırlar. Ayrıca söz konusu işyerinde tehlike yaratacak olan etkenleri önlemek de yine başlıca görevlerindendir. Çalışma ortamı gözetimi adı altında yapılan bu hizmet dâhilinde tehlikeleri tespit etmek ve önlemek için de çalışmalar yapılır. Oluşabilecek olumsuzlukları önlenmesi için yapılan planlar her daim yolunda gitmeyebilir. Bu gibi durumlarda da iş Güvenliği Uzmanlarının yaptıkları acil durum planı devreye girer. Acil durumlar, kaza, yangın ve tüm doğal afetleri kapsamaktadır. Ayrıca risk analizi ile işyerindeki çalışmalara da bağlı olarak oluşabilecek tehlikeler belirlenir, oluşabilecek kazalar öngörülür, bu kazaların hangi sonuçlara yol açacağı belirlenir ve önlemleri alınır. Sonuç olarak bu çalışmalar işyerlerinin varlığını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri için oldukça önemlidir.

İş sağlığı hizmeti çalışmaları ise, çalışma ortamının sağlığa olumsuz etkilerinin belirlenmesi, çalışanların periyodik olarak yapılması gereken sağlık taramalarının yapılması gibi çalışmaları kapsamaktadır. Çalışanların ilk yardım konusunda bilgilendirilmeleri bu hususta önem taşımaktadır. Karşılaşılabilecek herhangi bir sağlık problemi karşısında ilk müdahalenin mühimliği bilinmektedir. Bu sebeple can kaybının ya da büyük sağlık problemlerinin yaşanmaması için ilk yardım konusunda kapsamlı bir eğitimin verilmesi gerekmektedir. Bazı işyerleri de tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflara girmektedirler. Bu sınıflara ait işyerlerinde çalışmak isteyen işçilerin öncelikle İşyeri Hekimleri tarafından işe uygun sağlıkta olunduğuna dair sağlık raporunun verilmesi gerekmektedir. Her işyerinde olması gereken İşyeri Hekimlerini de yine OSGB’ler tarafından işyeri sahiplerinin isteklerine bağlı olarak temin edilebilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu kapsamında yer alan tüm maddelerin yerine getirilmesi, OSGB İstanbul tarafından tedarik edilebilecek uzmanlar tarafından mümkün olabilir.

Kategoriler


Bu Kategorideki ilgili yazılar