0212 914 00 29

İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği İçin Yapması Gerekenler
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Eğitimi / 09.12.2013

İşyerlerinin sayısının her geçen yıl giderek daha da artmasının ardından birçok iş kazasıda meydana gelmektedir. Bu iş kazalarının en aza indirgenmesi için gerek devletin gerekse de işverenlerin yapması gerekenler bulunmaktadır. Devlet işçilerin haklarını korumak için İş sağlığı ve güvenliği yasaları çıkartmış ve işçilerin haklarını koruma altına almıştır. Ayrıca bu haklar dâhilinde kadın ve çocuk işçilere ayrı haklar tanınmıştır.

                Devletin aldığı tedbirlerin yanı sıra işverenlerinde alması gereken tedbirler bulunuyor. İşverenlerin alması gereken tedbirler ise iş sağlığı ve güvenliği ekipleri tarafından belirlenmektedir. Görevliler işyerlerine giderek işyerlerinde sağlığı ve güvenliği tehdit edecek unsurları belirlemekte ve daha sonrasında ise işverenlerden bu sorunları düzeltmeleri istenmektedir. İşverenlerde bu kapsam dâhilinde düzenlemeler yapmaktadırlar. İşverenlerin yapması gereken düzenlemeler;

·         İşyerinde yasak olan ve tehlikeleri belirtecek levhaların bulundurulması

·         Sağlığı tehlikeye sokacak olan araçlar için güvenlik önlemleri almak ve işçileri bu konu hakkında bilgilendirmek

·         Güvenliği tehlikeye sokacak tüm unsurların ortadan kaldırılmasını sağlamak

·         Acil bir durumda yapılması gerekenleri anlatacak broşürleri bulundurmak

·         İşyerinin güvenliğini sağlayacak gerekli personelleri bulundurmak ya da kendi personellerini bu doğrultuda eğitmek

·         İşçilerinin gerekli eğitimleri alarak acil durumlarda ne yapmalarını gerektiğini öğretmek

Bu gibi kavramlar işverenlerin alması gereken tedbirlerden sadece birkaçıdır. Bunun dışında görevlilerin belirlemiş olduğu tüm sorunlarında ortadan kaldırılması ya da azaltılması gerekmektedir.

İşçilerin daha verimli çalışabilmeleri ve kendi tedbirlerini kendileri alabilmeleri için İş sağlığı kursu verilmektedir. Bu kurslar sayesinde işçiler kendi alanlarında eğitim almakta ve yapmaları gerekenleri daha iyi anlamaktadırlar. Ayrıca bu kursalar sayesinde de işçilerin hangi durumlara karşı kendilerini nasıl korumaları gerektiği de anlatılmaktadır. İş güvenliğine ve sağlığına önem veren tüm işçilerinde bunlara dikkat etmesi gerekir.

Kategoriler


Bu Kategorideki ilgili yazılar