0212 914 00 29

Yangın Eğitimleri
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi / 19.10.2014

Yangın, kontrol dışı çıkan, söndürülmediği sürece insan hayatı ve mal varlıkları için tehlike doğuran durumdur. Yangının bu nedenle en kısa süre içerisinde kontrol altına alınarak söndürülmesi gerekmektedir. Ancak bundan evvel yangının çıkmasının engellenmesi en doğru yoldur. Bu nedenle yangına sebebiyet verecek olan koşulların oluşmasının belirli aralıklarla rutin olarak kontrol edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Bununla birlikte yangının çıkmaması adına önlenebilir çalışmaların yapılması, gerekli önlemlerin alınabilmesi için ilgililerin yangın eğitimleri almış olması şarttır.

İnsanların giymiş oldukları kıyafetlerden işyerlerinde ki makinelere, işyerinde bulunan diğer pek çok eşya/ürünün yanma olasılığı ile karşı karşıyadır. Sadece işyerlerinde değil günlük hayatımızda kullandığımız pek çok şey yangına karşı duyarlıdır. Ancak işyerleri toplu alanlar olduğundan ve yine pek çok yanıcı tehlikeli maddeyi de barındırdığından yangına karşı daha büyük önlemler alınması konusunda da titizlikle üzerinde durulması gerekmektedir. Yangına karşı alınacak önlemler ile yangın anında hangi aşamada hangi adımların atılması konularında bilinçli, eğitimli uzman kişiler en az hasar ile bu olaydan kurtulunabilmesi adına çalışmalar yapabilmektedir ki bu nedenle eğitim önem kazanmaktadır. Yangın Eğitimleri, iş güvenliği eğitimleri ile birlikte sağlanan eğitimler arasındadır.

Yangının belirli aşamaları, yayılma hızı ve yangın anında hangi önlemlerin alınması ile ilk olarak yangına sebebiyet verebilecek olan durumların tespit edilmesi ve önlemlerin en hızlı ve etkin şekilde alınmasının sağlanması konularında yangın eğitimleri verilmektedir. Bu eğitimde, afetin oluşmasının önlenmesi ilk adımı oluşturmaktadır. Kritik durumların tespit edilmesi, yangının oluşabileceği durumların tespitinin yapılabilmesi, önlem alınması konularında ilgili birimler ile ortak çalışma yürütülmesinin sağlanması ilk basamak eğitimlerdir. Ardından afetin meydana gelmesinin ardından atılacak adımların sırası ile hangi şekilde olması konularında eğitim programı devam etmektedir.

Yangının yayılma hızı, yangının oluştuğu yerin belirlenmesi, yangının meydana geldiği yerde ki ürünlerin, malzemelerin yangına ne kadar duyarlı olduğu, patlama riskinin olup olmadığı var ise bu durum karşısında ki adımlar ile yangın mahallinde ki insan ya da diğer canlıların hayatlarının kurtarılmasının sağlanması ve en az hasar ya da can kaybı ile durumun kontrol altına alınmasının temini ile yangını söndürmek adına izlenecek yolun tespit edilerek harekete geçilmesi yangın eğitimlerinin diğer önemli noktalarını oluşturmaktadır. Yangın Eğitimleri farklı yangın türlerine (yavaş yanma, hızlı yanma, parlama, kendi kendine yanma) karşı personelin eğitilmesini amaç edinmektedir. Yangın eğitimlerinin teorik eğitimi en az 16 saat olup iki gün sürmektedir.

Teorik eğitim ise kişilerin çalışmakta oldukları işletmelerde gerçekleştirilmektedir. Acil durum planlanın hazırlanması, yangın ile karşılaşılması durumunda yapılacak olan eylem planlarının hazırlanması, ilk yardım ekibinin oluşturulması, insan ya da diğer canlıların kurtarılmasının sağlanması  ve yangının hızlı ve etkin bir şekilde söndürme çalışmalarının yapılması, yangında yaralanan, etkilenenlere gerekli olan ilk yardım müdahalesinin yapılması yangın eğitimlerinin konuları arasında yer almaktadır.

19/12/2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik uyarınca işletmelerin yangın güvenliği ekiplerini oluşturarak yılda en az bir kez yangın tatbikatları gerçekleştirmeleri yasal bir zorunluluk halini almıştır. İşveren işletmenin büyüklüğü, çalışan sayısı ile doğru orantılı olarak ilk yardım ekibi kurmak, bu konuda gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak ve bu konuda yeterli sayıda personeli görevlendirmek ile yükümlüdür. Görevlendirilecek olan bu kişilerin de yangın eğitimi almış kişilerden oluşması gerekmektedir. Aksi takdirde yasalar ile belirlenen cezai yükümlülükler bulunmaktadır.