0212 914 00 29

Risk Analizi Nedir?
Ortak Sağlık Güvenlik Birimi / 18.05.2014

Bir önceki makalemizde OSGB Nedir?  sorusunu cevaplarken detaylı bir şekilde Ortak Sağlık Güvenlik Birimi hakkında bilgi vermiştik. Aynı makalede Kimler OSGB Hizmetleri alamalıdır? OSGB Nasıl Kurulur, OSGB Kurmak İçin Gerekli belge ve Şartları ve buna benzer bir çok soruyu detaylı olarak açıklamıştık. Bu Makalemizde ise OSGB nin bir dalı olan Riska Analizini ele alacağız.

Geleceğe dair planlar yapılırken tüm olasılıkların düşünülmesi gereklidir. Her plan istek doğrultusunda gitmeyebilir. İşte bu yaşam ilkesi sektörlerdeki kurum ve kuruluşlar için de geçerlidir. Şirketler çalışmalarını sürdürürken oluşabilecek her türlü olasılıkların düşünülmesi gereklidir. Oluşabilecek tüm olumsuzlukların düşünülmesi de her şirket için kolay olmayabilir. Risk analizi denilen bu çalışma Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ve İş güvenliği kapsamında yapılır ve işyerlerinde ki ya da sonradan oluşabilecek tehlikelerin saptanması ve bu tehlikeleri engellemenin veya yok etmenin çözümlerini araştırmak, riske dönüşmesine yol açan faktörlerin analiz edilmesini kapsayan çalışmaların tamamıdır.

Risk analizi, oluşabilecek olumsuzlukları önceden belirlenmesi adına işe yarar ve önemli bir çalışmadır. Yani, herhangi bir faaliyetin içindeki tehlikeler bu tehlikelerden çıkabilecek kazalar bu kazaların sonuçlar, hasarları ve bunun neticesindeki risk seviyesinin tespitidir. Risk kapsamında, yapılan işlerden doğan sorunlar, işyeri çalışanlarının can güvenliği için tehlike arz eden engeller, çalışanların sağlıklarını olumsuz yönde etkileyen etmenler, işyeri çevresinde oluşabilecek sorunlar ve daha birçok olumsuzluk sayılabilir. Sorunların çözülebilmesiOSGB’lerin görevlendirdiği uzmanlar tarafından önceden fark edilmesiyle mümkündür. Bu sebeple risk analizi her işyerinin maddi manevi çıkarları için oldukça önemlidir. İş ve can kaybının olmamasının, şirketin saygınlığına da olumlu etkileri olacaktır.

Çalışma ortamındaki mevcut ola tehlikelerin maruz durumunun göz önüne alınarak ölçümler yapılır. Bu insanların kanı ya da ortam da solunan havadaki toz ya da zararlı gazların tespiti olabilir. Daha sonra yapılan risk değerlendirmeleri ise, risk analizi denilen bölüm tamamlandıktan sonra yapılır. Yani işletmenin içindeki yapılan faaliyetler sonucu olabilecek olumsuzluklardan korunabilmek adına alınması gereken önlemleri belirleme çalışmalarıdır. Risk değerlendirme kısmında önleyici tedbirleri belirler, buna rağmen kaza meydana gelmesi halinde zararı azaltma, kaybedilen kontrolü geri kazanma yolunda hangi düzeltici eylemleri devreye alınması tespit edilir. Sonuç olarak öncelikle risk analiz ile durum tespiti yapılır ve daha sonra risk değerlendirmesi ile de kazaların önlenebilmesi için gerekli olan proaktif ve reaktif tedbirler tespit edilir.

İşyerlerindeki güvenliğin tam anlamıyla sağlanması oldukça önemlidir. Bu OSGB’ler tarafından yapılması gerekli ve kanunen zorunlu olan risk analizi her kurum ve kuruluş için mühimdir. 

Kategoriler


Bu Kategorideki ilgili yazılar