0212 914 00 29

OSGB’nin Görevleri
Ortak Sağlık Güvenlik Birimi / 13.05.2014

OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) adından da anlaşılacağı üzere sağlık ve güvenliğin sağlanması için çalışmalar yapmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun yürürlüğe girmesi ile çalışanı olan her işyerinin iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve sağlık personellerine ihtiyacı ortaya çıkmıştır. İşyeri sahipleri uzmanların ve sağlık personellerini bünyelerinde çalıştırabilecekleri gibi OSGB’ler aracılığı ile tedarik edebilirler. İşin bu kısmında devreye giren Ortak Sağlık Güvenlik Birimikurum ve kuruluşları belli bir ücret karşılığında bu hizmeti sağlamaktadır. Ücretlerin belirlenmesinde işyerinde çalışan personel sayısı ve işyerinin tehlike sınıfı etki etmektedir. Bu hizmet dahilinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve sağlık personellerinin bir takım görevleri bulunmaktadır.

OSGB

OSGB’lerin işyerleri için tedarik ettiği iş güvenliği uzmanlarının görevleri şu şekilde açıklanabilir: Günlük yaşamda bile bu denli tehlikelerin olması kişinin bu tehlikeler sonucu oluşacak olumsuzlukları engellemek amacı ile dikkat etmesi ve önlemler alması gerekmektedir. Bu tehlikelerin işyerlerinde oluşması daha olasıdır. İş güvenliği uzmanlarının, personellerin işyerinde bu tehlikelerle beraber en sağlıklı şekilde yaşayabilmeleri için çalışmalar sürdürür. Öncelikle tehlikelerin saptanması ve derecelendirilmesi gerekmektedir. En tehlikeli olan bölgeler için yapılacak olan çalışmalar ile çalışanların can güvenliği sağlanmış olmaktadır. Oluşabilecek her durumu göz önünde bulundurarak önlemlerin alınması da yine iş güvenliği uzmanlarının görevlerindendir. Bu önlemlerin alınması her durumda çalışmaların yolunda gitmesini sağlayamayabilir. Bu gibi durumlar için iş güvenliği uzmanları tarafından hazırlanan acil durum planı devreye girmektedir. Kaza, yangın ve doğal afetler karşısında yapılacakların yazılı olduğu bu rapordaki yapılacakların uygulanması durumunda en az hasarla kurtulunması söz konusudur. İşyerlerinin varoluşlarını sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmelerinde bu planlamanın önemi büyüktür. Minimum can ve mal kaybının sağlanması önemlidir. Bu gibi afetlerin ya da kazaların oluşabilme ihtimalleri göz önüne alınarak oluşturulan risk analizi ve değerlendirilmesi raporu da iş güvenliği uzmanlarının yapmaları gereken görevlerdendir.

OSGB’lerin tedarik ettikleri işyeri hekimlerinin de görevleri oldukça önemlidir. İşyerlerinde çalışacak olan kişilerin işe uygunluk muayenelerini yapmak ve raporlamak başlıca görevlerinden biridir. Çalışan personellerin periyodik olarak muayenelerinin yapılması işlerin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için önemlidir. Ayrıca, çalışan personellerin sağlık ve ilk yardım konusundaki bilgilerin yeterli olup olmadığını saptamak, yeterli değilse ilk yardım konularında bilgilendirmeleri gerekmektedir. Çalışılan ortamın hijyenikliği ve personellerin sağlıkları üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek amacıyla da çalışmalar yürütmektedir.

Sağlık personelleri hakkında ise, işyeri hekimlerinin çalışmalarını sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmelerinde etkilerinin büyük olduğu söylenebilir. İşyerine uygunluk muayenesinin yapımında hekime yardımcı, sağlık raporunun hazırlanmasında, periyodik muayenelerde hekimin yanında bulunmak başlıca görevlerindendir. İşyerinin hijyen koşullarının insan sağlığı üzerindeki etkilerinin olumlu ya da olumsuz olması da sağlık personellerinin kontrollerinin ardından belirlenmektedir. OSGB İstanbulfirmaları aracılığı ile tüm bu ihtiyaçların karşılanması mümkündür.  

Kategoriler


Bu Kategorideki ilgili yazılar