0212 914 00 29

OSGB Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi
Ortak Sağlık Güvenlik Birimi / 07.09.2014

OSGB kısaltılmış olarak kullanılan bir kavram, açılımı Ortak Sağlık Güvenlik Birimi. OSGB özellikle 2014 yılında girmemizle birlikte popüler olmaya başlayan bir kelime ve ilerleyen yıllarda popüleritesini daha da arttıracak. İş Güvenliği veya İş Sağlığı ve Güvenliği Kursu kavramı ise 2013 yılında popüler oldu, aslında bu yıl itibari ile popüleritesini hala korumakta fakat OSGB’nin aksine yavaş yavaş varlığını yitiriyor.

Burada bahsettiğimiz ve yazının devamın’da daha detaylı olarak irdeleyeceğimiz iki kavramın literatürde yer almasını sağlayan yasa işe Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan 6331 Sayılı İş Güvenliği Kanunu.

6331 sayılı İş Güvenliği Kanunun’un çıkarılmasındaki nedeni tahmin ediyor olmalısınız.

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün bildirdiğine göre Dünya’da 1.2 milyarı kadın olmak üzere toplamda  3 milyara yakın insan çalışmakta. Resmi olmayan raklamları göz öünüde bulunduracak olursak bu rakamın daha fazla olduğunu düşünebiliriz.  Dünya genelinde günde ortalama 1 milyon iş kazası meydana geliyor ve bu iş kazalarından ve meslek hastalıklarından dolayı yılda dünya çapında ortalama 2.6 milyon insan hayatını kaybediyor. Yine aynı örgütün yaptığı araştormalara göre ise, her yıl 3 milyodan daha fazla insan meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıklarından dolayı iş göremez duruma geliyor.

Dünya çağında meydana geşen iş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçilebilmesi için özellikle gelişmiş ülkelerde uzun yıllar önce İş Güvenliği ve Sağlığı hakkında ciddi adımlar atıldı. Amaç hem İşçi güvenliğini ve sağlığını korumak hem de yukarıda verdiğimiz rakamlarda iş kazalarında meydana gelen ölüm vakalarını azaltmak.

Yalnızca yukarıda verdiğimiz rakamları göz önünde bulundurduğumuz da bile, işçilerin çalışma hayatlarında yapılacak iyileştirme düzenlemelerin ne kadar önemli olduğunu anlamamıza yetiyor.

Yukarı da  delirttiğimiz gibi, gelişmiş ülkeler bu noktadada yıllar önce gerekli yasaları çıkararak önelmelerini aldılar, fakat gelişmekte olan ve geri kalmış ülkeler bu yolda ilerlemeye çalışıyorlar.

Ülkemizde meydana geşeln İş Kazaları ve meslek hastalıklarından hayatlarını yitiren veya iş göremez duruma gelen insan sayısını azaltmak ve daha güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları yaratmak adına geçtiğimiz yıl ilgilibakanlık tarafından 6331 Sayılı İş Güvenliği yasası güncellenelerek yürürlüğe konuldu.

Fakat yasa tarafından belirlenen ve işverenlere ciddi ve bazı yükümlülükler getiren maddelerin yürütülmesi ve kontrol edilmesi için bu işi yapacak İş Güvenliği Uzmanı açığının olduğu farkedildi. Yani, yasa ne kadar kusursuz haırlanırsa hazırlansın kağıt üzerinde kalmaması için yeterince İş Güvenliği Uzmanı olmadığı anlaşıldı. Hatta geçtiğimiz yıl itibari ile bu rakamın 250 bin civarında olduğu belirtildi. Bu yüzden Resmi ve Özel eğitim metrkezleri açılmaya başlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen bu eğitim merkezlerine kısaca ‘‘ İŞ Sağlığı ve Güvenliği Kursu’’ denildi. İş Sağlığı ve Güvenliği kursları’nın sayısı Türkiye genelince

geçtiğimiz yıl itibari ile binlere ulaştı, hem de birkaç aylık gibi kısa bir zamanda. Bunun dışında bazı üniversitelerde İş Güvenliği Uzmanı yetiştirmek adına seferber oldular ve 250 bin İş Güvenliği Uzmanı açığı kısa sürede kapatıldı. 2014 yılının yarısına geldiğimiz bu zamanda yukarıda belirttiğimiz  İş Güvenliği Uzmanı açığının giderek kapanmasıyla birlikte İş Sağlığı ve Güvenliği Kursları’nın da popüleritesi zalamaya başladı, hatta bir çoğu varlığını daha fazla sürdüremediler.  Çünkü talep azalmış ve yılda 4 kere yapılan İş Güvenliği Sınavı 2 kereye indirilmişti. Bu durum İş Güvenliği Kurslarının varlıklarını 2014 yılı itibariyle iyice tehtid etemeye başlayınca, 2013 yılında kısa sürede hızla çaılmaya başlayan vesayıları bineler ulaşan bu eğitim merkezleri bu sefer üçer beşer kapanmaya başladı.

Fakat,yeni iş güvenliği yasası sadec İş Sağlığı ve Güvenliği Kursları’nın doğuşunu sağlamadı. Yasanın yükümlükleri ve cezai müeyideleri bu sefer OSGB kavramının doğmasına sebep oldu. Yani, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi.

OSGB diğer bir ifade ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi. Yukarıda belirttiğimiz yasa gereği işverenlerin yapması gereken bazı yükümlülükler ortaya çıktı, bu yükümlülükleri yerinegetirmeyen işverenleri çok ağır cezalar bekliyor. Kısaca 6331 Sayılı İş Güvenliği Kanunu’nun içeriğine bakacak olursak bütün işyerleri bir iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi istihdam etmek ozrunda olduğunu görüyoruz. Bir kişi’nin çalıştığı işyerleri bile bu yükümlülükle muhatab. Fakat teorik olarak İşverenlerden istenilen bu yükümlülük pratik olarak yerine getirilmesi imkansız görnüyor. İşte bu noktada da devreye OSGB, Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri Giriyor.

Her hangi bir nedenden dolayı işyerinde iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi isdihdam edemeyecek olan veya kendi şirketinin bünyesinde OSGB oluşturamayacak olan işyerleri bu hizmeti OSGB, Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinden satın alabilecekler. Bu yüzden 2014 yılı itibariyle OSGB sayısı giderek artmakta ve güzel Türkçemiz yeni bir kavramla tanışmış olmakta.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri ile işyeri sahipleri arasında yapılan anlaşma ile, OSGB kısaca açıklayacak olursak yasanın işverenlerden istediği İş Güvenliği gereksinimlerini karşılamalarını sağlayacaklar. İşyerinde Risk analizleri oluşturrarak periyodik olarak işyerinin yasaya uygun şekilde olup olmadığını belirleyecek ve bunu ilgili bakanlığa bildirecek.

Gelişmiş ülkelerin yıllar önce uygulamaya koyduğu bu tür yasalar gecikmelide olsa ülkemiz’de de özellikle son yıllarda uygulanmaya başladı. İş Güvenliği yasasının tek amacı gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde çalışanların güvenliğini sağlamak ve iş kazalarında meydana gelen ölümcül veya yaralama olaylarının önüne geçmektir.

Fakat, şunu da özellikle belirtmemiz gerekir ki İş Güvenliği kavramı gelişmiş modern ülkelerde sıradan bir kural veya uyulması gereken bir yasa olarak algılanmamalı. İş Güvenliğinin önemi nesillere ufak yaşlarda öğretilmelidir.  İş güvenliği kültürü insanlara aşılanmalıdır. İnsanlar İş Güvenliği önemlerini bir yasaya uymak için değil, hayatın bir parpası ve olmaz ise olmazlardan görmelidir. Aksi durumda iş kazalarının önüne yasalarla geçilmesi mümkün değil.

İnsanların İş güvenliği prosedürünü sadece yasaya uymak adına değil, işyerinde çalışan insanların güvenlik ve sağlığını korumak adına yaptıklarının bilincinde olmaları gerekmektedir. Bununla birlikte her işveren sağlıklı bir işyerinde verimli ve kaliteli çalışma yapılacağını anlaması gerekmektedir. Aksi durumda bunu bir mecburiyetten dolayı yaptığını düşünmesi ve böyle inanması çıkarılan yasa ve uygulamaya konulan müeyyidelerle giderilecek bir şey değildir.

Ancak yasanın gereksinimlerini kültürümüzün toplumda bir parçası olarak algılanmasını sağladığımızda başarılı olabiliriz.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın, sadece işverenler için geçerli olduğunu düşünmek büyük bir hata olur. Öalışanlarıda ilgilendiren müeyyideler 2014 yılı itibari ile denetlenmeye başlanmış durumda. Konunun uzmanları 2014 yılı daha çok bu anlamda uyarı ve reheberlik niteliğinde geçeceğini ama 2015 yılı itibari ile yasanın gereksinimlerini karşılamayan işyerlerini çok ağrı müeyyidelere ve idari cezalara çarptırılacağını belirtiyorlar.

Bu noktada işverenleri ilgilendiren soru OSGB firmalarını nasıl bulacakları. Tabii ki internet üzerinden fakat bu konuda dikkat edilmesi gerektiğini belirtelim.

Özellikle büyük şehirlerde karlı bir iş olarak görülen OSGB ler can yakabiliyor. Bir OSGB ile anlaşmadan önce mutlaka ilgili bakanlık tarafından yetki alıp almadığını kontrol elmelisiniz.

İş Sağlığı ve Güvenliği hızla çoğaldığı dönemde olduğu gibi OSGB lerde şuanda hızla çoğalıyor.

İŞ Sağlığı ve Güvenliği İstanbul da öncü kuruluş olmayı başaran ve yaklaşık bir yıl içerisinde yüzlere iş güvenliği uzmanının gerekli belgeyi almasını sağlayan Tema Akademi. İstabul’da OSGB olarakta hizmet vermeye başladı.

Tema Akadami’nin verdiği OSGB ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kursu hizmetleri hakkında daha geniş bilgiyi http://www.temaakademi.com.tr/temaakademi_iletisim adresinden öğrenebilirsiniz.

 

Kategoriler


Bu Kategorideki ilgili yazılar