0212 914 00 29

OSGB Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Nedir? Sorumlulukları nelerdir?
Ortak Sağlık Güvenlik Birimi / 04.03.2014

Kısa adıyla OSGB  diğer bir adıylaOrtak Sağlık Güvenlik Birimi
İşyerinde en az 50 işçi çalıştıran işverenler, ilgili yasa tarafından belirlenen iş sağlığı ve güvenliği prosedürünü  yerine getirmek için  işyeri ve sağlığı birimi kurması gerekmektedir ve işveren tarafından oluşturulan bu İş Güvenliği ve Sağlık birimi ;en az bir işyeri hekimi ile sanayiden sayılan işlerin yapıldığı  işyerlerinde en az bir iş güvenliği uzmanından ve yapılacak çalışmalara yardımcı olmak için gerektiğinde diğer personelden oluşur. İşverenlerinin mutlaka yerine getirmesi gereken bu yükümlülük Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmiş ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmetin tamamı veya bir kısmı alınarak da yerine getirilebilir.

2013 yılı başı itibariyle güncellenen yeni İş Güvenliği yasasıyla birlikte bu prosedüre uymayan işyerlerini ağır cezalar beklemektedir.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi’ ve İşyeri Sağlık ve Güvenliği birimi ile eş zamanlı ve ortak yaptıkları çalışmalar çerçevesinde , işyerinde normal iş akşının güvenli bir ortamda sağlanmasını ve verimli çalışma ortamının oluşturulmasını sağlamaya çalışırlar. Bütün bu çalışmalar doğrultusunda daha çalışmalar daha önceden yapılan kontrollerin sonucu belirlenen plan çerçevesinde yapılır.

Buna göre Ortak Sağlık Güvenlik Birimi;
a) İşçilerin sağlık gözetimi,
b) Çalışma ortamının gözetimi,
c) Eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme
ç) İlkyardım ve acil müdahale
d) Kayıt ve istatistik,
görevleri başta olmak üzere buna benzeri diğer  bir çok görevleri yerine getirmek, kontrol etmek ve yürütmekle yükümlüdür. 
Ortak Sağlık Güvenlik Birimi çalışma ortamının gözetimi için işyerlerinde sağlık ve güvenlik tehlikelerine karşı yürüteceği her türlü önleyici ve düzeltici faaliyetleri düzenler.

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Tema Akademi

Ortak  sağlık güvenlik birimi, işçilerin  sağlığın ve güvenliğini korumak için hizmet verir ve bununla birlikte  işçilerin çalıştıkları yerleri sağlık ve güvenlik açısından uygun duruma getirmek için hizmet verir. Bu çalışmalar sonucunda işyerlerinde meydana gelebilecek kazaların asgariye indirilmesi hedeflenir.  Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimiilk  yardım ve  acil  müdahale için,  işyerlerinde  kaza,  yangın, doğal  afetler gibi acil  müdahale  gerektiren durumlar için acil durum planlarının hazırlanmasını, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gerekenleri, uygulamaları organize eder, yürütür ve ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi işyerinde iş güvenliği ve sağlığı konusunda yetkili olduğu için her hangi bir gereçeyle sorumluluklarını hafife alamaz. Şayet uygulanması gereken çalışmalara işyeri sahipleri her hangi bir nedenden dolayı karşı çıkarlarsa Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi durumu bağlı bulundukları birimlere bildirmek zorundadırlar. 

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi’nin yukarıda belirttiğimiz görevleri ve sorumlulukları dışında ayrıca; İşyerinde 22.05.2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İlkyardım yönetmeliğine göre bulunması gereken, ilkyardımcı olacak kişilerin gerekli eğitimleri almasını sağlayacak organizasyonları yapar. Ortak sağlık güvenlik birimi kayıt ve istatistik bilgileri için, çalışma ortamı ve işçilerin sağlık gözetimine ait bütün bilgileri kayıt altına alır ve belgeleri muhafaza eder. Bununla birlikte iş yerinin ticari sırlarını güvenlik altına alma zorunluluğu vardır. İşyerinin 3. Kişiler tarafından bilinmesi durumunda işyerini zor durma düşürebilecek bilgilerin korunması Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi’ nin dikkat etmesi gereken diğer bir husustur.


Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi yıllık çalışma planı çerçevesinde yürütülmesi planlanan hizmetleri ile ilgili olarak işbirliği ilkesine uygun yıllık çalışma planı hazırlar ve hazırlanan plan işveren tarafından onaylanır.Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ve işveren tarafından onaylanan plan işyerinde ilan edilir ve bir nüshası Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi tarafından muhafaza edilir.

 

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi yıllık değerlendirme raporu için, işyerindeki sağlık ve güvenlik gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydeder ve belirtilen örneğe uygun yıllık değerlendirme raporu hazırlayarak işverene, iş sağlığı ve güvenliği kuruluna ve Genel Müdürlüğe gönderir.İşveren ortak iş sağlığı ve güvenliği birimi hizmetini aldığı danışman firma ile yönetmelikte belirlendiği şekilde sözleşme yapmak zorundadır. Sözleşme 3 nüsha olarak düzenlenir. Bu nüshalardan biri işverende, biri firmada kalır ve biri de Genel Müdürlüğe gönderilir.

 

Yanlış algı sonucu oluşan kolay ve emeksiz para kazanma gibi görünen Ortak Sağlık Güvenlik Birimi aslında gerek sorumlulukları gerekse görevleri itibariyle ciddi sorumluluk isteyen ve riskli bir iştir. İşyerlerinde meydana gelebilecek kazaların ilk sorumlusu olarak gerekli birimleri ilk hesap verecek olan da aynı şekilde Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ve haliyle bu birim sorumlarıdır. Bu yüzden oluşan yanlış algının yanlışlığı konusunda Tema Akadmi olarak vurgu yapma gereksinimi hissettik.

Kategoriler


Bu Kategorideki ilgili yazılar