0212 914 00 29

Sağlık Personeli Hizmeti Nasıl Yapılır?
Ortak Sağlık Güvenlik Birimi / 14.05.2014

İş sağlığı ve iş güvenliği uzmanlarının, her kamu kuruluşu ve işyerinde bulunması gerektiği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan kanun ile kesinleşmiştir. Bu konuda bakanlık tarafından görevlendirilenOSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) ise bu uzmanları şirket bünyesinde istihdam etmek üzere ya da bu hizmeti vermek adına her şirket için ayarlamaktadır. Artık her kamu kuruluşu ve işyeri için işyeri hekimleri ile birlikte bu hizmetlerin planlamasında çalışmak üzere sağlık personellerinin de bulunması zorunludur. Yine OSGB tarafından sağlanan bu hizmet, çalışan işçilerin sağlık konusunda gerekli tüm detayların düşünülmesi adına verilmektedir.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

Şirketlerin hizmet verdikleri sektöre göre işçilerin sağlıklarının karşı karşıya oldukları tehditler mevcuttur. Bu tehditlerin engellenmesi ve kontrol altına alınması gerekmektedir. Bu iş için görevlendirilen işyeri hekimleri ve yardımcı olarak da sağlık personelleri görevlendirilmiştir. Sağlık personelleri, başlıca görev olarak işçilerin çalışma ortamlarındaki sağlık koşullarını denetlemekle yükümlüdür. Çalışanların hepsi sağlık konusunda yeteri bilgiye sahip olmayabilir. Bu konuda bilgilendirme çalışmalarında yer almak yine sağlık personellerinin yapacağı işlerdendir. Çalışanların düzenli olarak yapılan muayeneleri esnasında işyeri hekimine yardımcı olmak, çalışanların hakkında ki bilgileri muayene formuna yazmak başlıca görevlerindendir. Genel olarak işyerlerinde görev alan hekimlere yardımcı olarak görev yaparlar denilebilir. Çok sayıda insanı bünyesinde çalıştıran büyük şirketler için görevlendirilen hekimlerin sağlık personellerine ihtiyaçları oldukça fazladır.

Çalışanların sağlık konusunda donanımlı bilgiye sahip olmaları adına yürütülen eğitimlerde Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından görevlendirilen işyeri hekimlerine yardımcı olarak görev alırlar. Aynı zamanda işyeri binasında hijyen şartlarının gereklerinin yerine getirilip getirilmediğini kontrol etme de yine işyeri hekimine yardımcı olur ve yemekhane, kantin, tuvalet, duş gibi alanların da sağlık şartlarına uygun olması gerekmektedir. OSGB’lerin yetkilendirdiği işyeri hekimi ile birlikte yürüttükleri sağlık alanındaki çalışmaları, çalışanların yararı adına tüm detayları titizlikle incelerler. Bu detayların kontrol altında olmaması gibi durumlarda ölümle sonuçlanabilecek hastalıkların oluşması olağandır. Bu sebeple yapılan görev oldukça önemli ve kutsaldır.

Yaşam mücadelesi esnasında göz ardı edilen insan sağlığının mühim olduğunun bilincinde olunmalı ve tüm gerekli tedbirler alınmalıdır.

Kategoriler


Bu Kategorideki ilgili yazılar