0212 914 00 29

İş Güvenliği Kursu ve İşyeri Hekimliği
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Eğitimi / 24.05.2014

Her şirket için yönetim kurulu kadar çalışan işçiler de önemlidir. Her ne kadar yöneten olmasalar da, çalışan ve hizmetin oluşmasını sağlayanlar yine onlardır. Bu sebeple onlar için gerekli her detay düşünülmelidir. İşyerinde karşılaşacakları her türlü tehlike en aza indirgenmeli ve sağlıkları için alınması gereken tüm önlemler alınmalıdır. Bu görevleri sağlamak üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafında yetkilendirilmiş olan OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) bu konuyla ilgili çalışmaları yapmak üzere kurulmuştur.

Çalışan işçiler için hiç kuşkusuz ki en önemli husus sağlıktır. Yakın zamanda çıkarılan kanun ile çalışanların sağlık koşulları da denetim altına alınmıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş birçok eğitim kurumu bulunmaktadır. Bu eğitim kurumlarından eğitim alan hekimler son olarak bir sınava tabi tutulurlar. Bu sınavı başarı ile sonuçlandırmaları halinde İşyeri Hekimliği sertifikası almaya hak kazanmışlar demektir. Daha sonra tüm kamu kuruluşları ve en az 10 işçi çalıştıran tüm işyerlerinde bulunması gerekli olan İşyeri Hekimliği görevlerine başlayabilirler.

Her işyeri için temel bazı gerekler vardır. Bunlar İş Sağlığı ve Güvenliği kanununda düzenlenmiş ve yürürlüğe girmiştir. İşyeri hekimlerinin görevleri, her işyerinde çalışanların sağlıkları yönünde yapılacak tüm çalışmaları kapsamaktadır. İşyerinde çalışma şartlarının gözetimi ve sağlık gözetimi konularının danışmanlığını yapmaktadır. Aynı zamanda çalışanların düzenli olarak yapılması gereken sağlık muayenelerini yapmakla ve çalışılan alanların, yemekhaneler, kantinlerin, tuvaletlerin ve duşların insan sağlığına uygun hijyen şartlarını sağladığının kontrolünü etmekle de görevlidir. Ayrıca çalışanları karşılaşılabilecek tüm sağlık sorunları hakkında ve hijyen konusunda da bilgilendirmek amacı doğrultusunda eğitimler verir. Yaptığı analizler sonucuna göre, işyerindeki iş güvenliği uzmanı ile birlikte sağlık konusunda alabilecekleri önlemleri ve hijyen konusunda çalışmalarını da sürdürebilmektedir.

Çalışanların sağlığı ve can güvenliklerinin her şeyden üstün olduğunun bilincinde olmak gerekir. Bu sebeple OGSBnin tüm kurum ve kuruluşlar için görevlendirdiği işyeri hekimlerinin önemi oldukça büyüktür. Yaptıkları çalışmalar sonucu, sağlık açısından karşılaşılabilecek tüm sorunlar engellenmiş olmakta ve dönemsel muayeneler sayesinde ise hastalıkların oluşma evreleri de kontrol altındadır.

Son iki yılıdır OSGB  ve İş Güvenliği Kurslarını sayıları giderek artmaktadır. Bunun entemel nedenlerinden birisi ise yeni İş Güvenliği yasaları çerçevesinde düzenlenen mevzuat gereğince bütün işyerlerinin bazı yeni sorumluluklarının olması. İş Güvenliği yasasının çıkmasına rağmen İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri hekimlerin de ciddi anlamda eksiklik hissedildi. Bu eksikliği kapatmak için ilgili bakanlık tarafından yetkilendirilen İş Güvenliği Kursları  faaliyete geçti. ‘İş Güvenliği Kursu İstanbul’’ dahil olmak üzere tüm Türkiye’de en çok duyduğumuz kurumlardan birisi oldular.

İş Güvenliği Kursu kavramına tam aşina olmak üzereydik ki bu sefer devreye OSGB ler girdi.

Görünen o ki ilerleyen süreç te şimdiye kadar alışık olduğumuz İş Güvenliği uzmanı, iş güvenliği hekimliği kavramları dışında İş Güvenliği Kursu ve OSGB kavramlarını da sık sık duyacağız.

Kategoriler


Bu Kategorideki ilgili yazılar