0212 914 00 29

Risk Analizi Nasıl Yapılmalıdır?
Ortak Sağlık Güvenlik Birimi / 23.09.2014

İş Kazalarının ortadan kaldırılması ya da en asgari seviyeye indirgenebilmesinin sağlanması amacı ile işyerinde meydana gelebilecek olası kazaların, kaza risklerinin analizi işlemine ‘Risk Analizi’ adı verilmektedir. Kaza, adından da anlaşılacağı üzere istenmeden, ani bir şekilde ortaya çıkan bir durumu ifade etmektedir. İşyerlerinde de aynı şekilde işletmenin faaliyet gösterdiği alana bağlı olarak çeşitli kazalar ile karşı karşıya kalınması söz konusudur. İşletmelerin farklı aşamalarda Risk analizi yapılması sonucunda karşılaşılabilecek potansiyel işyeri kazalarına karşı önlemler geliştirilebilmektedir. Bu önlemler sayesinde hem çalışanın can güvenliği ve sağlığı koruma yolunda adım atılmış olmakta hem de işverenin mal güvenliği sağlanabilmektedir. Bu kadar büyük bir öneme sahip İşyeri ve İşçi Güvenliğinde gerekli kontrollerin periyodik olarak yapılarak gerekli önlemlerin alınması çalışmalarının gerçekleştirilebilmesi adına Risk Analizi yapılması gerekmektedir. Peki Risk Analizi Nasıl Yapılmalıdır?

Risk analizi nedir

Risk Analizi belirli aşamalardan meydana gelmektedir. İlk olarak işyerinin faaliyet konusu ve buna bağlı olarak işyerinde bulunan makineler ile teçhizatlar ile işyerinin konumu değerlendirmenin ilk adımını oluşturmaktadır. Bu nedenle ilk aşamada verilerin toplanması ve toplanan bu verilerin ilk adımda belirtilen noktalar çerçevesinde değerlendirilmesinin yapılarak bir raporun hazırlanması gerekmektedir. Tehlike durumu, risk durumu, bu durumların tespitinde ki dayanak belge ve bilgiler ile alınacak önlemler raporda belirtilen hususlardır. Bu rapor içeriğinde yine “bu olursa ne olur”, “bu önlem alınırsa sonucu ne olur”, “hangi önlemler hangi sonuçları doğururu” sorularının yanıtları ile işyerinde çalışanların karşılaşabilecekleri tehlikeli durumlar, makinelerin durumu , bu makinelerin işçi sağlığına fiziksel ve biyolojik olarak etkilerinin tespiti, uzun vadede ve kısa vade de sağlık açısından herhangi bir zararının olup olmadığı, yine işyerinde üretim söz konusu ise üretilmekte olan ürünün yapımında kullanılan malzemelerin işçi sağlığı ile çevre sağlığı açısından durum değerlendirilmesi gibi detaylar yer alır. Neden – Sonuç örüntüsü olarak da adlandırabileceğimiz olası bir tehlike durumunda bunun yaratacağı sonuçlar, işveren ve işçi üzerinde ki etkileri hazırlanan raporda olması gereken başlıklar arasında yer alır.

Risk analiz çalışmasında matematiksel yöntemler kullanılarak risk düzeyi hesaplama tabloları oluşturulur. Hesaplama tablolarında çok düşük, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek gibi risk değerlendirmeleri yer alır. Bir işyerinde orta ve daha yukarısı riskler taşıyan faaliyetler konusunda tekrar bir değerlendirme yapılarak bu risklerin nasıl ortadan kaldırılacağı konusunda gerekli çalışmalar gerçekleştirilerek gerekli tedbirlerin alınmasının temini sağlanır. Risk Analiz çalışması sadece tehlikenin o an ki ya da gelecekti durumu ile ilgilenmez. Çünkü bu rapor çalışmaları ile analizler risklerin değişmesine bağlı olarak belirli süreler içerisinde yenilenmesi gerekli olan çalışmaları kapsamaktadır. Bugün ve yarın karşılaşılabilecek olan olumsuzlukların işveren ve işçi açısından sonuçlarının irdelenmesi süreklilik arz etmekte olan bir çalışmadır. Rapor hazırlanması aşamasında işyerinin faaliyet alanına göre bu alanda uzman kişiler tarafından kurulan bir komisyon risk değerlendirme çalışmalarını yürütmekle görevli bulunmaktadır. İlgisine göre elektrik mühendisi ya da teknikeri, gıda mühendisi ya da teknikeri gibi alanında uzman kişiler bu kurul içerisinde çalışmalarını gerçekleştirirler.

Risk analizi çalışmalarının temel amacı en basit şekilde, hem işverenin hem de işçinin sağlığının korunmasının sağlanması ve karşılaşılabilecek olan potansiyel risklerin önceden tespit edilmek sureti ile gerekli önlemlerin ivedilikle alınmasının sağlanmasıdır. Bugün günümüzde her ne kadar bir üretim faaliyeti göstermiyor olsa da toplu yaşam alanı olmasından dolayı alışveriş merkezleri ve apartmanlarda dahi risk analiz çalışmalarının yapılması yasal zorunluluk halini almıştır.

Bu makale SEO uzmanı hizmetleri veren Seondex tarafından hazırlanmıştır. Siz de iletişime https://www.seondex.com/iletisim geçerek websitenizin içeriğini SEO uyumlu hale getire bilirsiniz.

Kategoriler


Bu Kategorideki ilgili yazılar