0212 914 00 29

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi İstanbul
Ortak Sağlık Güvenlik Birimi / 24.04.2014

2014 yılına girdiğimiz aylarda ülke’ gizli gündemlerinden birisi hiç şüphesiz OSGB yani Ortak Sağlık Güvenlik Birimi idi. Daha önce yayınladığımız bir diğer makale’de yüzeysel olarak Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Nedir?sorusuna cevap vermiştik. Bu makalemiz’de Ortak Sağlık Güvenlik Birimi İstanbul hakkında bazı bilgileri paylaşacağız. Malum ülkemizin en büyük metropolü olan İstanbul için OSGB’nin önemi çok daha fazla bir önem taşıyor, zira Türkiye nüfusunun büyük bir bölümü İstanbul’da yaşamakta.

Ülke nüfusu’nun %18.2 ‘nin İstanbul’da yaşadığını göz önünde bulundurursak en çok iş kazasının yine bu şehirde olmasının ne kadar doğal olduğunu anlamamız kolay olacaktır. 15 milyona yaklaşan nüfusu ile yüzbinlerce işyeri ve milyonlarca çalışana ev sahipliği yapan İstanbul, hiç şüphesiz Ortak Sağlık Güvenlik Birimi mevzuatı’nın eksiksiz olarak uygulanması gereken illerimizden birisi. Kısa bir süre önce yayınlanan bir istatistiğe göre, 2011 yılında 9.300 iş kazasının yaşandığı İstanbul ülkede birinci sırada yer alıyor.

Aynı istatistik’de yıllara göre iş kazası sıklığıda yer almış.

iş kazaları

İstanbul’da meydana gelen iş kazalarının fazlalığı’nın nüfus sayısı ile direk ortantısı olduğu gibi iş hacminin de diğer illere göre kıyaslanamayacak derecede olması da diğer bir faktör. Ayrıca İstanbul’da meydana gelen iş kazalarının ülke gündeminde yer alması ayrıca diğer bir sosyal faktör olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü diğer iller’de daha büyük iş kazaları ülke gündemini daha az meşgul ederken İstanbul’da meddana gelen iş kazaları gündemi çok daha fazla meşgul ediyor. Tıpkı geçtiğimiz günlerde İstanbul’da yapılan 3. Köprü’nün inşaat çalışmalarında meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden üç işçimi ile alakalı ypılan haberlerde olduğu gibi. Halbu ki bütün iller de iş kazaları medyadana geldiğinde aynı hassasitey gösterilmesi gerekir.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi İstanbul

İstanbul’da iş kazaları ve iş güvenliği istatistiklerle ortaya koyuyor ki Ortak Sağlık Güvenlik Birimi mevzuatı en çok bu ilimiz de önemini hissettirecek. Metropol’ün yüksek iş kazası istatistiklerini düşürmenin en mantıklı yolu Ortak Sağlık Güvenlik Birimi mevzuatının sıkı denetimlere tabii tutarak İstanbul’da daha titiz bir şekilde uygulanması gerekiyor. Fakat bu noktada daha farklı bir sorun ortaya çıkıyor o da İstanbul’daki iş kazaları sorununu çözecek derecede kaliteli ve fazla OSGB kuruluşu var mı?

osgb-istanbul

Dikkatle incelediğimiz de 2013 yılı sonu ve 2014 yılı başlarında İş Güvenliği yasadında yapılan değişikliklerle birlikte ülke genelinde ve özelde İstanbul da ciddi anlamda bir İş Güvenliği Uzmanı açığı ortaya çıkmıştı. Fakat Gerek Türkiye genelinde ve gerekse İstanbulda hızla açılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kursları kısa zamanda çözülmesi gereken bur probeme bir nebze de olsa acil bir çözüm sunmuşladır. İlgili bakanlıklar tarafından yetkilendirilen bu İş Sağlığı ve Güvenliği Kursu İstanbulda da gerek nicelik gerekse nitelik olarak bakanlığın belirlediği standratlara uygun olarak verdikleri eğitimlerde söz konusu açığı kısa zamanda kapanmasını sağlamışlardı.  Şimdi ise aynı sorun Ortak Sağlık Güvenlik Biriminde yaşanıyor. OSGB İstanbul’da hala yetersiz. Şimdiye İstanbulda açılan OSGB sayısı İstanbul’daki talebe cevap verecek durumda değil fakat sayıları giderek artan bu kurumlar yakın bir gelecekte büyük bir ihtimalle bu promleme de hızla çözüm bulacaklardır.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi İstanbulda nicelik ve nitelik olarak istenilen rakamlara ve şartlara ne zaman  ve nasıl ulaşır şimdilik bir soru işareti olarak kalıyor maalesef. Fakak, OSGB firmalarının yeterliliği ayrı bir soru işareti olarak karşımıza çıkıyor.

Yeni yasa ile belirlenen mevuzata göre artık ilgili bakanlık tarafından yetkilendirilenOrtak Sağlık Güvenlik Birimi,işyerlerini kontrol edecek ve periyordik olarak alınan sonuçları  İSG-KATİP sistemi aracılığı ile ilgili Devlet birimlerine bildirecek. Mevzuata uymayan işyerleri ise farklı cazalara maruz kalacak, şayet söz konusu durum işveren sahipleri tarafından ortadan kalırılmaz ise bu sefer iş yaerinin faaliyetleri durdurulabilecek. Peki ya Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri ‘ni kim denetleyecek?Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri Denetlemesi Nasıl Yapılır? Surusunu cevapladığımız makalemizi ayrıca okuyabilirsiniz, bu makale’de detaylı olarak Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri’nin nasıl denetlendiklerini,  kimlerin ve hangi aralıklarla denetlediklerini, şayet denetlenenOSGB standartları karşılamıyorsa ne tür yaptırımlarla karşılaşabileceğini detaylı olarak ele aldık.

OSGB İstanbul Seçimine Dikkat

Fakat son zamanlarda, özelllikle ulusal medya’da bu konuyla alakalı olarak çıkan haberlere bakacak olursak, ilgili devlet kurumları bu sefer kesinlikle  durumu ihmal etmeyecek gibi görünüyor ve şayet Ortak Sağlık Güvenlik Birmi üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmez ise kapatmaya kadar giden bir yaptırımla karşı karşıya kalabiliyor.

2014 yılına girmemizle birlikte İşGüvenkiği ve Sağlığı konusunda uzman hekim çalışmasının işyerlerinde çalıştırılması zorunluğu gelince yeni bir sektör doğru ülkemizde: Ortak Sağlık Güvenlik Birimi.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, kısa adıyla (OSGB) , kısa bir süre önce çıkan yönetmelikler gereğince isteyen herkes tarafından kurulmakta ve bünyelerinde istihdam ettikleri işyeri iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve yardımcı personel ile hizmet vereceklerdi.

osgb-istanbul-1

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi İstanbulbaşta olmak üzere bir çok şehirde hızla yayılmaya başladı ve kısa sürede sayıları ülke genelinde iki bini aştı. Şüphesiz bu işi hakkıyla yapmak isteyen kurumlar dışında, yeni doğan bu sektör’de aslan payını almak isteyen art niyetli OSGB ler de mantar gibi türemeye başladı. Durum böyle olunca, 2014 yılı Nisan ayından itibaren ilgili bakanlıkca yetkilendirilen OSGB lerin gerçek anlamda standartları karşılayıp karşılamadığı noktasında yine aynı bakanlık tarafından bazı denetlemeler yapıldı.

Ulusal medyada çıkan haberlere göre, Sosyal Güvenlik denetmenleri tarafından kısa bir süre önce Türkiye genelinde yapılan bu denetlemeler sonucunda, neredeyse bütün OSGB lerin strandartları karşılamadığı ortaya çıktı ve hatta 50’ye yakın Ortak Sağlık Güvenlik Birimi kapatıldı. Kapatılan Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ‘nin çoğu başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerde olması ayrıca dikkat çekiyor.

İşverenlerin bu yüzden çalışmaya karar verecekleri Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri ‘ni özenle seçmeleri elzem, zira OSGB ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde belirtilen yeterlilikleri karşılamıyor ise ve denetlemelerden başarılı bir şekilde çıkamıyor ise bu durum direkt ve dolaylı olarak işyerlerini etkileyecektir şüphesiz. Bu durumda işyerleri Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri ni özenle seçerek olası mağduriyetlerden kendilerini korumlaıdırlar.

Yukarı’da da belittiğimiz gibi İstanbul başta olmak üzere bütün büyük şehirlerde sayıları giderek artan yetersizOSGB firmaları’nın daha çok büyük şehirlerde mağduriyet yaşatabilecekleri aşikar.

Kategoriler


Bu Kategorideki ilgili yazılar